Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Erkennen en waarderen

Het waarderingssysteem en aannamebeleid van de VU past bij onze missie, identiteit en ambities. Het erkennen en waarderen van diverse rollen en het samenwerken in teamverband staan daarbij centraal.

ERKENNEN EN WAARDEREN

In november 2019 hebben de VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw het position paper ‘Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’ gepubliceerd, waarin ze aangeven hoe ze het werk van wetenschappelijke medewerkers breder willen gaan erkennen en waarderen. Minder nadruk op aantallen publicaties, meer nadruk op de andere domeinen waarbinnen de wetenschapper werkzaam is, zoals onderwijs en impact. Deze bredere vorm van erkennen en waarderen past beter bij de huidige kerntaken van de kennis- en onderwijsinstellingen en bij wat de samenleving van hen vraagt. De samenleving verwacht namelijk in toenemende mate wetenschappers die creatief, ondernemend en authentiek zijn in hun visie.

Bekijk de Recognition and Rewards website van de gezamenlijke partners.

NIEUW WAARDERINGSSYSTEEM

Dit betekent voor de VU een ander waarderingssysteem en aannamebeleid wat past bij onze missie, identiteit en ambities. Het erkennen en waarderen van diverse rollen en het samenwerken in teamverband staan daarbij centraal. Onderwijs, onderzoek, valorisatie, open science, en leiderschap worden evenzeer gewaardeerd. Niet iedere medewerker hoeft zich echter in al deze aspecten van de wetenschap te specialiseren. Binnen teams zijn deze verschillende  carrièrepaden toegankelijk, zodat wetenschappers hun specifieke talenten kunnen ontwikkelen en in die context het verschil kunnen maken.

VISIEDOCUMENT EN ANIMATIEFILM

We zijn gewend aan onze huidige manier van werken en handelen als het gaat om erkennen en waarderen van ons wetenschappelijk werk. Het is zo ‘eigen’ dat het vaak niet meer opvalt. De VU heeft een kernachtig visiedocument neergezet dat bedoeld is om inzicht te geven en ons voorstellingsvermogen te vergroten. Langs deze weg geven we, als VU-community, met elkaar betekenis en invulling aan onze doelstelling. Voorop staat dat binnen het nieuwe Erkennen & Waarderen geen ‘one size fits all’ bestaat. Dit document beschrijft geen concrete regelingen; in de praktijk zullen disciplines en faculteiten deze visie op eigen wijze concretiseren. Maar wel met één gedachte en één doel.

Lees het Visiedocument Erkennen en Waarderen

Vanuit bovenstaande gedachte en omschreven doel, hebben we bovendien een animatiefilm tot stand gebracht om dit uit te dragen die hier te bekijken is.

VRAGEN OF IDEEËN?

Deel vragen of aanvullende ideeën over erkennen en waarderen met je decaan, leidinggevende of HR-adviseur van jouw organisatieonderdeel.