Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Praktijkgerichte basis in vennootschaps- en ondernemingsrecht

Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht

De meeste advocaten en juristen weten het van zichzelf: “Ik heb veel praktijkervaring opgebouwd, ik heb kennis ontwikkeld van een aantal specialismen, maar ik ben het zicht op de grondslagen van het vennootschaps- en ondernemingsrecht kwijtgeraakt”. Dat is problematisch, omdat ons recht een getrapte structuur heeft en dat dus de gedachtevorming over zelfs de meest gespecialiseerde vragen bij de basis moet beginnen. Heeft men een gedegen kennis van die basis, dan is men veel beter en sneller in staat de grote lijnen van de oplossing te doorgronden. Bovendien zijn er de laatste jaren enkele belangrijke wijzigingen geweest in het vennootschapsrecht, onder meer door de invoering van nieuwe rechtsvormen.

Met deze leergang kunt u uw kennis van de grondslagen van het vennootschaps- en ondernemingsrecht van zorgpunt ombuigen tot een belangrijk wapen van deskundigheid. De belangrijkste basisleerstukken van vennootschaps- en ondernemingsrecht worden ten behoeve van juristen in de praktijk behandeld. Dat gebeurt door elk leerstuk gedegen en helder te behandelen, door dat toe te spitsen op veel voorkomende problemen in de praktijk, door de laatste stand van de rechtspraak te bespreken en door tips & tricks voor de praktijk te geven. We gaan vanuit de grondslagen en basisleerstukken naar de actualiteit en van daar naar de praktijk. Aan het eind heeft de cursist toepasbare ‘state of the art-kennis’ van de grondslagen en de grote thema’s van het huidige vennootschaps- en ondernemingsrecht en kan hij die deskundigheid ook toepassen binnen de meer specialistische rechtsgebieden.

Doelgroep & toelatingseisen
De leergang is bedoeld voor:

  • advocaten met een algemene praktijk die met het ondernemingsrecht te maken krijgen en die daarom de grondslagen van het vennootschaps- en ondernemingsrecht willen beheersen en een compleet overzicht willen hebben van het vakgebied zodat ze met vertrouwen kunnen adviseren en procederen;
  • advocaten met een gespecialiseerde praktijk die hun specialistische kennis willen aanvullen met de algemene kennis van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht zodat zij die binnen hun specifieke praktijk optimaal kunnen gebruiken; te denken valt aan advocaten die actief zijn met het algemene civiele recht, arbeidsrecht, verzekeringsrecht, intellectueel eigendomsrecht, huurrecht en aansprakelijkheidsrecht;  
  • bedrijfsjuristen die met vennootschapsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke vragen te maken hebben en daarover ook vaak in algemene zin moeten adviseren 
  • juristen bij werkgevers- en werknemersorganisaties en koepels die vanwege hun onderhandelingsactiviteiten en door hun contacten met andere belangenbehartigers in grote lijnen op de hoogte moeten zijn van de actuele stand van het vennootschaps- en ondernemingsrecht: 
  • (kandidaat) notarissen; 
  • Aan de leergang kunnen ook andere academici (bijvoorbeeld accountants) deelnemen op voorwaarde dat zij door opleiding of werkervaring de leergang op juridisch academisch niveau kunnen volgen. Dit wordt vooraf beoordeeld aan de hand van het cv en eventueel een intakegesprek. U kunt uw cv sturen naar: vulaw@vu.nl. Wij streven ernaar u binnen twee weken te informeren. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 020 598 6255. Het is ook mogelijk uw vraag per mail te stellen: vulaw@vu.nl

Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met Monique Becker via m.becker@vu.nl of (020) 598 3694.

ZIFO
De leergang maakt deel uit van het opleidingsaanbod van het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). ZIFO vindt de leergang een belangrijke opleiding voor de praktijk van haar partners.

Meer informatie over deze leergang
Inhoud
Resultaat
Data, kosten en contact

Accreditaties

Partners

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto