Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Erkennen en Waarderen

Met ‘Erkennen en Waarderen’ zet de VU in op het erkennen en waarderen van een bredere reeks aan wetenschappelijke kwaliteiten. Dit leidt tot een evenwichtige manier van beoordelen, met meer ruimte voor een diversiteit aan talenten.

We werken toe naar een gelijke waardering van alle academische domeinen: onderwijs, onderzoek, impact/valorisatie en patiƫntenzorg (voor UMC en ACTA). Open science, teamscience en leiderschap worden hierbij belangrijke componenten. Zo zorgen we ervoor dat onze wetenschappers zich kunnen ontplooien in een richting die bij hen past en zij samen uitblinken en bijdragen aan het groter geheel.

Erkennen en Waarderen is een initiatief van alle Nederlandse universiteiten, academische ziekenhuizen, onderzoeksinstituten en subsidieverstrekkers. Onderling is er veel afstemming, maar iedere universiteit geeft er binnen de landelijk gestelde kaders haar eigen draai aan.

Erkennen en waarderen aan de VU

Erkennen en waarderen in vogelvlucht

In deze video leggen we in minder dan twee minuten uit wat Erkennen en waarderen aan de VU inhoudt. Zo zie je in een oogopslag waar we gezamenlijk naartoe werken.

Zo brengen we Erkennen en Waarderen al in de praktijk

 • Ontwikkelen van gediversifieerde loopbaanpaden

  In lijn met de landelijke afspraken zijn de academische loopbaanpaden voor de functies UD-UHD-HL herzien. Bekijk de vastgestelde loopbaanpaden. Inmiddels hebben we ook een start gemaakt met een loopbaanpad voor docenten. Mocht je interesse hebben in de route en planning van de loopbaanpaden, vraag deze dan via erkennenenwaarderen@vu.nl.

 • Open science

  Bij de VU verwachten we dat onze medewerkers werken volgens de principes van open science, door hun wetenschappelijke outputs (bijvoorbeeld publicaties, data, software en leermaterialen) en processen vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar (FAIR) te maken, en daarnaast samenwerkingen op te zoeken binnen de academische wereld en met maatschappelijke partners. Er is meer aandacht voor het actief betrekken van maatschappelijke partners in het onderzoeksproces (citizen science, transdisciplinair onderzoek, publiek-private samenwerkingen) en voor het voeren van een dialoog met de maatschappij door wetenschapscommunicatie. We focussen niet meer alleen op de kwantiteit van de onderzoeksoutputs en leggen meer nadruk op de kwaliteit van de wetenschappelijke en maatschappelijke bijdrage van ons werk.

 • Art of Engagement

  Het speerpunt Leiderschap in Erkennen en Waarderen wordt door de VU ingevuld met Art of Engagement: hoe je persoonlijk leiderschap geeft aan je werk als onderdeel van de grotere organisatie. We maken de organisatie een fijnere en doelgerichtere plek als we allemaal met betrokkenheid op het grotere geheel actief bijdragen in hoe we met elkaar omgaan. De meest directe plek waar samenwerking er toe doet, is het team. We zijn allemaal lid van een team, ook lijkt het soms van niet. Door de principes van Art of Engagement actiever toe te passen in teams en het gezamenlijke teamwerk te verbeteren, maken we de organisatiecultuur beter en waarderen we explicieter ieders bijdrage.

 • Broedplaats voor junior docenten

  In de Broedplaats voor junior docenten, georganiseerd vanuit LEARN! Academy, kunnen junior docenten en D4-docenten ervaringen uitwisselen, inspiratie opdoen en zich ontwikkelen als onderwijsexpert. Loop eens langs op donderdag of kom naar een van de vele evenementen die de Broedplaats organiseert. De Broedplaats vind je in het NU-gebouw, in 6A69. 

 • Actief in landelijk programma en Europese coalitie

  Erkennen en waarderen staat niet alleen hoog op de agenda van de VU maar op die van alle Nederlandse kennisinstellingen en onderzoeksfinanciers. Je leest hierover meer in de Position Paper Ruimte voor ieders talent, de website van de Universiteiten van Nederland en de webpagina van het Nationaal programma Erkennen en Waarderen. Bekijk ook het landelijk jaarverslag E&W.

  Via de landelijke routekaart kom je erachter hoe erkennen en waarderen vorm krijgt.

  Op Europees niveau is de VU aangesloten bij de coalitie rond Advancing Research Assessment die zich buigt over onderwerpen gerelateerd aan Erkennen en waarderen.

 • Hoe VU-wetenschappers Erkennen en Waarderen al toepassen

  Erkennen en waarderen zit al in het DNA van veel VU-wetenschappers. Zo won Yvette Taminiau de Van der Duijn Schouten Onderwijsprijs voor de wijze waarop ze zich in haar onderwijs richt op de uitwisseling met externe partners en alumninetwerk. En neem Jelle Tichelaar, die een programma startte gericht op leiderschap en team building in een onderwijsomgeving. Of Joris Amin, die als promovendus onderzoek deed naar de integratie van vluchtelingen en hoe hun afstand tot de arbeidsmarkt kan worden verminderd. 

Gerelateerd

Heb je vragen, ideeën of opmerkingen?