Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

MSc-opleiding over de complexe samenhang tussen IT en accountancy

IT Audit Compliance and Advisory (ITACA)

Je leert, onderzoekt en communiceert over de theorie én de praktijk van IT-audit, ‑compliance en -advisory. Dit doe je in samenwerking met je medestudenten en topdocenten uit de praktijk.

Verdiepingscolleges en workshops

De opleiding is zodanig ingericht dat er een aantal verdiepingscolleges zijn, waarbij specifieke systemen centraal staan. Tijdens workshops wordt de nadruk gelegd op de samenwerking tussen IT-auditors met verschillende deskundigheden, een samenwerking die in de praktijk van IT-auditing onontbeerlijk is.

Gezamenlijk leren

Bij ITACA staat gezamenlijk leren centraal. De hiervoor kenmerkende interactiviteit komt enerzijds terug in het karakter van de colleges, waarin je met diverse topdocenten uit de praktijk van mening wisselt, en anderzijds bij het uitwerken van diverse groepscasussen.

E-books

Benieuwd naar wat je kunt verwachten? Download dan hier kosteloos onze e-books:

Research in IT Auditing 2023

Research in Cyber Security 2022

Research in IT Auditing 2022

Research in IT Auditing 2021

Research in IT Auditing 2020


Research in IT Auditing 2019

Research in IT Auditing 2018

Prof. dr. Abbas Shahim RE

Prof. dr. Abbas Shahim RE

Abbas Shahim RE is hoogleraar en voorzitter IT Audit Compliance and Advisory (ITACA). Hij is daarnaast ook actief in de praktijk en is onlangs aangesteld als Global Head of Digital Compliance bij Atos Consulting. Als lid van het Global management team, leidt en stuurt hij deze Internationale praktijk vanuit het Atos-kantoor in Nederland. Abbas zit tevens een commissie voor die namens Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) de RA-opleidingen visiteert of deze voor wat betreft de kernvakken voldoen aan de eindtermen met betrekking tot IT.

Bekijk het profiel van Abbas Shahim
Abbas Shahim

Januari-augustus: 19 collegedagen

Het eerste jaar bestaat uit 19 collegedagen en loopt van januari tot augustus. Een collegedag bestaat uit circa 6 uur college. Als vuistregel wordt voor de voorbereidingstijd een zelfde aantal uren gehanteerd, waarbij wordt opgemerkt dat de voorbereidingstijd sterk afhankelijk is van jouw achtergrond, kennis en ervaring en affiniteit met het desbetreffende onderwerp. 

Vakken

1.1. BIV Basics

Het verkrijgen van kennis van en inzicht in de kwaliteit van de bestuurlijke informatievoorziening, processen en interne beheersing van complexe organisaties, inclusief toepassing en oordeelsvorming.

Het verkrijgen van kennis van en inzicht in het beoordelen van de uitkomsten van de bestuurlijke informatievoorziening ten aanzien van de aspecten effectiviteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en efficiëntie.

Landelijk BIV

Optionele training voor het landelijk BIV-tentamen.

Het materiaal is zowel in het Engels als in het Nederlands te verkrijgen.

September-augustus: 26 collegedagen

Het tweede jaar van ITACA bestaat uit 26 collegedagen en loopt van september tot augustus. Een collegedag bestaat uit circa 6 uur college. Als vuistregel wordt voor de voorbereidingstijd een zelfde aantal uren gehanteerd, waarbij wordt opgemerkt dat de voorbereidingstijd sterk afhankelijk is van jouw achtergrond, kennis en ervaring en affiniteit met het desbetreffende onderwerp. 

Vakken

2.1. Inleiding Information System Assurance

Het verkrijgen van kennis van en inzicht in normenkaders en de aanpak van audit- en advieswerkzaamheden gericht op de informatiehuishouding, en de toepassing ervan bij de verschillende vormen van audits.

2.2. IT- governance & processen

Het verkrijgen van kennis van en inzicht in strategische, tactische en organisatorische kaders voor de inrichting en het beheer van de informatiehuishouding binnen verschillende organisatietypologieën, en de wijze waarop een IT-auditor zich hierover een oordeel kan vormen.

2.3: Projecten & informatie- systemen

Het verkrijgen van inzicht in het realiseren en implementeren van informatie- systemen, in de wijze waarop deze systemen in verschillende organisatietypologieën worden beheerd en in het vormen van een oordeel over deze processen.

2.4: Compliance & Auditing

Het verkrijgen van kennis van en inzicht in vigerende standaarden, wet- en regelgeving, forensische aspecten en beroepsregels, en het kunnen vaststellen van de mate van compliance daarmee.

2.5: Advisory

Het verkrijgen van kennis van en inzicht in het analyseren van de behoefte van een opdrachtgever en het opstellen van adviezen die passen bij specifieke casuïstiek.

2.6: Realiseren Master- onderzoeksvoorstel en literatuurstudie

Het op WO-masterniveau verkrijgen van ervaring met het formuleren van een onderzoeksvraag voor een scriptie, ondersteund door een literatuurstudie, zodanig dat beantwoording ervan op wetenschappelijk niveau zal bijdragen aan de ontwikkeling van het IT-auditvakgebied.

September-juni: 34 collegedagen IT Assurance (TA)

Het derde jaar van ITACA bestaat uit 34 collegedagen en loopt van september tot juni. Een collegedag bestaat uit circa 6 uur college. Als vuistregel wordt voor de voorbereidingstijd een zelfde aantal uren gehanteerd, waarbij wordt opgemerkt dat de voorbereidingstijd sterk afhankelijk is van jouw achtergrond, kennis en ervaring en affiniteit met het desbetreffende onderwerp. 

Vakken

3.1: Inleiding IT Assurance

Het verkrijgen van kennis van en inzicht in normenkaders gericht op de IT General Controls en de aanpak van audit- en advieswerkzaamheden, en de toepassing ervan bij de verschillende vormen van audits.

3.2: Techniek & Assurance van platformen

Het verkrijgen van kennis van en inzicht in de basismechanieken van de belangrijkste IT-platformen en hun relevantie bij de uitvoering van IT-audits.

3.3: Techniek & Assurance van datacommunicatie

Het verkrijgen van kennis van en inzicht in de basismechanieken van netwerktechnologieën, de wijze waarop deze technologieën bijdragen aan de kwaliteitsborging en de wijze waarop een IT-auditor zich hierover een oordeel kan vormen.

3.4: Beheer & Assurance

Het verkrijgen van kennis van en inzicht in de organisatie, aansturing en beheersing van automatisering, zowel voor de inrichting als voor de exploitatieprocessen, en de wijze waarop een IT-auditor zich hierover een oordeel kan vormen.

3.5: Realisatie van een audit-aanpak

Het toepassen van eerder opgedane kennis en inzicht bij het in teamverband opstel- len en afstemmen van een auditaanpak en het presenteren van de resultaten.

3.6: Realiseren Master-scriptie

Het op wo-masterniveau verkrijgen van ervaring met het schrijven van een scriptie, zodanig dat het resultaat op wetenschappelijk niveau zal bijdragen aan de ontwikkeling van het IT-auditvakgebied.

Variabel

Afgestudeerden van ITACA voeren onder andere opdrachten uit ten behoeve van diverse onderwerpen. Als vuistregel wordt voor de voorbereidingstijd een zelfde aantal uren gehanteerd, waarbij wordt opgemerkt dat de voorbereidingstijd sterk afhankelijk is van jouw achtergrond, kennis en ervaring en affiniteit met het desbetreffende onderwerp. 

Opdrachten

 • Het management, in het kader van de beperking van onzekerheden
 • De registeraccountant, in het kader van de jaarrekeningcontrole
 • Wet- en regelgevers, alsmede het maatschappelijk verkeer, in het kader van het vaststellen van de mate waarin wetten en regels   worden nageleefd
 • Overige belanghebbenden
 • Jaar 1

  Januari-augustus: 19 collegedagen

  Het eerste jaar bestaat uit 19 collegedagen en loopt van januari tot augustus. Een collegedag bestaat uit circa 6 uur college. Als vuistregel wordt voor de voorbereidingstijd een zelfde aantal uren gehanteerd, waarbij wordt opgemerkt dat de voorbereidingstijd sterk afhankelijk is van jouw achtergrond, kennis en ervaring en affiniteit met het desbetreffende onderwerp. 

  Vakken

  1.1. BIV Basics

  Het verkrijgen van kennis van en inzicht in de kwaliteit van de bestuurlijke informatievoorziening, processen en interne beheersing van complexe organisaties, inclusief toepassing en oordeelsvorming.

  Het verkrijgen van kennis van en inzicht in het beoordelen van de uitkomsten van de bestuurlijke informatievoorziening ten aanzien van de aspecten effectiviteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en efficiëntie.

  Landelijk BIV

  Optionele training voor het landelijk BIV-tentamen.

  Het materiaal is zowel in het Engels als in het Nederlands te verkrijgen.

 • Jaar 2

  September-augustus: 26 collegedagen

  Het tweede jaar van ITACA bestaat uit 26 collegedagen en loopt van september tot augustus. Een collegedag bestaat uit circa 6 uur college. Als vuistregel wordt voor de voorbereidingstijd een zelfde aantal uren gehanteerd, waarbij wordt opgemerkt dat de voorbereidingstijd sterk afhankelijk is van jouw achtergrond, kennis en ervaring en affiniteit met het desbetreffende onderwerp. 

  Vakken

  2.1. Inleiding Information System Assurance

  Het verkrijgen van kennis van en inzicht in normenkaders en de aanpak van audit- en advieswerkzaamheden gericht op de informatiehuishouding, en de toepassing ervan bij de verschillende vormen van audits.

  2.2. IT- governance & processen

  Het verkrijgen van kennis van en inzicht in strategische, tactische en organisatorische kaders voor de inrichting en het beheer van de informatiehuishouding binnen verschillende organisatietypologieën, en de wijze waarop een IT-auditor zich hierover een oordeel kan vormen.

  2.3: Projecten & informatie- systemen

  Het verkrijgen van inzicht in het realiseren en implementeren van informatie- systemen, in de wijze waarop deze systemen in verschillende organisatietypologieën worden beheerd en in het vormen van een oordeel over deze processen.

  2.4: Compliance & Auditing

  Het verkrijgen van kennis van en inzicht in vigerende standaarden, wet- en regelgeving, forensische aspecten en beroepsregels, en het kunnen vaststellen van de mate van compliance daarmee.

  2.5: Advisory

  Het verkrijgen van kennis van en inzicht in het analyseren van de behoefte van een opdrachtgever en het opstellen van adviezen die passen bij specifieke casuïstiek.

  2.6: Realiseren Master- onderzoeksvoorstel en literatuurstudie

  Het op WO-masterniveau verkrijgen van ervaring met het formuleren van een onderzoeksvraag voor een scriptie, ondersteund door een literatuurstudie, zodanig dat beantwoording ervan op wetenschappelijk niveau zal bijdragen aan de ontwikkeling van het IT-auditvakgebied.

 • Jaar 3

  September-juni: 34 collegedagen IT Assurance (TA)

  Het derde jaar van ITACA bestaat uit 34 collegedagen en loopt van september tot juni. Een collegedag bestaat uit circa 6 uur college. Als vuistregel wordt voor de voorbereidingstijd een zelfde aantal uren gehanteerd, waarbij wordt opgemerkt dat de voorbereidingstijd sterk afhankelijk is van jouw achtergrond, kennis en ervaring en affiniteit met het desbetreffende onderwerp. 

  Vakken

  3.1: Inleiding IT Assurance

  Het verkrijgen van kennis van en inzicht in normenkaders gericht op de IT General Controls en de aanpak van audit- en advieswerkzaamheden, en de toepassing ervan bij de verschillende vormen van audits.

  3.2: Techniek & Assurance van platformen

  Het verkrijgen van kennis van en inzicht in de basismechanieken van de belangrijkste IT-platformen en hun relevantie bij de uitvoering van IT-audits.

  3.3: Techniek & Assurance van datacommunicatie

  Het verkrijgen van kennis van en inzicht in de basismechanieken van netwerktechnologieën, de wijze waarop deze technologieën bijdragen aan de kwaliteitsborging en de wijze waarop een IT-auditor zich hierover een oordeel kan vormen.

  3.4: Beheer & Assurance

  Het verkrijgen van kennis van en inzicht in de organisatie, aansturing en beheersing van automatisering, zowel voor de inrichting als voor de exploitatieprocessen, en de wijze waarop een IT-auditor zich hierover een oordeel kan vormen.

  3.5: Realisatie van een audit-aanpak

  Het toepassen van eerder opgedane kennis en inzicht bij het in teamverband opstel- len en afstemmen van een auditaanpak en het presenteren van de resultaten.

  3.6: Realiseren Master-scriptie

  Het op wo-masterniveau verkrijgen van ervaring met het schrijven van een scriptie, zodanig dat het resultaat op wetenschappelijk niveau zal bijdragen aan de ontwikkeling van het IT-auditvakgebied.

 • Afgestudeerden

  Variabel

  Afgestudeerden van ITACA voeren onder andere opdrachten uit ten behoeve van diverse onderwerpen. Als vuistregel wordt voor de voorbereidingstijd een zelfde aantal uren gehanteerd, waarbij wordt opgemerkt dat de voorbereidingstijd sterk afhankelijk is van jouw achtergrond, kennis en ervaring en affiniteit met het desbetreffende onderwerp. 

  Opdrachten

  • Het management, in het kader van de beperking van onzekerheden
  • De registeraccountant, in het kader van de jaarrekeningcontrole
  • Wet- en regelgevers, alsmede het maatschappelijk verkeer, in het kader van het vaststellen van de mate waarin wetten en regels   worden nageleefd
  • Overige belanghebbenden

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies?

Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam