Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Afdelingen Strafrecht en Criminologie

Strafrecht & Criminologie

De afdelingen Strafrecht en Criminologie doen onderzoek en verzorgen onderwijs dat zich richt op het bestrijden en voorkomen van criminaliteit.

Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding staan in het brandpunt van de maatschappelijke belangstelling. Er gaat geen dag voorbij of de media berichten over nieuwe misdaden en nieuwe strafzaken. In het dagelijkse leven houdt een grote groep professionals zich bezig met het bestrijden en voorkomen van criminaliteit. Goede en gedegen kennis is daarvoor onmisbaar. De afdelingen Strafrecht en Criminologie leveren daaraan een belangrijke bijdrage. Allereerst door het verzorgen van diverse opleidingen op zowel juridisch als sociaal-wetenschappelijk terrein. Voorts dragen de afdelingen Strafrecht en Criminologie bij aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat door middel van tal van publicaties en lezingen. De werking van het strafrecht en strafprocesrecht in de maatschappij, gelet op nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelen en globalisering, staat daarbij voorop. De leden van de afdelingen dragen ook actief hun kennis uit door middel van scholing van professionals, advisering, deelname aan commissies en diverse andere nevenactiviteiten. Op die wijze is de verbinding tussen wetenschap, maatschappij en strafrechtspraktijk stevig verankerd.

Lonneke Stevens -Afdelingshoofd Strafrecht 

Wim Huisman- Afdelingshoofd Criminologie

Meer informatie