Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Promoveren RCH

Laatst gewijzigd op 13 maart 2023
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam biedt promovendi een stimulerende onderzoeksomgeving, zowel voor promovendi met een aanstelling aan de faculteit (interne promovendi) als buitenpromovendi.

Een fulltime promovendus schrijft in vier jaar een proefschrift onder begeleiding van een hoogleraar die expertise heeft in het betreffende domein. Bij elk promotietraject is daarnaast nog een begeleider betrokken, die - al naar gelang de behoefte van de promovendus - inhoudelijke of procesbegeleiding biedt. Elke promovendus is tevens automatisch lid van de Graduate School.

Naast het doen van onderzoek dienen alle promovendi 30 EC aan opleiding/training te volgen. De meeste interne promovendi zijn daarnaast tijdens de middelste jaren van hun traject betrokken bij het geven van onderwijs. Dat kan zijn in de vorm van (gast)colleges, werkgroepen of scriptiebegeleiding. Op deze wijze worden zij goed voorbereid op een verdere carrière in de wetenschap, waarin onderwijs en onderzoek de grootste rol spelen.

In de juridische discipline is het van oudsher gebruikelijk om te promoveren op een proefschrift. Echter, sommige onderzoeksonderwerpen lenen zich uitstekend voor het schrijven van artikelen waar vervolgens op gepromoveerd kan worden. De faculteit stimuleert in dergelijke gevallen haar promovendi dan ook om te promoveren op artikelen. 

Om voor een promotieplaats in aanmerking te komen dient u de graad Master te hebben verkregen of met goed gevolg het doctoraal examen, danwel een daarmee overeenkomend examen, te hebben afgelegd. Beschikbare interne promotieplaatsen worden aangekondigd op de website van de Vrije Universiteit, zie vacatures. Ook worden talentvolle studenten soms actief benaderd voor een promotietraject. De faculteit brengt geen kosten (fees) in rekening voor het volgen van een promotietraject.  

Promoveren

 • Buitenpromovendi

  De faculteit biedt daarnaast de mogelijkheid om als buitenpromovendus promotieonderzoek te doen. De buitenpromovendus krijgt daarbij begeleiding van een hoogleraar met een aansluitende expertise. Kandidaat-buitenpromovendi die interesse hebben, kunnen zich via het online aanmeldportaal van de VU aanmelden. Zij zullen in ieder geval een onderzoeksvoorstel moeten indienen. Het onderzoeksvoorstel dient van uitstekende kwaliteit te zijn en bij voorkeur bij te dragen aan het onderzoeksprofiel van de faculteit. Ook voor buitenpromovendi geldt dat er geen fees worden gevraagd door de faculteit voor het volgen van een promotietraject.

 • Promotiereglement

  In het Promotiereglement van de Vrije Universiteit is officieel vastgelegd aan welke regels het promotietraject gebonden is. Dit reglement geldt voor iedereen die werkt aan promotieonderzoek dat aan de VU zal worden verdedigd. In het reglement is onder andere opgenomen:

  • welke stappen een promovendi moet zetten om toegelaten te worden tot het traject
  • aan welke opleidingseisen een promovendus moet voldoen
  • welke voorwaarden er zijn gesteld aan (het aantal) begeleiders
  • hoe de leescommissie wordt opgesteld
  • wat de eindtermen zijn om te promoveren
  • hoe het predicaat cum laude kan worden behaald
  • de procedure rondom dubbelpromoties en gezamenlijke promoties


  Richtlijn Proefschrift

  Het is aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid mogelijk om te promoveren op een wetenschappelijke monografie of op een bundeling van een aantal afzonderlijke artikelen. Voor beide geldt een richtlijn voor de omgang van maximaal 300 pp. (100.000 woorden) Voor promoveren op artikelen geldt daarnaast nog een aantal aanvullende eisen. Lees meer over deze eisen in de Richtlijn Proefschrift.

 • Graduate School

  Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt de promovendiopleiding aangeboden door de Graduate School. De opleiding bestaat uit een aantal verplichte onderdelen, verplichte keuzeonderdelen en een vrij gedeelte. Zie hier de exacte inhoud van de promovendiopleiding. 

Graduate School RCH Manon Mulders

Bereikbaarheid: ma, di, wo & vr

Tel: 81832