Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Erkennen en Waarderen

De Vrije Universiteit Amsterdam werkt aan een nieuwe manier om wetenschappers in de volle breedte te kunnen erkennen en waarderen.

De manier waarop erkennen en waarderen binnen universiteiten wordt vorm gegeven is tot nog toe in hoge mate bepaald door prestaties in onderzoek en onderwijs. Leidinggevende taken worden doorgaans niet meegewogen en valorisatieactiviteiten tellen vaak niet als werkelijke prestatie mee. Dit staat niet zelden op gespannen voet met de primaire drijfveren van wetenschappers: nieuwsgierigheid, betrokkenheid bij de wereld en de wens om onderzoek nuttig te maken voor onderwijs, economie en maatschappij.

Daarom ambieert de VU een diverser en evenwichtiger manier van erkennen en waarderen, die recht doet aan ieders talent én die ook de werkdruk beter verdeelt. Minder nadruk op kwantitatieve indicatoren zoals het aantal publicaties en meer aandacht voor prestaties op andere kerngebieden, zoals onderwijs, maatschappelijke impact, leiderschap en, in het geval van Universitair Medische Centra, ook patiëntenzorg. De VU wil haar wetenschappelijk personeel een omgeving en loopbaantrajecten bieden waarin zij hun talenten kunnen ontplooien en de richting kunnen kiezen die bij hen past. Dit helpt hen uit te blinken in waar ze goed in zijn. Om deze ambitie te realiseren gaan we met elkaar aan de slag om de huidige manier van erkennen en waarderen van academici te herzien. Om uiteindelijk tot een nieuwe manier te komen die beter past bij de VU missie, de huidige taken van onze academici en bij wat de samenleving van ons verwacht. 

Lees ook het Visiedocument Erkennen en Waarderen dat bedoeld is om inzicht te geven en ons voorstellingsvermogen te vergroten. 

In onderstaand uitklapmenu vind je meer informatie over het landelijke programma Erkennen en Waarderen, waar de VU onderdeel van uit maakt. Wil je weten hoe erkennen en waarderen vorm krijgt binnen de VU? Hieronder  tref je een aantal praktijkvoorbeelden:

Animatie Erkennen en Waarderen

Bekijk de animatievideo over Erkennen en Waarderen. 

De praktijk (incl. voorbeelden)

 • Landelijk programma

  Het onderwerp Erkennen & Waarderen staat in Nederland hoog op de agenda sinds de Nederlandse kennisinstellingen en onderzoeksfinanciers (Universiteiten van Nederland, NFU, KNAW, NWO en ZonMw) de gezamenlijke Position Paper in november 2019 hebben gepubliceerd. Ga voor meer informatie naar de website van de Universiteiten van Nederland (UvN) of bezoek de pagina van het Nationaal programma Erkennen en Waarderen.

 • Docentenondersteuning

  Door junior docenten de erkenning te geven die zij verdienen, krijgen zij dat extra zetje om nog meer te innoveren. Om ze hierbij nog meer te helpen is er een broedplaats voor junior docenten ontwikkeld.

 • Leiderschap

  Samenwerken is eenvoudiger in een werkklimaat dat inspireert, ontwikkelt en engageert. Met dat doel zijn er binnen de VU vier principes geformuleerd: Art of Engagement. Het is een oefening in professioneel gedrag om ons gezamenlijke werk beter en met plezier te kunnen blijven doen. Bekijk in het verlengde hiervan ook de pagina over leidinggeven en leiderschap binnen de VU.

 • Open Science

  Open Science is een internationale academische beweging die tot doel heeft wetenschappelijke publicaties en data toegankelijk te maken en de verspreiding daarvan in de maatschappij te bevorderen, onder meer door het publiceren in Open Access. Dit maakt het makkelijker om wetenschappelijke kennis te publiceren en om data vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar te maken (FAIRdata) en draagt bij aan het belang van wetenschappelijke output, dat meer is dan het tellen van het aantal geproduceerde publicaties.

 • Open debat

  Op 19 juli 2021 publiceerde een groep van 171 wetenschappers, waaronder ook VU hoogleraren, een opiniestuk in ScienceGuide waarin zij hun zorgen uitten over de nieuwe manier van Erkennen en Waarderen. Enkele dagen na het verschijnen van het stuk publiceerde een andere groep wetenschappers, ook van de VU, op 21 juli 2021 een reactie die het nieuwe programma van Erkennen en Waarderen juist steunt. Het grote aantal ondertekenaars van beide stukken toont aan dat Erkennen en Waarderen leeft bij wetenschappers, ook op de VU. Wat zijn de zorgen en hoe gaat de werkgroep Erkennen en Waarderen hiermee om? Lees het artikel dat hierover is verschenen in de Strategy Times 2021.

 • Interview Kristine Steenbergh over Erkennen en Waarderen

  "Iedere wetenschapper heeft zijn of haar eigen onderzoeksproject en probeert zo goed mogelijk te presteren. Dat gaat gepaard met het idee dat je elkaars concurrent bent en schept dus ook een sfeer van winnaars en verliezers. Mensen die bijvoorbeeld goed functioneren en uitstekende onderwijsprestaties hebben, interessante onderzoeken doen, maar net geen beurs binnenhalen kunnen het gevoel krijgen dat ze de boot missen."
  Lees het gehele interview.

Misschien ben je hier ook naar op zoek?

Heb je vragen, ideeën of opmerkingen?