Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Rachel Zuilhof

Adviseur VU-NT2 op maat, Docentopleider, Docent

Rachel Zuilhof werkt sinds 2017 bij VU-NT2 als docent, docentopleider en adviseur van VU-NT2 op maat. Zij is het aanspreekpunt voor taalaanbieders, ROC’s, vrijwilligersorganisaties die hun team willen opleiden, bij- of nascholen. Ook gaat ze in gesprek met geïnteresseerden die een taalcursus op maat willen organiseren voor een medewerker of het team.  

Ze begon in 2008 als docent en projectleider NT2. Tegelijkertijd rondde zij de master Culturele antropologie en sociologie der niet-westerse samenleving af en volgde zij de docentenopleiding NT2 aan de Vrije Universiteit, die zij in 2008 afrondde. Sindsdien combineert Rachel advies- en ontwikkelwerk met docenten trainen en lesgeven aan NT2-cursisten. Zij heeft les gegeven aan alle taalniveaus en doelgroepen NT2-leerders, in allerlei projecten, ook bij bedrijven. Haar specialismen zijn Interculturele communicatie, Leren observeren en Praktijkgericht leren.

Bij VU-NT2 academy is Rachel verantwoordelijk voor het geven van NT2-lessen aan hogeropgeleide anderstaligen. Dit kunnen vluchtelingen, studenten of medewerkers van de VU zijn maar ook expats die werkzaam zijn op bijvoorbeeld de ZuidAs in Amsterdam. Zij begeleidt ook diverse tutorials, de zogenoemde op-maat-privelessen. Ook werkt ze vaak mee het ontwikkelen van de materialen van de op-maat-trajecten, zoals bijvoorbeeld Koetjes en Kalfjes.

Bij VU-NT2 Professional geeft zij scholing aan NT2-docenten en taalvrijwilligers op het gebied van  praktijkgericht leren, interculturele communicatie, Taalcoaching in groepen, Leren observeren, en inclusief lesgeven in de NT2-klas (interculturele competenties). Ook is ze betrokken bij de diverse korte opleidingen voor de ISK-docent: Klassenmanagement en differentiatie, onderwijs aan nieuwkomers en Lesson Study NT2. Voor deze opleidingen werkt ze nauw samen met de docentopleiders van de VU Lerarenacademie. Tevens neemt ze assessments af. Aan de hand van een portfolio, beoordeelt ze samen met een medeassessor of de deelnemer de competenties van een NT2-docent voldoende heeft aangetoond. Hiervoor nemen we samen een criterium gericht interview af. De deelnemer wordt vervolgens opgenomen in het BVNT2-register voor vakbekwame docenten NT2. Verder werkt ze samen in het team aan de continue verbetering van de didactiek binnen het vakgebied NT2. Ook zorgen we ervoor dat onderwijsinnovatie plaatsvindt.

Bij VU-NT2 communicatie is ze medeverantwoordelijk voor de inhoud van de testimonals, reviews, interviews en video’s van zowel VU-NT2 academy als VU-NT2 professional en brengt ze vier keer per jaar een nieuwsbrief Professional uit.

In 2018 was Rachel meelezer bij de docentenuitgave Interculturele communicatie in de NT2-les, geschreven door Annemarie Nuwenhoud. Ook schrijft ze artikelen voor Tijdschrift Les.