Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Een degelijke juridische basis Aanbestedingsrecht

Bent u inkoopprofessional of heeft u regelmatig te maken met inkoop-en aanbestedingsprocessen en wilt u zich verdiepen op het gebied van het aanbestedingsrecht? In deze leergang krijgt u een actueel overzicht van de thema’s in het aanbestedingsrecht alsook relevante juridische kennis. U kunt dit kenniskader gelijk goed gebruiken in uw beroepspraktijk.

U bent inkoopprofessional bij de (semi-)overheid, in de zorg of in het onderwijs en begeleidt regelmatig aanbestedingen, of u hebt als professional in het bedrijfsleven te maken met inkoop- en aanbestedingsprocessen. In beide gevallen moet u die processen voorbereiden, inrichten en afwikkelen volgens geldende aanbestedingsregels, zodat elke onderneming dezelfde kans op de opdracht krijgt en om te voorkomen dat de aanbesteding eindigt in een juridische procedure bij de rechter. Hierbij kunt u een duidelijk kenniskader goed gebruiken, want het aanbestedingsrecht is aan strakke (en vaak veranderende) wet- en regelgeving onderhevig.

Doelgroepen
De leergang is bedoeld voor inkoopprofessionals binnen en buiten de (semi-) overheid die in hun dagelijkse werk regelmatig te maken hebben met inkoop- en aanbestedingsprocessen en die beter beslagen ten ijs willen komen wat betreft kennis van de juridisch kaders waarbinnen die processen zich afspelen.

Toelatingseisen
Voor deze leergang gelden geen specifieke toelatingseisen. De deelnemers aan de leergang komen uit verschillende werkvelden, omdat aanbestedingen breed voorkomen en steeds vaker verplicht zijn. Twijfelt u of u over de juiste voorkennis beschikt voor deze leergang? Neem dan contact op met de co√∂rdinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl of 020-598 36 94.  

Meer informatie over deze leergang
Inhoud
Resultaat
Data, kosten en contact

Accreditaties

Cursisten vertellen over de leergang

Contact en meer informatie

Inhoudelijke vragen

Heeft u na het lezen van de informatie op deze site nog vragen over de inhoud of opzet van de leergang? Neem dan contact op met de coördinator van deze leergang, Monique Becker via m.becker@vu.nl

Of bel Monique Becker op 020-598 36 94

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Praktische vragen

Heeft u vragen over plaatsing of betaling? Bel of mail dan naar Ilse Herweijer via vulaw@vu.nl

Of bel ons op 020-598 62 55.

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Monique becker foto
Ilse Herweijer foto