Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

W&N gebouw

Het W&N gebouw - inclusief het cyclotrongebouw - werd in 1964 opgeleverd. Het gebouw is ontworpen door architect ir. H.T. Zwiers. In het gebouw zijn collegezalen en een restaurant.

BEZOEKADRES
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam

Telefoonnummer receptie: 020 59 85874

Sloop deel W&N gebouw 

De VU werkt aan een toekomstbestendige en moderne huisvesting voor de Bètafaculteit. Dit betekent realisatie van vervangende nieuwbouw en herhuisvesting in bestaande gebouwen op de campus. In het kader hiervan wordt het W&N-gebouw gesloopt. Dat zal gebeuren vanaf 2024. In 2023 starten de eerste zichtbare werkzaamheden ter voorbereiding van de sloop.

De vernieuwde huisvesting van W&N is noodzakelijk in verband met de technische veroudering van het gebouw. Het gebouw uit 1964 voldoet niet meer aan hedendaagse functionele en ruimtelijke eisen voor ons hoogwaardig onderzoek en onderwijs. Daarom is besloten vervangende nieuwbouw te realiseren en bijna het gehele gebouw te slopen. Lees meer.

IXA

De Vrije Universiteit heeft diverse valorisatieprogramma’s in samenwerking met Innovation Exchange Amsterdam, het gezamenlijk valorisatiecentrum van de VU, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en Amsterdam UMC - locatie VUmc en AMC. Een van de initiatieven is het 5-jarig valorisatieprogramma ‘IXAnext, Talent for innovation’. Vanuit dit programma zijn de Amsterdam Venture Studios (AVS) en het Demonstrator Lab ontstaan. AVS biedt studenten, onderzoekers en alumni van de Amsterdamse kennisinstellingen de gelegenheid om hun ideeën om te zetten in actie. AVS is te vinden in de P2 vleugel. 

LaserLaB

De missie van Instituut voor Lasers, Life and Biophotonics Amsterdam (LaserLaB Amsterdam) is baanbrekend wetenschappelijk onderzoek dat is gebaseerd op de interactie van licht met materie, van het onderzoek naar atomen en moleculen tot het onderzoek van levende cellen en weefsels en duurzame energiebronnen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen natuurkundigen, chemici, biologen en artsen van VU, UvA, Amsterdam UMC - locatie VUmc en locatie AMC.

Medische Fotonica in het LaserLaB Amsterdam

Verslag van het Zuidas Science Diner (mei 2018) met als onderwerp Medische Fotonica.

Misschien ben je hier ook naar op zoek?