Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Geestelijk leiding geven aan de Nederlandse moslim gemeenschap

Postacademische Islamitische Ambtsopleiding

De Postacademische Islamitische Ambtsopleiding biedt een coherent wetenschappelijk (post-)academisch programma dat streeft naar de ontwikkeling van zowel cognitieve als praktische vaardigheden van moslim religieuze leiders.

De moslimgemeenschap ontwikkelt zich stapsgewijs in een constante, toenemende groei binnen een diverse, multiculturele en multi-levensbeschouwelijke Nederlandse samenleving. Als gevolg van deze groei en ontwikkeling, is de noodzaak ontstaan voor de vorming en bijscholing van moslim religieuze leiders, geestelijk verzorgers en imams. Hun taak is spirituele leiding geven aan de gemeenschap in een westerse context.

Deze leiders zijn goed op de hoogte van de samenleving waarin zij leven en zijn in staat om islamitische teksten te analyseren en in verschillende contexten toe te passen. In dit kader, is er dringend behoefte aan bepaalde academische vaardigheden die, naast de theologische kennis, de cognitieve competentie van moslim religieuze leiders verbreden om hun taken op een betere en constructieve wijze te kunnen verwezenlijken. 

De Postacademische Ambtsopleiding is een eenjarige (indien in voltijd) opleiding. De islamitische ambtsopleiding is erkend door De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV). Dit betekent dat alumni die zich met deze opleiding bij SKGV melden zonder verdere toetsing worden toegelaten tot het register, mits zij uiteraard aan de andere vereisten voldoen (zoals bevoegdheid). Omdat de SKGV deze opleiding erkent, kan iemand zich ook als regulier lid inschrijven bij de beroepsvereniging VGVZ.  

Heb je vragen?

Voor algemene informatie en inschrijving kan je contact opnemen met het secretariaat

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met dr. Yaser Ellethy