Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Naar het buitenland tijdens je bachelor Geneeskunde

Laatst gewijzigd op 22 september 2021

Studeren in het buitenland! Je maakt niet alleen kennis met andere culturen, maar je leert ook werken met beperkte middelen en je ziet hoe gezondheidszorg in andere landen een heel andere betekenis kan hebben. Door mee te werken in het buitenland, word je ook in Nederland een betere arts. Daarom biedt de Faculteit der Geneeskunde VU iedere geneeskundestudent de mogelijkheid om een minor in het buitenland te volgen of een stage in het buitenland te lopen. 

NB: De mogelijkheden voor stages in het buitenland zijn afhankelijk van ontwikkelingen rondom Covid-19 (bijvoorbeeld in-/uitreisbeperkingen) of andere calamiteiten.

Waar kun je naartoe?

De Faculteit der Geneeskunde VU heeft goede contacten met universiteiten en ziekenhuizen over de hele wereld. Zo kun je bijvoorbeeld je zorgstage (in het eerste bachelorjaar) lopen op Aruba of Bonaire, in Suriname, maar ook dichter bij huis, zoals in België. En kun je een minor volgen in heel veel verschillende landen, zoals Turkije, België en Australië. 

Tijdens de masteropleiding ligt werkelijk de hele wereld aan je voeten. Je kunt je wetenschappelijke stage doen in de Verenigde Staten of een klinische stage op Aruba of in de Tropen. Wanneer jij aangeeft waar je interesse ligt, denken de medewerkers van Bureau Internationale Samenwerking van de Faculteit der Geneeskunde VU met je mee. Zij staan klaar om je te helpen en te zorgen dat je goed voorbereid op pad gaat.

Wanneer kun je naar het buitenland?

Meteen in het eerste jaar van je geneeskundeopleiding kun je al stagelopen in het buitenland. De vierweekse zorgstage die je aan het einde van het eerste jaar doet, kun je in een van onze speciaal geselecteerde buitenlandse ziekenhuizen. In het derde jaar van je bacheloropleiding kun je een minor volgen in het buitenland. 

In je masterjaren zijn er nog meer mogelijkheden om naar het buitenland te gaan. Je kunt bijvoorbeeld je zestien weken wetenschappelijke stage in het buitenland doen, of je keuzestage van acht weken. Daarnaast kun je voor een van de reguliere coschappen, zoals heelkunde of het gecombineerde coschap gynaecologie en kindergeneeskunde in het buitenland terecht

Voor alle reguliere stages of coschappen vanaf 6 weken die je in het buitenland loopt - en waar je dus ook studiepunten voor krijgt - kun je een beroep doen op een bijdrage uit het facultair fonds van € 250,00. Voor een stage binnen Europa van minimaal twee maanden kun je een Erasmus-beurs aanvragen. Wanneer een Erasmus-beurs is toegekend (ongeveer € 220,00 per maand), kom je niet meer in aanmerking voor een bijdrage uit het facultair fonds. Voor meer informatie zie ook Financiën en Beurzen.

Binnen het VUmc compas zijn er dus diverse mogelijkheden om één of meer coschappen in het buitenland te doen. Het gehele aanbod aan stageplaatsen in het buitenland vind je in de Canvas course ‘Studeren in het Buitenland’. Voor deze stages geldt dat VUmc je een gedegen voorbereiding biedt, als ook hulp bij eventuele incidenten of calamiteiten tijdens je stage in het buitenland.

De opleiding wijst je er expliciet op dat zij geen toestemming verleent aan, noch verantwoordelijkheid neemt voor, studenten die buiten het regulier aangeboden programma een stage lopen (of werk gaan doen) in een buitenlands ziekenhuis.

Daarom gelden de volgende regels:

 • Voor stages die binnen het curriculum vallen (dus curriculair zijn en leiden tot studiepunten voor je getuigschrift), benader je Bureau Internationale Samenwerking om je keuze kenbaar te maken en je gedegen voor te gaan bereiden op je stage. Deze voorbereiding is verplicht.
 • Andere stages of werkzaamheden dan bedoeld onder het vorige punt mag je niet in het buitenland volgen.
 • Indien je toch naar een buitenlands ziekenhuis gaat om daar te werken en ter plekke meldt dat je aan VUmc studeert, leidt dit niet tot hulp bij incidenten. Alle kosten en risico’s komen voor jouw rekening.
 • Bureau Internationale Samenwerking (BIS) en/of de studentenadministratie zal geen bewijs meegeven waarop staat dat je valt onder de verantwoordelijkheid van de opleiding tijdens deze werkzaamheden.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De mogelijkheden voor stages in het buitenland zijn afhankelijk van ontwikkelingen rondom Covid-19 (bijvoorbeeld in-/uitreisbeperkingen) of andere calamiteiten.

Grenzen verkennen

Benieuwd naar ervaringen van medestudenten? Bekijk het digitale magazine Grenzen verkennen  

Meer informatie over naar het buitenland tijdens de bachelor

 • Praktijkstage zorg

  Tijdens de bachelor is er al tijdens het eerste jaar een mogelijkheid om een studieonderdeel in het buitenland te doen; de praktijkstage zorg. Zie het opleidingsschema

  Praktijkstage zorg 

  De praktijkstage zorg vindt aan het eind van het tweede semester plaats. Gedurende vier weken loop je stage in een zorginstelling (bijvoorbeeld in een ziekenhuis of verpleeghuis). Je voert hier een aantal praktijktaken uit, je observeert professioneel gedrag en je werkt mee op de afdeling als verpleeghulp. De praktijkstage zorg kan ook in het buitenland gedaan worden. Een (praktijk) stage in het buitenland kan tot doel hebben een gezondheidssysteem in een andere sociaal-culturele omgeving te leren kennen en/of kennis te maken met andere ziektebeelden. Aangezien er strenge eisen verbonden zijn aan de praktijkstages heeft VUmc een aantal instellingen in het buitenland geselecteerd waar jaarlijks zo'n 100 studenten een praktijkstage zorg kunnen lopen. De instellingen in het buitenland zijn te vinden op de Canvas course 'Studeren in het Buitenland' onder het kopje Bachelor:Praktijkstage zorg/Locaties.

  Vanaf half oktober staat de inschrijving middels een digitaal aanmeldformulier open en kan je kenbaar maken of je interesse hebt voor een van de aangeboden locaties. Lees goed de aandachtspunten door voordat je het formulier invult. 
  Plaatsing gaat op basis van selectie middels een CV en motivatiebrief. 

 • Minor abroad

  Tijdens de bacheloropleiding kan je in het eerste semester van het derde jaar tijdens je minor aan een buitenlandse universiteit studeren. Zie het opleidingsschema

  Minor abroad

  De minor vindt plaats tijdens het eerste semester van het derde jaar (24/30 EC). Je kunt tijdens deze minor ook studeren aan een buitenlandse universiteit waarmee de VU een samenwerkingsverband heeft. De procedure voor het volgen van een minor in het buitenland is selectief: je doet mee aan de VU brede selectie van study abroad mogelijkheden, meer informatie over de aanmeldprocedure vind je op vu-net. Voor een overzicht van internationale partners kun je op de website van de VU kijken. Na selectie beoordeelt de deelexamencommissie of de door jou voorgestelde minor voldoet aan de door de opleiding gestelde eisen voor een minor. De criteria waaraan een goedkeuringsverzoek moet voldoen vind je hier.  

  In 2019 deden in het eerste semester rond de 45 studenten de minor in het buitenland. Hieronder een overzicht van de bestemmingen in 2019:

  City University Hong Kong
  Concordia University
  Deakin University Australia
  Keele University
  Koç University
  Korea University
  Ludwig Maximilians Universitat Munchen  
  Nanyang Technological University
  Northeastern University in Boston
  Pontificia Universidad Católica de Chile
  Simon Fraser University
  Toulouse Business School
  Universidade Federal de Rio Grande Sul
  University degli Studi di Padova "Il BO"
  University of Barcelona                 
  University of Belgrado                  
  University of Exeter
  University of Helsinki                  
  University of Kent
  University of Lancaster
  University of Leeds
  University of New Brunswick, Fredericton
  University of Ottawa
  University of Queensland
  University of Western Australia
  Western University, School of Medicine
 • Organisatie en voorbereiding

  Je kunt niet vroeg genoeg starten met de voorbereiding van een studieverblijf in het buitenland, maar een jaar voor vertrek is toch zeker het minimum. Om te beginnen moet je voor jezelf een aantal vragen beantwoorden en een aantal mogelijkheden onderzoeken. Van de keuze voor een land (of stad) tot aan de financiering.

 • Student ervaringen

  Derdejaars student Faryel Badloe is van augustus tot december 2016 voor haar minor naar de Nanyang Technological University of Singapore geweest. Daar maakte ze de volgende video over: Ervaringen van studenten - Studeren in het buitenland - VUmc School of Medical Sciences

 • Digitaal magazine 'grenzen verkennen'