Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Aanmelden, toelating en fondsen

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam hebben we twee soorten promovendi: interne en externe. Interne promovendi zijn betaalde medewerkers en gaan een arbeidsovereenkomst aan met de VU. Externe promovendi promoveren bij de VU met een buitenlandse financiering of beurzenregeling, of zijn zelfgefinancierde professionals of studenten.

Aanmelden en toelating

Interne promovendi zijn in dienst van de VU en zij kunnen solliciteren via onze vacatures: PhD-vacatures.
Na de solicitatieprocedure volgt de promotietrajectregistratie in Hora Finita, waarover hier meer.

Externe promovendi kunnen een aanvraag doen voor een promotietraject dat zij via externe middelen financieren.
Dit gebeurt meestal door rechtstreeks contact op te nemen met een faculteit, Graduate School of Onderzoeksinstituut. Binnen het Research Portal kan gezocht worden naar een geschikte supervisor voor een promotietraject.
De documenten die nodig zijn voor het aanvragen van een extern promotietraject zijn: 

  • Masterdiploma of gelijkwaardige kwalificatie
  • Curriculum Vitae
  • Voorlopig onderzoeksvoorstel

Houd er rekening mee dat elke faculteit andere en aanvullende documentatie of certificaten kan vragen. Faculteiten of Graduate Schools kunnen ook andere regels en eisen stellen aan de toelating. Zij controleren of uw aanvraag voldoet aan deze regels en eisen om tot toelating over te gaan.

Bekijk de richtlijn voor het aanstellingsbeleid van promovendi.

Fondsen en subsidies

Ondanks een groot aanbod aan subsidieregelingen is de vraag naar subsidies vele malen groter dan de beschikbare middelen. Dit zorgt voor een sterke nationale en internationale concurrentie onder wetenschappers. De VU wil haar onderzoekers helpen om zich goed op die externe competitie voor te bereiden. 

VU Grants Office helpt de weg te vinden in het woud van regelingen en fondsen die voor onderzoeksfinanciering beschikbaar zijn. De onderzoekers hoeven deze weg niet zelf te bewandelen. VU Grants Office biedt ondersteuning bij het zoeken naar en aanvragen van onderzoekssubsidies en bij de implementatie van gesubsidieerde projecten.

Medewerkers en studenten van VU/VUmc kunnen daarnaast ook gebruik maken van Research Connect, een database met een grote verscheidenheid aan subsidiemogelijkheden, gespecificeerd naar career stage en het academisch werkveld van de onderzoeker. Bekijk ook de compacte gids voor nieuwe gebruikers van Research Connect

Studenten die informatie zoeken over beurzen en fondsen voor studie, stage of congresbezoek in het buitenland kunnen behalve bij Research Professional ook terecht bij Bureau Internationalisering.

Fees voor promotietrajecten

Soms is er sprake van het heffen van fees om kosten gerelateerd aan het promotietraject te helpen dekken, bijvoorbeeld voor werkplekken, onderzoeksfaciliteiten, administratie, scholing en het volgen van onderwijs.

 

Meer informatie over de doelen, voorwaarden, hoogte van fees, en de mogelijkheid tot kwijtschelding, is te vinden via de faculteiten en graduate schools:

 

ABRI Graduate School of Business Research

https://vu.nl/en/about-vu/faculties/school-of-business-and-economics/more-about/phd-at-sbe  --> PhD policy and facilities --> Tuition fees external and part-time PhD candidates

 

Tinbergen Institute

https://vu.nl/en/about-vu/faculties/school-of-business-and-economics/more-about/phd-at-sbe  --> PhD policy and facilities --> Tuition fees external and part-time PhD candidates

 

ACTA Graduate School of Dentistry

Informatie volgt / information to follow

 

Amsterdam UMC Doctoral School

Informatie volgt / information to follow

 

Graduate School of Behavioral & Movement Scienceshttps://vu.nl/en/about-vu/faculties/faculty-of-behavioural-and-movement-sciences/more-about/graduate-school
Graduate School of Humanities

https://vu.nl/en/about-vu/faculties/faculty-of-humanities/more-about/tuition-costs-and-funding

 

Graduate School Rechtsgeleerdheid

https://vu.nl/nl/medewerker/rechtsgeleerdheid-wegwijzer/promoveren-rch

 

Graduate School of Social Sciences

https://vu.nl/en/about-vu/faculties/faculty-of-social-sciences/more-about/the-graduate-school-of-social-sciences --> Starting your PhD Trajectory --> Tuition fee and costs to conduct PhD research

 

Graduate School of Religion and Theology

https://vu.nl/en/about-vu/faculties/faculty-of-religion-and-theology/more-about/fee-vunet-id-visa-and-funding

 

Faculty of Science

Informatie volgt / information to follow