Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Elanie Rodermond krijgt KNAW award voor onderzoek naar extremisme en terrorisme

22 november 2023
Wat drijft terrorismeverdachten tot het plegen van zulke extreme daden? En hoe wordt er binnen ons rechtssysteem omgegaan met terrorisme en extremisme? Criminoloog Elanie Rodermond bracht als eerste in Nederland alle terrorismeverdachten in kaart en onderzocht de aanloop naar de misdaden. Voor haar onderzoeken naar onder andere extremisme en terrorisme ontvangt ze een KNAW Early Career Award. De Award is bedoeld voor onderzoekers in Nederland die aan het begin van hun carrière staan en die vernieuwende, originele ideeën hebben.

Van extremistisch denken naar extremistisch handelen

Volgens Rodermond wordt deze vorm van criminaliteit nog niet goed begrepen. ‘Er zijn vele verschillende verschijningsvormen en plegers van extremistische misdrijven en terroristische misdrijven vormen - gelukkig - een relatief kleine groep. Het aantal mensen met een extremistisch gedachtegoed is veel groter, maar we weten dat extremistisch denken maar zelden overgaat in extremistisch of terroristisch handelen. Over die stap is echter ook nog veel onbekend. Het is complex om primaire data over daders van terroristische misdrijven te verzamelen, en om geschikte vergelijkingsgroepen te vinden van mensen die wel denken, maar niet doen.’

Meer evidence-based beleid

Rodermond vindt het belangrijk dat er meer zicht komt op de verschillende verschijningsvormen van extremisme en terrorisme. ‘Maar ook op de daders, de behoeftes van slachtoffers en de wijze waarop binnen ons rechtssysteem wordt omgegaan met extremisme en terrorisme. Als het over terrorisme en extremisme gaat, wordt vaak meteen gedacht aan de extreme varianten, zoals de aanslagen in Parijs en Christchurch. Zulke aanslagen veroorzaken een enorme schokgolf, wat volkomen logisch is. Maar wat je ziet gebeuren, is dat er op stel en sprong beleid wordt ontwikkeld naar aanleiding van die gebeurtenissen. Dergelijke maatregelen zijn vaker niet dan wel gestoeld op solide wetenschappelijke inzichten. Ik hoop dat mijn onderzoek de evidence-base voor beleid kan vergroten.’

Eervolle toekenning

De KNAW Early Career Award is voor Rodermond bijzonder eervol omdat de nadruk bij de Award ligt op het innovatieve karakter. ‘Samen met collega’s startte ik de eerste studie in Nederland naar alle verdachten van terrorisme. Van het één kwam het ander, en inmiddels lopen er allemaal onderzoeken rond dit thema. Voor mij voelt deze Award als bevestiging dat ik met de ontwikkeling van deze onderzoekslijn de juiste weg ben ingeslagen.’

De prijs

De KNAW Early Career Award bestaat uit een geldbedrag van 15.000 euro en een kunstobject van Laura Klinkenberg. Dit bedrag mag door de laureaten naar eigen inzicht worden besteed aan hun onderzoekscarrière. Rodermond wilt de prijs onder andere inzetten om haar internationale samenwerkingen uit te diepen. ‘De prijs komt precies op het moment dat ik verschillende internationale samenwerkingen ben aangegaan. Hoewel die projecten voor een belangrijk deel prima op afstand kunnen verlopen, is het soms noodzakelijk om fysiek bijeen te komen. Daar komt de geldprijs goed van pas.’

Lees hier over de andere laureaten.