Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU Noodfonds

Laatst gewijzigd op 28 mei 2024
Ben je student en kom je door oorlog, conflict, een natuurramp in je thuisland, persoonlijke omstandigheden of andere onvoorziene situaties in acute financiële problemen?

De VU biedt eenmalige financiële ondersteuning om je direct te helpen. Deze steun is bedoeld om je situatie snel op te lossen, zodat jij je weer volledig kunt richten op je studie.

De bijdrage is bedoeld voor essentiële uitgaven zoals levensonderhoud of huur, maar kan niet worden gebruikt voor het betalen van collegegeld. De financiële ondersteuning is mogelijk gemaakt dankzij donaties van het VU-fonds, de VU-gemeenschap, alumni en medewerkers.

Bekijk hieronder de voorwaarden voor meer informatie.

 • Wanneer kun je een aanvraag indienen?

  Als je in een noodsituatie verkeert, aan de Vrije Universiteit Amsterdam studeert en aan de VU collegegeld hebt betaald. Of als je in een noodsituatie verkeert en anderszins aan de VU verbonden bent en in Nederland verblijft (bijvoorbeeld door exchange) en als hulp van je eigen universiteit niet kan worden verwacht, gevraagd of afgewacht.

 • Wat wordt verstaan onder een noodsituatie?

  Onder een noodsituatie wordt een omstandigheid verstaan die voldoet aan de volgende criteria. De noodsituatie:

  • was niet te voorzien;
  • is acuut en er is geen oplossing via de gebruikelijke voorzieningen of je eigen netwerk;
  • is incidenteel en er is geen sprake van een herhaalde, permanente of structurele noodsituatie, waarvoor jou al eerder een bijdrage uit het VU Noodfonds is toegekend;
  • is van beperkte omvang: het VU Noodfonds voorziet niet in hulp in de vorm van grote bedragen;
  • is oplosbaar: de bijdrage uit het VU Noodfonds biedt een reële en effectieve oplossing door eenmalige financiële ondersteuning.
 • Hoe kun je een financiële bijdrage aanvragen?

  Je kunt een verzoek voor financiële ondersteuning indienen bij de studentendecanen. Zij zijn bereikbaar via studentendecanen.soz@vu.nl. Het is ook mogelijk om direct een afspraak met één van de studentendecanen te maken via de online agenda.

Meer over financiële ondersteuning

Heb je vragen?

Neem contact op met de studentendecanen.