Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Medewerkers cluster Oudheid

Medewerkers cluster Oudheid van de afdeling Kunst en Cultuur, Geschiedenis, Oudheid van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Onderwijs in het cluster Oudheid wordt gegeven binnen het kader van ACASA, een samenwerking van oudheidkundigen van de VU en UvA.

Het afdelingensecretariaat van de Faculteit der Geesteswetenschappen is te bereiken via e-mail: afdelingensecretariaat.fgw@vu.nl.
Het afdelingensecretariaat bevindt zich in kamer HG 12A-57, telefoon 020 5982683

Medewerkers Oudheid

Een overzicht van de medewerkers van de sector Oudheid.

dr. Joris Aarts

Universitair docent, Archeologie, Archeologie van Romeins Batavië

Joris Aarts

dr. mr. Rutger Allan

Universitair Hoofddocent Griekse taal- en letterkunde, Taalkunde, discourse-analyse, narratologie

Rutger Allan

Bert Brouwenstijn

Cartograaf/archeologisch Illustrator/3D specialist, Archeologie

Bert Brouwenstijn

prof. dr. Jan Paul Crielaard

Hoogleraar Mediterrane pre- en protohistorische archeologie , Griekse prehistorie, migratie in de Mediterrane oudheid

Jan Paul Crielaard

dr. Ton Derks

Universitair hoofddocent archeologie, Romeinse Gallia, epigrafie

Ton Derks

Teun van Dijk

Promovendus, Hagiografie, vroegchristelijke taal en literatuur, klassieke filosofie

Teun van Dijk

dr. Fokke Gerritsen

Universitair docent archeologie, Archeologie van Anatolie en het Nabije Oosten, vroege landbouwsamenlevingen

Fokke Gerritsen

prof. dr. Bas ter Haar Romeny

Hoogleraar, Geschiedenis van het Oude Middellandse-Zeegebied en het Midden-Oosten, Semitische talen in de late oudheid, Syrisch Christendom, geschiedenis van de Bijbel

Bas ter Haar Romeny

dr. Stijn Heeren

Universitair docent, Archeologie, Materiële cultuur, laat-Romeinse en vroegmiddeleeuwse archeologie van Noordwest-Europa

Stijn Heeren

drs. Anne van Hilst

Veldwerkcoördinator, Archeologie

drs. Anne van Hilst

Hanna Hoogenraad

Promovenda, Syrisch Christendom, de Bijbel

Hanna Hoogenraad

dr. Sjoerd Kluiving

Universitair hoofddocent, Archeologie, Anthropoceen, aardrijkskundige methoden in archeologie

Sjoerd Kluiving

dr. Mieke Koenen

Universitair docent, Griekse en Latijnse Talen & Culturen

drs. Cindy Meijer

Promovendus, Geschiedenis, Oudheid, Kunst & Cultuur

dr. Emilie van Opstall

Universitair docent, Griekse en Latijnse Talen & Culturen, Oud-Griekse literatuur en cultuur

Emilie van Opstall

dr. Mieke Prent

Universitair docent, Archeologie, Griekse archeologie, archeologie van godsdiensten, Laconië en Kreta

Mieke Prent

dr. Klazina Staat

Universitair docent, Latijnse taal- en letterkunde en Romeinse cultuurgeschiedenis, Postklassiek Latijn, hagiografie, reisliteratuur

Klazina Staat

dr. Shiyanthi Thavapalan

Universitair docent talen en culturen van het Oude Nabije Oosten, Oud Mesopotamië, geschiedenis van technologie, materiële cultuur

Shiyanthi Thavapalan

dr. Philip Verhagen

Universitair docent, Archeologie, Ruimtelijke analyse en modellering in archeologie

Philip Verhagen

dr. Nienke Vos

Universitair docent, Griekse en Latijnse Talen & Culturen, Vroegchristelijke taal en literatuur, hagiografie, discursieve taalkunde

Nienke Vos

dr. Shana Zaia

Universitair docent oude geschiedenis , Interculturele contacten in de oude Méditerranée, oud Mesopotamië, religie, onderwijs

dr. Shana Zaia