Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderzoeksinstituten - FGW

Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen is het onderzoek ondergebracht in de onderzoeksinstituten CLUE+ en het Netwerk Instituut.

Het onderzoek aan de Vrije Universiteit wordt georganiseerd in interdisciplinaire onderzoeksinstituten (IOZI). Binnen FGW is het onderzoek ondergebracht in twee van deze onderzoeksinstituten: CLUE+ en het Netwerk Instituut.

Deze onderzoeksinstituten vormen brede interdisciplinaire en interfacultaire samenwerkingsverbanden waarbinnen onderzoekscentra en onderzoeksprojecten een plek vinden.

CLUE+

CLUE+ is het interfacultair onderzoeksinstituut van de VU voor Cultuur, Cognitie, Geschiedenis en Erfgoed. Dit instituut brengt onderzoekers bij elkaar uit een breed scala van academische disciplines om samen te werken aan interdisciplinaire projecten, te reflecteren op maatschappelijke vraagstukken en om strategie├źn te formuleren om die vraagstukken aan te pakken. Binnen CLUE+ werken interdisciplinaire teams met innovatieve onderzoeksmethoden, waardoor een inspirerend onderzoeksklimaat wordt geboden, zowel voor getalenteerde jonge academici als voor senior en topwetenschappers. Door zijn internationale ori├źntatie is CLUE+ bovendien een ideale partner voor instituten en publieke organisaties die eveneens actief zijn op het gebied van Cultuur, Geschiedenis en Erfgoed zowel binnen Europa als daarbuiten. 

Het Netwerk Instituut

Het Netwerk Instituut is het grootste interfacultair onderzoeksinstituut aan de VU en houdt zich bezig met het analyseren van allerlei soorten netwerken. In het Netwerk Instituut werken informatici, sociale wetenschappers, geesteswetenschappers, economen, rechtswetenschappers, wiskundigen en theologen samen om de technologische, economische, sociale en communicatieve aspecten van netwerken te analyseren. Via deze combinaties van disciplines worden nieuwe onderzoeksdomeinen verkend en dwarsverbanden gelegd die leiden tot een beter begrip en betere toepassingen van onze steeds meer verbonden wereld.