Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Thuis raken in decentrale verordeningen

Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen

Verspreid over twee maanden volgt u de colleges die worden gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens deze colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

Programma en planning van de leergang
Bekijk voor alle thema's en onderwerpen de programma-indeling onderaan deze pagina. Aan de orde komen onder andere: grondslag en verhouding met hogere regelgeving, interne bevoegdheidsverdeling, procedure, techniek (het formuleren van concrete bepalingen, bevoegdheidstoedelingen, definities, overgangsrecht), uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, alternatieven (waaronder convenanten), rechtsbescherming, 'onderhoud', subsidieverordeningen, Europeesrechtelijke aspecten. De leergang kenmerkt zich door interactie en veel oefenen met een groot aantal praktijkcasussen. De evaluatie laat zeer goede beoordelingen zien.

Een overzicht van alle bijeenkomsten en data treft u aan in de planning voorjaar 2024. Bekijk dit overzicht om een indruk te krijgen van de planning, docenten en college-onderwerpen. Data voor het voorjaar 2025 worden later bekend gemaakt.

Let op: data onder voorbehoud. Per e-mail ontvangt u uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang de meest recente versie van deze planning.

Docenten en cursusleiding
De leergang staat onder leiding van prof. mr. Sjoerd Zijlstra, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit en kerndocent aan de Academie voor wetgeving. 
Hier vindt u een overzicht met informatie over de vaste docenten en cursusleiding betrokken bij deze leergang.

Didactiek
In twee maanden krijgt u theorie en praktijk van het regelgevingsrecht aangeboden in zes colleges, verdeeld over drie dagen. 

De kennis die u opdoet, wordt nauw gekoppeld aan de praktijk. Tijdens de colleges bespreekt u met de docent en met uw medecursisten actuele ontwikkelingen in het regelgevingsrecht, aan de hand van casussen. Die kunnen gaan over concrete verordeningen en hun effect, over de verdeling en de grenzen van bevoegdheden, en over manieren om verordeningen technisch goed op te stellen. Hierbij brengen de docenten hun expertise in en delen de cursisten hun kennis en ervaring vanuit uiteenlopende werkgebieden. In deze opzet verbindt u de theorie direct met uw eigen praktijk.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Prof. mr. Sjoerd Zijlstra

Prof. mr. Sjoerd Zijlstra

Hoogleraar bij afdeling Staats- en Bestuursrecht bij de Vrije Universiteit.

Foto Sjoerd Zijlstra

Programma

 • Collegedag 1 - Introductie en bevoegdheid I & Bevoegdheid II en Effectieve en doelmatige regelgeving

  Introductie

  • Wat komt in deze leergang aan de orde (aan de hand van een casus) 

  Bevoegdheid I

  • Wat is de grondslag en wat zijn de grenzen van de verordenende bevoegdheid?
  • Welk orgaan is bevoegd om verordeningen vast te stellen?

  Bevoegdheid II

  • Aan wie en onder welke voorwaarden kan verordenende bevoegdheid worden gedelegeerd of gemandateerd? 

  Effectieve en doelmatige regelgeving

  • Wat bepaalt de effectiviteit van verordeningen? 
  • Wat is nodig voor uitvoerbare en handhaafbare verordeningen? 
  • Welke alternatieven zijn er voor verordeningen (convenanten, zelfregulering, meldingsplichten, algemene regels in plaats van vergunningstelsels)?
 • Collegedag 2 - Europeesrechtelijke aspecten & Europeesrechtelijke aspecten II

  Europeesrechtelijke aspecten

  Europeesrechtelijke aspecten I:de interne markt, mededinging en staatssteun

  • Aan welke Europeesrechtelijke regelgeving zijn verordeningen onderhevig? 
  • Wat zijn de belangrijkste risico’s vanuit het Europese recht? 

  Europeesrechtelijke aspecten II: de Dienstenrichtlijn

  • Wat is de betekenis van de Dienstenrichtlijn voor decentrale verordeningen?

  Bevoegdheidstoekenning (attributie, mandaat en delegatie)

  Handhaving en handhaafbaarheid

 • Collegedag 3 - Techniek I en Techniek II

  Techniek I

  • Hoe gaat men in het algemeen te werk bij het opstellen van verordeningen? 
  • Hoe formuleert men de centrale gedrags- en aanspraaknormen? 
  • Hoe worden bestuursbevoegdheden adequaat en juridisch juist toegedeeld? 
  • Hoe formuleert men handhavingsbepalingen? 
  • Wat zijn de do’s and don’ts bij inwerkingtreding en overgangsrecht?

  Techniek II

  • Hoe worden verordeningen ingedeeld en bepalingen geformuleerd? 
  • Hoe worden verordeningen gewijzigd? 
  • Casusbehandeling 

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto