Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Geestelijke verzorging vanuit de Hindoe traditie

Postacademische ambtsopleiding Hindoe geestelijk verzorger

De Postacademische Ambtsopleiding Hindoe Geestelijk Verzorger is een tweejarige deeltijdopleiding. De vakken worden over twee jaar verspreid aangeboden. In deze opleiding wordt gebruik gemaakt van de hindoe epistemologie.

Dit wil zeggen dat diverse kennisbronnen een plek hebben in de opleiding. Een aantal onderscheidende kenmerken zijn:

 • Een Integratieve Spirituele Verzorging vormt het fundament van de opleiding dat wordt ontleent aan een hindoe wereld- en maatschappijbeeld. Dit houdt in dat we in de opleiding uitgaan van de diversiteit die het hindoeïsme herbergt, waarbij de intentie aanwezig is om de eenheid te zoeken achter de veelheid van uitingen.
 • Eigen leiderschap is een ander fundament. Daarom is de persoonlijke spirituele ontwikkeling van de student een doorlopende leerlijn.
 • Een derde pijler is bekendheid met de Nederlandse context van geestelijke verzorging en de multiculturele en interreligieuze dimensie van het veld.

Jaarschema

 • Periode 1

  1.1a (6 EC) Introductie in Hindoe Geestelijke Verzorging en Hindoe rituelen en tradities

  1.1b (6 EC) Stage en leeronderzoek: de betekenis en toepassing van hindoe rituelen en tradities in inner-religieuze hindoe context in Nederland

 • Periode 2

  1.2a (6 EC) Community building en Hindoe ethiek en Hindoe leiderschap
  1.2b (6 EC) WORKSHOP Voorbereiden op veldonderzoek, stages en eind seminar

 • Periode 3

  1.3a (3 EC) Stage en veldonderzoek: Hindoe ethiek
  1.3b (3 EC) Stage en veldonderzoek op Hindoe geestelijk leiderschap, community building en toepassing in multiculturele setting

 • Periode 4

  1.4a (6 EC) Hindoe psychologie en narratieve interventies, storytelling coaching
  1.4b (6 EC) Persoonlijke spirituele ontwikkeling, communicatie en leiderschap Stage en leeronderzoek

 • Periode 5

  1.5a 6 EC) Een integratief wereldbeeld voor geestelijke verzorging vanuit het Hindoeïsme
  1.5b Afsluitend hands-on praktijkontwerp naar eigen keuze, voor een specifieke context van hindoe geestelijke verzorging:

  • tool
  • projectplan
  • strategisch plan voor community building
 • Periode 6

  1.6 (6 EC) Organiseren en leiding geven aan een eindseminar hindoe geestelijke verzorging en portfolio van zelf reflecties

 • Stage

  De student is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een stageplaats. Met deze stage moeten de beoogde stagedoelen, op basis van de competenties geformuleerd in de opleiding, worden behaald:

  • doen van gedegen probleemanalyse van cases via praktijkgerichte onderzoekstechnieken en gesprekstechnieken; 
  • begeleiden van rituelen en spirituele oefeningen;
  • begeleiden van hindoes en hindoegroepen bij religieuze vraagstukken;
  • ondersteuning bieden bij ethische en zingevingsvraagstukken; vertegenwoordigen van het hindoeïsme naar de brede Nederlandse samenleving.

   De coördinator van de ambtsopleiding stelt een stagecontract op dat door vertegenwoordigers van de opleiding en de stageplaats en door de student wordt ondertekend. Hierin worden stagedoelen van de opleiding, op basis van de competenties geformuleerd in de opleiding, en persoonlijke stagedoelen vermeldt.

Afspraak maken?

Meldt u aan bij Sharda Nandram, programmadirecteur van de Ambtsopleiding Hindoe Geestelijke Verzorging. Plan uw gesprek ruim van te voren, liefst in de periode maart-mei.

s.s2.nandram@vu.nl