Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Geestelijke verzorging vanuit de Hindoe traditie

Postacademische ambtsopleiding Hindoe geestelijk verzorger

Lesdagen en toetsing

De lesdagen zijn op vrijdagen. Het programma bestaat uit online contact via de door de VU voorgeschreven online software, in combinatie met enkele fysieke sessies (na corona). Tijdens de online sessies dient u dus goed bereikbaar te zijn via het internet. Ook leert u van de andere studenten door middel van presentaties over het voorgeschreven studiemateriaal. De eigen spirituele ontwikkeling vormt daarnaast een belangrijk onderdeel van deze opleiding. U doet tijdens de contacturen en voor 'huiswerk' spirituele oefeningen met het schriftelijk bijhouden van de ervaringen en reflecties. En u heeft toegang tot een mentor voor individuele begeleiding.

De toetsing vindt plaats op basis van open boek-toetsen, toolontwikkeling, projectplan, strategisch plan, reflectieverslagen, cases en verslagen van korte veldonderzoeken behorend tot het werkveld van de geestelijk verzorger. Daarnaast organiseren studenten een eindseminar en leveren een portfolio in als eindopdracht op basis van de opdrachten uit de verschillende cursussen. Het portfolio wordt vergezeld van een inleiding, een eindconclusie en reflectie.

Afspraak maken?

Meldt u aan bij Sharda Nandram, programmadirecteur van de Ambtsopleiding Hindoe Geestelijke Verzorging. Plan uw gesprek ruim van te voren, liefst in de periode maart-mei.

s.s2.nandram@vu.nl