Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Geestelijke verzorging vanuit de Hindoe traditie

Postacademische ambtsopleiding Hindoe geestelijk verzorger

Het toelatingsproces bestaat uit onderstaande stappen.

Toelatingseisen

 • Een Reflectie

  Een reflectie in de vorm van een korte motivatiebrief (maximaal 1 A4) waarin u ingaat op de volgende punten:

  • waarom wilt u deze opleiding gaan volgen?
  • welke competenties en ervaringen maken u bekwaam hiervoor? 
  • en welk beroepsperspectief heeft u in het vooruitzicht?
 • Twee Referenties

  U benadert twee referenten uit de hindoegemeenschap voor een korte schriftelijke aanbevelingsbrief die u samen met de andere stukken mailt. Ook bestuursleden van de Hindoe Raad Nederland mogen optreden als referenten. Door het doorsturen van de brieven geeft u akkoord dat wij contact opnemen met de referenten, indien de toelatingscommissie dit relevant acht voor het verkrijgen van aanvullende toelichting. 

 • Intakegesprek

  Een intakegesprek met een toelatingscommissie hindoe ambtsopleiding. Deze commissie bestaat uit VU-docenten. Op verzoek van de commissie kan een lid van de zendende instantie worden uitgenodigd.

 • Aanvullende eisen bij gebrek aan kennis.

  Het is mogelijk dat u uw hindoeïsme-kennis moet aanvullen om het op academisch niveau te krijgen. Of u bezit niet over de relevante vooropleiding. Hiervoor kunnen aanvullende eisen gesteld worden. Heeft u geen hindoe theologische-achtergrond maar wel een universitaire opleiding? Maak dan een brief waarin u de volgende vragen beantwoordt:

  Welke ervaringen heeft u op het gebied van geestelijke verzorging? 
  Hoe kan eventueel kennisgebrek volgens u worden weggewerkt?
  Wat wilt u zelf hieraan doen?

  Stuur de brief per e-mail. Deze brief wordt door de toelatingscommissie beoordeeld en voorgelegd aan de FRT examencie. We geven het eindoordeel per e-mail.

 • Andere Instroomroutes

  Voldoet u niet aan de criteria voor directe instroom tot de post-academische opleiding? Dan kunt u instromen via twee andere routes:

  -de pre-master Theology & Religious Studies (voor mensen met een relevante hbo-opleiding en afgerond met het behalen van een diploma)

  -Master Theology and Religious Studies: Spiritual Care (voor mensen met een bachelor en afgerond met het behalen van een diploma en werkervaring op het gebied van geestelijke verzorging).

  U wordt pas toegelaten tot de opleiding als er akkoord is van de toelatingscommissie.

 • Zending

  Uw zending is steeds gekoppeld aan een concrete baan. Het is dus ook de werkgever die een zending voor een hindoe geestelijk verzorger aanvraagt. Om er zeker van te zijn dat u na de hindoe ambtsopleiding een zending kunt ontvangen, raden wij aan om bij aanvang van de opleiding een valideringsgesprek met Hindoe Raad Nederland aan te vragen. 

 • Definitieve Inschrijving

  Na toestemming van de toelatingscommissie hindoe ambtsopleiding kunt u zich definitief inschrijven. U ontvangt een inschrijfformulier van het secretariaat van de ambtsopleiding. Verstuur dit formulier en de gevraagde bijlagen vóór 1 juli.

 • Kosten

  Uw inschrijving is pas definitief wanneer u ook het inschrijvingsgeld heeft overgemaakt. Voor de postacademische ambtsopleiding betaalt u een eenmalige bijdrage van € 2.314,- aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit. Op basis van uw aanmelding ontvangt u een factuur waarmee u het inschrijvingsgeld kunt betalen. Het bedrag dient in één keer overgemaakt te worden.

Afspraak maken?

Meldt u aan bij Sharda Nandram, programmadirecteur van de Ambtsopleiding Hindoe Geestelijke Verzorging. Plan uw gesprek ruim van te voren, liefst in de periode maart-mei.

s.s2.nandram@vu.nl