Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

MSc-opleiding over de complexe samenhang tussen IT en accountancy

IT Audit Compliance and Advisory (ITACA)

Wil je opgeleid worden tot een algemeen IT-auditor in een academische context waarin je leert audit vraagstukken zelfstandig en onafhankelijk te analyseren?

Dan is ITACA de juiste keuze. Check hier wat de toelatingseisen zijn en overige praktische informatie.

Toelatingseisen

 • Je beschikt minimaal over een WO-masterdiploma op een aan informatiemanagement verwant vakgebied, zoals bedrijfseconomie, econometrie, bedrijfskunde, bestuurlijke informatiekunde, bestuurskunde, accountancy, operational auditing, informatica en informatiebeveiliging.
 • Als je in het bezit bent van een HBO- of WO-bachelor diploma dien je eerst een pre-master te volgen. Voor meer informatie bekijk de opbouw van het Huis of IT-Auditing.
 • Afhankelijk van je vooropleiding zal de nominale studieduur 2 jaar (MSc-ers in het bezit van een RA- of AA-diploma) of 2,5 jaar (overige studenten) bedragen.
 • De beoordeling geschiedt door een toelatingscommissie.

Hoe kun je je aanmelden?

 • Meld je aan via het aanmeldingsformulier.
 • Voorafgaand aan de plaatsing vindt er altijd een 1-op-1 intakegesprek plaats. Het aanmeldings- en intakeformulier dient gezamenlijk met de bijbehorende documenten verzonden te worden naar edp.sbe@vu.nl
 • Aanmeldingen zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld. Let op: het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.
 • De inschrijvingstermijn voor het eerste collegejaar sluit 1 januari 2023 (start college januari). De inschrijving voor het tweede en derde collegejaar van de opleiding sluit 14 augustus 2022 (start colleges september).

Praktische informatie

 • Kosten

  • Pre-master programma (start september): € 2.850
  • College- en tentamengeld voor het eerste collegejaar (januari - augustus): € 5.650
  • College- en tentamengeld voor het tweede collegejaar (september - augustus): € 8.650
  • College-, tentamen- en examengeld voor het derde collegejaar (september - augustus): € 8.650

   *Daarnaast dient rekening te worden gehouden met kosten van syllabi, literatuur en eventuele deficiënties.

  De kosten voor een herkansing van de workshop Realisatie van een auditaanpak of een eventueel verlengingsjaar in het kader van het maken van de scriptie bedragen € 3.500.

  De hiervoor genoemde bedragen worden jaarlijks vastgesteld. Het college-, tentamen- en examengeld dient binnen twee maanden na plaatsing van de student op de opleiding te worden voldaan. Ter betaling van het college-, tentamen- en examengeld wordt een factuur gezonden naar het adres van de student of zijn/haar werkgever, conform de opgave bij het factuuradres op het aanmeldingsformulier. De op de website vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

 • Betalingsvoorwaarden

  1. Door inschrijving verbindt men zich, in geval van plaatsing, tot betaling van de verschuldigde collegegelden;
  2. Ongeacht of de factuur naar de werkgever gaat, de cursist blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling;
  3. De inschrijving is telkens geldig voor de betreffende cursus in het huidige collegejaar;
  4. Het diploma van de opleiding wordt pas verstrekt nadat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan;
  5. De hoogte van collegegelden wordt jaarlijks per opleiding vastgesteld;
  6. Eventuele afmelding dient altijd schriftelijk te geschieden, hiervoor wordt €50,- administratiekosten in rekening gebracht;
  7. Geen collegegeld is verschuldigd indien de afmelding is ontvangen vóór de 1 september (1e jaar student: vóór 1 januari), vóór aanvang van het collegejaar waarvoor men zich inschrijft;
  8. Indien de afmelding is ontvangen vanaf 1 september doch vóór 1 oktober, is 10% van het collegegeld verschuldigd;
  9. Indien de afmelding is ontvangen ná de maand oktober maar vóór januari van het betreffende collegejaar, is de helft van het collegegeld verschuldigd. Indien van toepassing zal de helft van het reeds betaalde collegegeld worden gerestitueerd;
 • Organisatie

  Opleidingsbestuur

  ITACA vormt een zelfstandige organisatorische eenheid binnen de School of Business and Economics van Vrije Universiteit Amsterdam. De organisatie van deze opleiding is in handen van een bestuur dat ook verantwoordelijkheid draagt voor de opzet en inhoud van het programma. 

  Curatorium
  Het curatorium oefent toezicht uit op het kwaliteitsniveau van de opleiding. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid, de accountantskantoren en de Vrije Universiteit. Voorzitter curatorium: Richard Drewes. Curatorium leden: Brigitte Beugelaar, Lennard Hendriks, Mirjam Pauw, Adrie Kerkvliet, Frans van der Wel.

  VUrORE
  VUrORE is de Studievereniging van IT Audit Compliance & Advisory aan Vrije Universiteit Amsterdam, bestaande uit studenten en afgestudeerden van de Postgraduate IT Audit opleiding. Iedereen die de studie gevolgd heeft aan de VU of ingeschreven staat, is automatisch lid. Het lidmaatschap is gratis. Alleen studenten en afgestudeerden kunnen lid worden van de vereniging. Lezingen en studieavonden van VUrORE staan open voor alle leden en leden van NOREA regio Amsterdam. Voor deze activiteiten dient iedereen zich apart aan te melden. Meer informatie kun je vinden via VUrORE. De belangenbehartiging van de studenten wordt vormgegeven door de studiecommissie.

  NOREA

  De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors (NOREA). 

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies?

Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam