Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Interactieve opleiding tot Parenting Coordinator

Leergang Parenting coordination voor gespecialiseerde mediators

De leergang Parenting Coordination bestaat uit meerdere colleges en een aantal rollenspelen. In het najaar wordt er een terugkomdag georganiseerd, de datum wordt op een later moment kenbaar gemaakt. Het betreft een zeer interactieve leergang waarbij u actief aan de slag gaat met processen en vaardigheden, onder andere door middel van discussies, rollenspellen en peer feedback.

In ieder college wordt er een ander thema behandeld. Ook bespreken docenten én deelnemers casussen tijdens de leergang. Hierbij krijgt u ruim baan om oplossingen te bedenken en deze met medecursisten te bediscussiëren. Vanwege deze arbeidsintensieve werkwijze kunnen maximaal 18 cursisten aan de leergang deelnemen.

De leergang wordt afgesloten met het schrijven van een bindend advies en een literatuurtoets .
De totale voorbereidingstijd voor de colleges is ca. 4 uur. Met het bindend advies bent u daarnaast nog ca. 2 uur bezig. De literatuurtoets neemt eveneens 2 uur in beslag.

Programma en planning van de leergang
Een uitgebreid overzicht van alle colleges en onderwerpen treft u aan bij de programma-omschrijving hieronder.
Bekijk hier de planning voorjaar 2023 met een overzicht van de collegedata en onderwerpen. Let op: data onder voorbehoud van wijzigingen. Uiterlijk zes weken voor aanvang van de leergang ontvangt u per e-mail een definitieve planning.

Cursusleiding en docenten
De leergang staat onder leiding van en wordt gedoceerd door dr. Astrid Martalas, counseling psycholoog, Zuid Afrika. Cursusleider vanuit de VU Amsterdam is tevens mr. drs. Marit Buddenbaum, promovendus, Vrije Universiteit Amsterdam.

Docenten:
Mr. Marjolijn Schram, familierechtadvocaat bij Van der Kruijs Advocaten.
Dr. Carla Goosen MDR, mediator bij International Mediation Services.

Meer informatie over deze leergang
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Programma

 • College 1: Introductie in Parenting Coordination

  Dit college start met de uitleg en opzet van de leergang. Vervolgens krijgt u een introductie in Parenting Coordination: de oorsprong, de doelen en definities. Daarna worden de volgende onderdelen besproken:    

  • Parenting Coordinator clausules, mogelijk deel van het Ouderschapsplan.
  • Recente ontwikkelingen in Zuid-Afrika, VS, Australië, Nederland en elders.
  • Hoe deze verschilt van die van de forensisch mediator en andere spelers in het veld.
  • Mogelijkheden van de PC als nazorgtraject binnen projecten als Gezinsadvocaat.
  • PC overeenkomst, intake formulier.
  • Rol en functie van de PC.
 • College 2: Aan welke vaardigheden moet een Parenting Coordinator voldoen?

  In dit college worden de kernvaardigheden van de PC behandeld. Welke zijn dit? Hoe beheert de PC de verwachtingen van cliënten? Wat is het wettelijk kader waarbinnen de PC werkt?

  Na de behandeling van deze vragen gaat men online uiteen in drietallen voor het rollenspel I.

  Hierna worden het rollenspel van de verschillende groepen besproken en observaties gedeeld.

 • College 3: Het Parenting Coordination process

  Dit college begint met een korte reflectie op college 1 en 2.

  Daarna wordt het Parenting Coordination proces besproken:

  • Parenting Coordination proces I: dispuut aanmelden, solution focussend mediation, wat wel en niet toelaten in proces, casussen gepast en niet gepast voor Parenting Coordination.
  •  Kinderparticipatie in Parenting Coordination: directe en indirecte participatie.
  • Parenting Coordination proces II: besluitvorming, bindend advies template.
  • Goede en slechte voorbeelden van een bindend advies.
 • College 4: praktisch college met 2 rollenspellen en het schrijven van een bindend advies

  Tijdens dit college worden 2 rollenspellen opgezet. De cursisten gaan in online groepjes van 3 uiteen. Daarna wordt er plenair besproken wat de observaties zijn en wordt er (persoonlijke) feedback gegeven.

  Als laatste schrijven de cursisten een bindend advies.

 • College 5: Kritiek op PC's en de toekomst

  Voordelen van en kritiek op Parenting Coordination.
  Ontwikkeling van een eigen stijl.
  Discussie over de weg voorwaarts.

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto