Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Het recht van intellectueel eigendom

Van ongeautoriseerde internetdownloads en nieuwe content platforms tot investeringen in baanbrekende technologieën en marketing op basis van prestigieuze brands. Het recht van intellectueel eigendom doordringt de kenniscreatie, -overdracht en -benutting in het bedrijfsleven, bij de overheid, in scholen, universiteiten, musea en bibliotheken, en zelfs in het privéleven. Het bepaalt de spelregels voor eerlijke concurrentie en ordent de markt.

Maar op welke manieren worden intellectuele eigendomsrechten eigenlijk verkregen? Hoe worden deze rechten geëxploiteerd en gehandhaafd? Hoe verstrekt de bescherming en handhaving van intellectueel eigendom zich uit in de analoge en de digitale wereld?

De leergang behandelt deze vragen door in te gaan op het auteurs-, databanken- en portretrecht, het merken-, modellen- en handelsnaamrecht, het octrooirecht, de bescherming van de bedrijfsgeheimen en de voor deze rechten ter beschikking staande handhavingsinstrumenten. Actuele beschermingsstrategieën in verschillende branches en vragen omtrent marketing en portfolio management komen hierbij aan de orde. De verschillende vraagstukken worden tegen de achtergrond van actuele ontwikkelingen besproken. VU Law Academy biedt u met de leergang Intellectueel eigendomsrecht niet alleen de mogelijkheid om overzicht te krijgen over de verschillende intellectuele eigendomsrechten, maar ook inzicht in het strategische gebruik en het efficiënte beheer van deze rechten.

Online informatiesessie
Op dinsdag 3 september 2024 organiseren we van 16.00 tot 17.00 uur een kosteloze online informatiesessie over deze leergang. Laat u informeren en inspireren door hoofddocent Stef van Gompel die u meer vertelt over de inhoud van de leergang en uw vragen beantwoordt. Bent u erbij? Meld u aan.

Doelgroep

De leergang Intellectueel eigendomsrecht is ontwikkeld voor: 

  • advocaten die te maken hebben met vragen omtrent de verkrijging, handhaving en het beheer van intellectuele eigendomsrechten, of de uitsluiting van inbreukrisico’s.
  • bedrijfsjuristen en juristen bij (semi-)overheden, maatschappelijke organisaties en adviesbureaus, die een systematisch overzicht willen verkrijgen van de basisleerstukken van het intellectueel eigendomsrecht.

U verbreedt uw kennis op basis van actuele ontwikkelingen en strategische overwegingen en ontwikkelt u (verder) op het terrein van intellectueel eigendomsrecht.

Toelatingseisen
De leergang biedt zowel kennis van de basis alsook verdieping. Dit betekent dat u om deel te nemen niet over ruime voorkennis van het intellectueel eigendomsrecht hoeft te beschikken.

Eerdere ervaringen met juridische vraagstukken op het terrein van intellectueel eigendom zijn nuttig. Voor deelnemers met voorkennis zorgt de leergang voor verdieping en verbreding door verschillende intellectuele eigendomsrechten systematisch in kaart te brengen, de onderlinge samenhang tussen deze rechten en de strategische combinatie van beschermingsmogelijkheden te bespreken, en actuele ontwikkelingen aan de orde te stellen. 

Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of (020) 598 3694.

Meer informatie over deze leergang
Inhoud
Resultaat
Data, kosten en contact

Accreditaties

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl.

Of bel Monique Becker op 020-598 21 03.

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto