Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

MOVE-IT: onderzoek naar specialistische fysiotherapie bij patiënten met een nekhernia

Opereren is de standaard behandeling als klachten van een nekhernia niet overgaan. Het is een effectieve behandeling, maar er kunnen ook kleine risico's aan kleven. Een veelbelovend alternatief is gepersonaliseerde fysiotherapie. Deze behandeling richt zich op het individu en identificeert specifieke factoren die bijdragen aan de klachten, om ze vervolgens gericht aan te pakken. Werkt dit net zo goed als een operatie?

Een nekhernia is een aandoening waarbij het zachte binnenste gedeelte van de tussenwervelschijf door de buitenste laag begint te drukken. De resulterende druk op de omliggende zenuwen kan leiden tot symptomen zoals nekpijn, uitstralende pijn in de armen, gevoelloosheid, tintelingen en soms spierzwakte. Een nekhernia kan aanzienlijke ongemakken veroorzaken en kan variëren in ernst. Bij aanhoudende klachten van een nekhernia is opereren de standaard zorg die nu wordt aangeboden. Er zijn echter aanwijzingen dat specialistische fysiotherapie vergelijkbare resultaten geeft. Met dit onderzoek willen we dit verder uitzoeken.

Onderzoeker Florine Marinelli

Onderzoeker Florine Marinelli

Florine is bewegingswetenschapper en fysiotherapeut, twee specialismen die zij parallel aan elkaar bestudeerde. Florine is constant op zoek naar nieuwe kennis en inzichten om mensen op een praktische manier te ondersteunen bij het begrijpen en behandelen van hun klachten. Met dit promotieonderzoek levert zij een bijdrage aan het wetenschappelijk onderbouwen van toegankelijke, veilige en effectieve zorg, waarbij de zorgkosten beheersbaar blijven.

Meer informatie over Florine
Vrouwelijke testpersoon met elektrische draadstructuur over haar hoofd

Specifieke informatie voor deelnemers en specialisten

 • Deelnemers

  Heb je een nekhernia? Dan kan je veel pijn en beperkingen in je dagelijks leven ervaren. In eerste instantie bestaat de behandeling vaak uit medicijnen, een halskraag of algemene fysiotherapie. Als dat niet voldoende helpt, wordt een operatie overwogen. Operaties zijn effectief om de pijn te verminderen en het functioneren te verbeteren, maar kunnen ook risico’s meebrengen zoals een bloeding of een infectie. Operaties zijn daarnaast ook kostbaarder dan fysiotherapie. Daarom wil niet iedereen geopereerd worden.

  Uit onderzoek blijkt dat gespecialiseerde fysiotherapie op langere termijn tot resultaten leidt die vergelijkbaar zijn met opereren. De behandeling wordt op u persoonlijk afgestemd. De fysiotherapeuten zijn aanvullend opgeleid om een nekhernia te kunnen behandelen. Mogelijk kan deze persoonlijke gespecialiseerde fysiotherapie operaties voorkomen.

  Met dit onderzoek willen we uitzoeken of specialistische fysiotherapie voor het verbeteren van het dagelijks functioneren even effectief is als een operatie. Daarnaast bekijken we of deze aanpak de zorgkosten beheersbaar kan houden. Wij verwachten dat specialistische fysiotherapie voor patiënten met een nekhernia na één jaar even effectief is én goedkoper dan een operatie .

  Uw deelname aan dit onderzoek is dan ook van groot belang om deze vraag te beantwoorden. U zult in de loop van het onderzoek een aantal vragenlijsten invullen. Dit kan online, u hoeft daar verder niets extra’s voor te doen. Daarnaast nemen we tijdens het onderzoek twee maal bloed af en zal er een extra röntgenfoto van uw nek worden gemaakt. U wordt door het onderzoeksteam ingedeeld in de operatiegroep of de fysiotherapiegroep. Hier heeft u zelf geen invloed op.

  Als het goed is heeft u van uw neuroloog  informatie over het onderzoek meegekregen. Heeft u geen informatie ontvangen of wilt u meer weten over deelname aan dit onderzoek? Vul hier uw gegevens in of stuur en e-mail naar move.it.fgb@vu.nl zodat wij contact met u kunnen opnemen.

 • Neuroloog/neurochirurg

  Standaard zorg voor patiënten met een symptomatische cervicale radiculopathie bestaat uit conservatieve behandeling. Dit is niet nauw omschreven in de richtlijn en varieert van fysiotherapie, manuele therapie, injecties, medicatie, tot halskraag. Ook de inhoud van de fysio- of manuele therapie behandeling is divers, wat mogelijk resulteert in niet-effectieve zorg. Wanneer conservatief beleid onvoldoende effect heeft binnen een periode van 6-8 weken en de armpijn aanhoudt, volgt een verwijzing naar de neuroloog die de patiënt verder door kan sturen naar een neurochirurg voor een operatie. Chirurgie wordt beschouwd als een effectieve interventie die voldoet aan de huidige stand van wetenschap en praktijk. Hoewel chirurgische behandeling leidt tot snelle pijnafname, lijken conservatieve behandelingen op langere termijn vergelijkbaar effectief en worden mogelijke risico’s die inherent zijn aan operatie vermeden.

  De neuroloog is de sleutelfiguur als het gaat om informeren van patiënten over het bestaan van de MOVE-IT studie. Tijdens het consult kan de informatiefolder worden meegegeven aan de patiënt en wordt er toestemming gevraagd het telefoonnummer en de naam met het onderzoeksteam te delen. In de flowchart hieronder is het inclusieproces visueel gemaakt.

  Inclusie criteria

  • Pijnlijke Cervicale Radiculopathie: klinisch beeld passend bij MRI
  • Leeftijd: ≥ 18 jaar
  • Minstens 8 weken unilaterale arm pijn en/of paresthesieën (NRS ≥ 4/10)
  • Beheersing Nederlandse taal

  Exclusie criteria

  • Cervicale myelopathie
  • Motorische uitval met MRC ≤ 3
  • Eerdere operatie nek
  • Actuele psychiatrische aandoeningen
  • Systemische aandoeningen (oa reumatoide arthritis)
  • Maligniteiten
  • Zwangerschap

  Voldoet een patiënt aan deze criteria? Informeer deze dan over de studie naar specialistische fysiotherapie bij nekhernia. En is de patiënt akkoord dat de onderzoekers contact met hem/haar opnemen? Stuur contactgegevens patiënt naar: move.it.fgb@vu.nl of via SIILO 0683995807.

  Klik hier voor de flyer waarin de inclusie nogmaals is toegelicht.

 • Manueel therapeut

  De gebruikelijke zorg voor patiënten met een symptomatische cervicale radiculopathie bestaat uit conservatieve behandeling. De inhoud van deze behandeling varieert van fysiotherapie, manuele therapie, injecties en medicatie tot het gebruik van de halskraag. Wanneer conservatief beleid onvoldoende effect heeft binnen een periode van 6 tot 8 weken en de armpijn aanhoudt, volgt dikwijls een verwijzing naar de neuroloog die de patiënt mogelijk doorstuurt naar een neurochirurg voor een operatie. Chirurgie wordt beschouwd als een effectieve interventie die voldoet aan de huidige stand van wetenschap en praktijk. Hoewel chirurgische behandeling leidt tot snelle pijnafname, lijken conservatieve behandelingen op langere termijn vergelijkbaar effectief en worden mogelijke risico’s die inherent zijn aan een operatie vermeden. De patiënten met cervicale radiculopathie vormen een heterogene groep, bestaande uit verschillende biopsychosociale phenotypen. De therapie richten op de deze individuele biopsychosociale factoren met de meest passende interventies kan mogelijk de therapie effecten verhogen en maakt het gepersonaliseerd.

  Dit onderzoek richt zich op de vraag of gepersonaliseerde multimodale fysiotherapie goedkoper is dan chirurgie en dezelfde resultaten oplevert als chirurgie ter verbetering van activiteiten over 12 maanden bij patiënten met een cervicale radiculopathie die een indicatie voor chirurgie hebben. Hiervoor wordt een multicenter non-inferiority trial uitgevoerd in samenwerking met diverse ziekenhuizen in Nederland.

  Om de gepersonaliseerde multimodale fysiotherapie vorm te geven worden manueeltherapeuten geschoold volgens de meest recente inzichten vanuit de wetenschap en praktijk. Deze scholing wordt aangeboden door de VU en het MSG Science Netwerk Fysiotherapie. Om als manueel therapeut de deelnemers van de studie te mogen behandelen dient de (1 daagse) scholing met succes te zijn afgerond. Voor deze scholing ontvangt u 6 accreditatiepunten. Het onderzoek wordt begeleid door A/Prof. Wendy Scholten-Peeters, drs. Ivo Lutke Schipholt en Prof. Michel Coppieters. Daarnaast is er een multidisciplinaire projectgroep betrokken met onder andere neurologen, neurochirurgen, patiënten, methodologen en implementatiedeskundigen.

  Heeft u interesse in deelname als behandelaar van patiënten met cervicale radiculopathie in deze trial? Meld u dan aan via move.it.fgb@vu.nl.

Het onderzoeksteam

De MOVE-IT studie is opgezet door de vakgroep Musculoskeletale Fysiotherapie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het kernteam wordt gevormd door:

Florine Marinelli

Promovenda

Ivo Lutke Schipholt

Promovendus

Wendy Scholten-Peeters

Associate Professor musculoskeletale fysiotherapie afdeling Bewegingswetenschappen (VU)

Wendy Scholten-Peeters

Michel Coppieters

Professor musculoskeletale fysiotherapie afdeling Bewegingswetenschappen (VU)

Michel Coppieters

Hanneke van Dongen

Assistant professor musculoskeletale gezondheid economie afdeling Gezondheidswetenschappen (VU)

Hanneke van Dongen

Raymond Ostelo

Professor

Raymond Ostelo

Heb je vragen of wil je deelnemen?

Stuur ons een bericht

Vrije Universiteit Amsterdam

Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen
Preventie en Revalidatie | MF-D652
Van der Boechorststraat 9
1081 BT Amsterdam