Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU Noodfonds

Laatst gewijzigd op 17 maart 2023
Heb je een acuut geldprobleem buiten jouw schuld en is er geen enkele oplossing mogelijk? Wellicht kun je een eenmalige financiële bijdrage uit het VU Noodfonds aanvragen.

Deze financiële ondersteuning heeft tot doel de situatie direct op te lossen zodat jij je op je studie kunt richten. De bijdrage is bedoeld voor bijvoorbeeld levensonderhoud of huur, en mag niet voor de betaling van het collegegeld worden gebruikt. Het VU Noodfonds wordt mede mogelijk gemaakt door donaties van VU alumni en medewerkers.

 • Wanneer kun je een aanvraag indienen?

  Als je in een noodsituatie verkeert, aan de Vrije Universiteit Amsterdam studeert en aan de VU collegegeld hebt betaald. Of als je in een noodsituatie verkeert en anderszins aan de VU verbonden bent en in Nederland verblijft (bijvoorbeeld door exchange) en als hulp van je eigen universiteit niet kan worden verwacht, gevraagd of afgewacht.

 • Wat wordt verstaan onder een noodsituatie?

  Onder een noodsituatie wordt een omstandigheid verstaan die voldoet aan de volgende criteria. De noodsituatie:

  • was niet te voorzien;
  • is acuut en er is geen oplossing via de gebruikelijke voorzieningen of je eigen netwerk;
  • is incidenteel en er is geen sprake van een herhaalde, permanente of structurele noodsituatie, waarvoor jou al eerder een bijdrage uit het VU Noodfonds is toegekend;
  • is van beperkte omvang: het VU Noodfonds voorziet niet in hulp in de vorm van grote bedragen;
  • is oplosbaar: de bijdrage uit het VU Noodfonds biedt een reële en effectieve oplossing door eenmalige financiële ondersteuning.
 • Hoe kun je een financiële bijdrage aanvragen?

  Je kunt een verzoek voor financiële ondersteuning indienen bij de studentendecanen. Zij zijn bereikbaar via studentendecanen.soz@vu.nl. Het is ook mogelijk om direct een afspraak met één van de studentendecanen te maken via de online agenda.

Meer over financiële ondersteuning

Heb je vragen?

Neem contact op met de studentendecanen.