Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderwijsroute Taalschakeltraject Amsterdam

Taalschakeltraject Amsterdam

Het Taalschakeltraject Amsterdam (TSA) is voor statushouders die vanaf 1 januari 2022 inburgeren in Nederland.

De inburgering loopt via de gemeente waar je woont  
Als je gaat inburgeren nodigt de gemeente je uit voor een gesprek. Je maakt een Leerbaarheidstoets (LBT). Daarna maakt de klantbegeleider van de gemeente samen met jou een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP). Daarin staat wat je moet doen om in te burgeren en de afspraken voor jouw inburgeringsroute. Er zijn 3 inburgeringsroutes: de Z-route, de B1-route en de Onderwijsroute. 

Heb je van de gemeente het advies Onderwijsroute gekregen?
Daarvoor kun je terecht bij het Taalschakeltraject Amsterdam van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Tijdens de Onderwijsroute bereid je je voor op een vervolgopleiding in het mbo, hbo of wo.

Wat leer je tijdens de Onderwijsroute?
Je leert Nederlands, Engels en vakken zoals geschiedenis, wiskunde en natuurkunde. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je vervolgstudie, bieden we je maatwerk en persoonlijke begeleiding. Het is bedoeld om je een goede start te geven in Nederland. Om succesvol te studeren en daarna werk te doen dat bij je past. Met ons onderwijs dragen wij bij aan gelijke kansen voor iedereen, waar je ook geboren bent, welke achtergrond je ook hebt.

Aanmelden voor de Onderwijsroute van het TSA
Inburgeraars kunnen zich via de klantbegeleider van hun gemeente aanmelden. Gezinsmigranten kunnen zichzelf aanmelden. 

Inhoud Onderwijsroute
Toelating en aanmelden

Ben je inburgeraar en kom je in aanmerking voor de Onderwijsroute?

Dan meldt de klantmanager van de gemeente jou aan. Het mailadres is alleen voor vragen, bijvoorbeeld als je gezinsmigrant bent.