Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Geestelijk leiding geven aan de Nederlandse moslim gemeenschap

Postacademische Islamitische Ambtsopleiding

De Postacademische Islamitische Ambtsopleiding leidt op tot moslim religieus leider. Deze opleiding biedt ook de kans voor de bijscholing en professionalisering van zittende imams, bestuurders en geestelijke verzorgers.

Focuspunten zijn: 

 1. Het academische vermogen binnen de Nederlandse en westerse context uit te bouwen
 2. Vakkundige, communicatieve en taalkundige vaardigheden op academisch niveau te ontwikkelen
 3. Comparatieve competentie en inzicht te verwerven in het westerse-seculiere rechtssysteem

Tijdens de opleiding worden moslim religieuze leiders voorbereid op de nieuwe context van het land waarin zij leven en hun vaardigheden zo te cultiveren dat zij in staat zijn om hun theologische kennis in dienst van de gemeenschap te stellen.

Onze samenleving heeft dringend behoefte aan geestelijke leiders en imams die onderlegd zijn in zowel de islamitische als de academische studies. Zij behoren goed op de hoogte zijn van de realiteit waarin zij leven en in staat zijn om de religieuze en islamitische teksten te analyseren en toe te passen in verschillende contexten. Daarnaast dienen zij in staat te zijn een voldaan antwoord te geven op de vragen van de moslimgemeenschap en andersdenkenden. Ook vervullen zij een actieve rol in de maatschappelijke participatie, dialoog, co-existentie en de consolidatie van een vreedzame samenleving.

Inhoud van de Postacademische Islamitsiche Ambstopleiding

 • Het curriculum bestaat uit de volgende vakken (60 ECTS):


  De Postacademische Ambtsopleiding is een eenjarige (indien in voltijd) opleiding. De islamitische ambtsopleiding is erkend door De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV). Dit betekent dat alumni die zich met deze opleiding bij SKGV melden zonder verdere toetsing worden toegelaten tot het register, mits zij uiteraard aan de andere vereisten voldoen (zoals bevoegdheid). Omdat de SKGV deze opleiding erkent, kan iemand zich ook als regulier lid inschrijven bij de beroepsvereniging VGVZ

  De opleiding bestaat uit een aantal theoretische en praktische vakken en een stage. Je rondt de opleiding af met een onderzoeksopdracht (eindpaper).

  Indien de student in aanmerking komt voor vrijstelling (o.b.v. taaltoets) is er sprake van een vervangende opdracht.

 • Periode 1

  1.a Vergelijkende Fiqh (6)
  1.b Religie en de seculiere rechtstaat (6)

 • Periode 2

  2.a Familierecht in de Nederlandse context (6)
  2.b Religieus leiderschap en communicatie (6)

 • Periode 3

  3.a Verdieping 'Aqīdah en Kalām' (6)

 • Periode 4

  4.a Methodes van Tafsīr (6)
  4.b Islamitische Theologische Terminologie in de Nederlandse context (6)

 • Periode 5

  5.a Arabische taalverwerving (6)
  5.b Stage (praktische training) (6)

 • Periode 6

  6.a Eindopdracht (uit praktische training/stage verder uitgewerkt/case- study) (6)

 • Stage

  De student zoekt zelf een geschikte stageplek die goedgekeurd moet worden door de coördinator. Tijdens de stage wordt de student getraind op de praktische toepassing van de theoretische kennis, op het gebied van leidinggeven en begeleiding van collectieve activiteiten (GV training, moskee organisatorische taken, rituelen, preekkunde, lezingen, masterclasses …enz.); interreligieuze dialoog, sociale-culturele projecten, zingevende advies bieden aan moslim groepen enzovoort. De student krijgt onder meer begeleiding van een stage mentor (bijv. ervaren GV/imam/bestuurder) en een VU-docent stagebegeleider, ieder vanuit zijn expertise en bevoegdheden. De stage wordt ook gekoppeld aan een onderzoeksopdracht. De student kan kiezen voor onderzoeksgerichte probleemstellingen die te maken hebben met de stage. Daardoor probeert de student academisch te reflecteren op het werkveld en de opgedane theoretische kennis toe te passen op de praktische ervaring.

  De coördinator van de ambtsopleiding stelt een stagecontract op dat door vertegenwoordigers van de opleiding en de stageplaats en door de student wordt ondertekend. Hierin worden zowel stagedoelen van de opleiding als persoonlijke stagedoelen vermeld.

  NB. Het vinden van een geschikte stageplek vraagt soms veel tijd. Het is zeer raadzaam om al vanaf periode I een stageplek te zoeken.

Heb je vragen?

Voor algemene informatie en inschrijving kan je contact opnemen met het secretariaat

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met dr. Yaser Ellethy