Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

HDC Inventarisatie Kerkelijke Gebouwen in Nederland (IKGN)

De Inventarisatie Kerkelijke Gebouwen in Nederland (IKGN) bevat informatie over allerlei religieuze gebouwen, die je kan raadplegen voor je onderzoek.

Jan Sonneveld († 2012) verzamelde informatie over de duizenden kerken, kapellen, vergaderlokalen en andere religieuze gebouwen in Nederland. 

De gegevens zijn opgeslagen in een database waarin informatie te vinden is over circa 19.000 kerkelijke gebouwen van meer dan 100 kerkgenootschappen.

De gebouwen zijn per plaats gerangschikt. Achter de plaatsnaam is de naam van de burgerlijke gemeente vermeld (indeling per 1 januari 2012) en de provincie.

Per gebouw worden de volgende gegevens opgenomen: het kerkgenootschap, het jaar van de bouw of ingebruikname, de naam van het gebouw en het adres, “vm” geeft aan dat het gebouw niet meer door het oorspronkelijke genootschap wordt gebruikt. In de laatste kolom is, voor zover mogelijk, de huidige bestemming vermeld.

Niet alle informatie die Jan Sonneveld beschreef zijn online beschikbaar gemaakt. Neem voor meer informatie contact op met de conservator. 

Plaatsnamen
De database is doorzoekbaar op plaatsnaam:

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Z 

Lees ook de verklaring van de gebruikte afkortingen.


Meer weten over de collectie HDC | Protestants Erfgoed?

Neem contact op met Michiel Cock.

m.p.cock@vu.nl