Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Valorisatie onderzoek FGW

Valorisatie is een van de topprioriteiten van FGW. Onder leiding van de Directeur Valorisatie richt de faculteit zich op het verstevigen en verder uitbouwen valorisatie.

Intern zijn dit onder andere de grant officers en business/ impact developer van  IXA-GO en het Impact Board van de VU (IBVU), extern partners in Amsterdam en ver daarbuiten, bijvoorbeeld het netwerk van de bijzonder hoogleraren.  

De eerste interne prioriteit is om Humanities+ – de geesteswetenschappelijke visie van de VU – verder te profileren via valorisatie. Deze zelfbewuste blik op onszelf, de maatschappij en het type studenten dat wij willen opleiden sluit aan bij de visie van de VU, maar doet ook recht aan de eigenheid en sterktes van de faculteit.  

FGW wil daarom vooral sterk inzetten op de maatschappelijke kant van valorisatie. Voorbeelden zijn valorisatieactiviteiten op het gebied van inclusiviteit en diversiteit, zoals een MOOC over Global English, de verschillende cursussen van NT2 voor migranten en vluchtelingen, het creëren van nieuwe inzichten met betrekking tot doofheid, debatten over morele economie en andere bijdragen aan opiniëring of advisering, onder andere bij recente debatten over Covid-19 of het slavernijverleden. FGW is actief in valorisatie en heeft de ambitie de activiteiten te verbreden en te vermeerderen, en onlosmakelijk te laten zijn van bestaande onderwijs- en onderzoeksactiviteiten.