Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Promotieplechtigheid

De promotieplechtigheid is openbaar en toegankelijk voor personen vanaf 8 jaar. De plechtigheid duurt ongeveer anderhalf uur.

Voor informatie met betrekking tot de ceremonie kunt u het promotieprotocol raadplegen. In dit document vindt u naast het protocol, ook een checklist en de formule die u uitspreekt voor en na de verdediging. Een kaart met de formule wordt voorafgaand aan de promotie aan u uitgereikt door de pedel.

Update 04-02-2021

Voor de duur van de huidige lockdown vinden alle promoties en oraties online plaats. Het is niet zeker wanneer de promoties weer fysiek kunnen plaatsvinden. Houd hiervoor de berichtgeving op vu.nl/coronavirus in de gaten.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN BIJ EEN PROMOTIE

De kleding die bij de promotie gedragen moet worden, is voor: 

  • de promovendus en mannelijke paranimfen: een rokkostuum met zwart vest en witte strik, zwarte schoenen en zwarte sokken 
  • de promovenda en vrouwelijke paranimfen: feestelijke kleding (bijvoorbeeld rokkostuum of daarmee overeenstemmende kleding)

Aan de Vrije Universiteit zijn twee paranimfen voorgeschreven.

AUDIOVISUELE ONDERSTEUNING TIJDENS PRESENTATIE

Uw presentatie wordt ondersteund door het Audio Visueel Centrum (AVC). Tijdens het lekenpraatje en de verdediging kunt u audiovisuele middelen gebruiken die standaard in de zalen aanwezig zijn: beamer, laptop en pointer. Voor informatie over extra mogelijkheden en eventuele bijkomende kosten neem contact op met de AVC-informatiebalie.

WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT

Tijdens de promotiezitting wordt expliciet aandacht gegeven aan de uitvoering van artikel 6 Promotiereglement inzake wetenschappelijke integriteit. De promovendus/a wordt gevraagd door het plaatsen van zijn/haar handtekening in het promotieregister het in genoemde artikel gestelde te onderschrijven.
Op deze pagina's vindt u de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening en de klachtenregeling Wetenschappelijke Intergriteit VU-VUmc.

RECEPTIE

Na afloop van de promotiebijeenkomst kunt u een receptie binnen of buiten de VU organiseren. De kosten zijn in beide gevallen voor rekening van de promovendus/a. U dient te allen tijde -dus ook als u ervoor kiest om buiten de VU of geen receptie te houden- het bestelformulier van de Servicedesk FCO in te vullen. Na ontvangst stuurt de Servicedesk FCO u, indien van toepassing, de toegewezen receptieruimte. Dit formulier uiterlijk 4 weken vóór de datum van uw promotie invullen. 

Binnen de VU wordt de receptie verzorgd door het cateringbedrijf Eurest. In deze banquetingmap kunt u zien wat de mogelijkheden zijn en hoe u deze kunt bestellen.