Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Zet de volgende stap in je marketingcarrière!

Deeltijd Master of Science in Marketing

In de deeltijd MSc Marketing ontwikkel je inzicht in de state-of-the-art van het vakgebied. Je leert hoe je de regie neemt over het proces van waardecreatie voor afnemers en waarderealisatie voor je eigen organisatie en haar stakeholders.

Vergroot je conceptueel en analytisch denkvermogen

De opleiding is gebaseerd op de meest actuele inzichten en ontwikkelingen in en om het vakgebied marketing. Continu combineer je theorie, onderzoek en concrete toepassing. Je maakt kennis met modellen en theorieën, leert deze kritisch te evalueren en te relateren aan concrete bedrijfsactiviteiten in verschillende sectoren. Zo verbeter je jouw marketingstrategisch denkniveau. De verbinding van theorie met praktijk maakt jouw opgedane kennis en inzichten direct toepasbaar.

Gevarieerde praktijkopleiding

Een mix van colleges, casediscussies en onderzoeksprojecten maken de deeltijd master in Marketing tot een gevarieerde en praktijkgerichte opleiding. De opleiding is voornamelijk Nederlandstalig; een aantal colleges en vrijwel al het studiemateriaal is Engelstalig. 

Dit zijn de vakken van deze deeltijd Master Marketing

Deze vakken maken deel uit van het curriculum van de Parttime Master Marketing. Benieuwd naar de inhoud per vak? Bekijk de inhoud per vak onderaan deze pagina (onder de docenten). 

 • Marketing Strategie
 • Consumer Marketing
 • Business Marketing
 • Advanced Data Science for Marketing Insights
 • Strategic Marketing Integration
 • Digital Marketing and Technologies for Commerce
 • Advanced Research Methods
 • Masterthesis

Docenten Deeltijd Master Marketing

Onze docenten hebben allemaal een academische achtergrond en staan tegelijkertijd als theoretische experts ook met beide benen in de praktijk. Meer weten? Bekijk hieronder hun profiel. 

Prof. dr. Mirella Kleijnen

Prof. dr. Mirella Kleijnen

Mirella Kleijnen is hoogleraar Customer Experience Management bij de afdeling Marketing van de School of Business and Economics (SBE) aan Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is daarnaast onderwijsdirecteur binnen het bestuur van SBE. Mirella behaalde haar doctoraat aan de Faculty of Economics and Business Administration van Maastricht University. Haar proefschrift was gericht op ‘consumer evaluations of mobile service innovations’. Mirella’s werk is gepubliceerd in verschillende academische tijdschriften, waaronder Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of Retailing, Journal of Services Research, International Journal of Management Reviews, Journal of Interactive Academic Marketing, en Journal of Economic Psychology.

Vragen? Voeg Mirella toe aan je netwerk via LinkedIn

Bekijk het profiel van Mirella Kleijnen
Mirella Kleijnen

Prof. dr. ir. Peeter Verlegh

Prof. dr. ir. Peeter Verlegh

Peeter Verlegh is hoogleraar Marketing en daarnaast hoofd van de afdeling Marketing binnen de School of Business and Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij heeft zowel een PhD (2001) in Marketing als een MSc in Food Science, beide behaald aan Wageningen University. Peeter onderzoekt sociale en culturele invloeden op consumenten en hun reacties op marketingcommunicatie, de focus op interacties tussen consumenten (denk hierbij aan: mond-tot-mondreclame en sociale media), en bevindingen die vertaald kunnen worden naar praktische implicaties voor het bedrijfsleven en de samenleving.

Vragen? Voeg Peeter toe aan je netwerk via LinkedIn

Bekijk het profiel van Peeter Verlegh
Peeter Verlegh

Prof. dr. Marcel Zeelenberg

Prof. dr. Marcel Zeelenberg

Marcel Zeelenberg is hoogleraar Behavioral Research in Marketing aan de Vrije Universiteit Amsterdam, hoogleraar Economische Psychologie aan Tilburg University, en Academic Director van TIBER (Tilburg Institute for Behavioral Economics Research). Marcel is een gepassioneerd onderzoeker, en publiceert over de rol van emoties in consumentenkeuzes, over financieel gedrag, en over hebzucht.

Vragen? Voeg Marcel toe aan je netwerk via LinkedIn

Bekijk het profiel van Marcel Zeelenberg
Marcel Zeelenberg

Dr. Kobe Millet

Dr. Kobe Millet

Kobe Millet is universitair hoofddocent bij de afdeling Marketing binnen de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij heeft een PhD in marketing en een licentiaat (vergelijkbaar met een MSc-diploma) in Psychologie aan de KU Leuven in België.

Kobe heeft een brede interesse en houdt ervan te onderzoeken waarom en hoe (vaak dagelijkse) beslissingen (soms of vaak) afwijken van wat rationele modellen zouden voorspellen. Kobe heeft een interdisciplinair profiel en heeft gepubliceerd in een breed spectrum van academische tijdschriften over tal van topics. Hij focust tegenwoordig voornamelijk op consumentenbeoordelingen en ‑beslissingen.

Vragen? Voeg Kobe toe aan je netwerk via LinkedIn

Bekijk het profiel van Kobe Millet
Kobe Millet

Drs. Emile Lancée

Drs. Emile Lancée

Emile Lancée is docent Digital Marketing and Technologies for Commerce aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is auteur van 8 boeken over digitale marketing, waarvan Digitale Marketing en Commerce de meest recente is. Emile is een veelgevraagd spreker voor keynotes en colleges.

Vragen? Voeg Emile toe aan je netwerk via LinkedIn

Bekijk het profiel van Emile Lancée
Emile Lancée

Dr. Yuri Peers

Dr. Yuri Peers

Yuri is universitair docent marketing aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoeksinteresses zijn een combinatie van marketing en toegepaste econometrie. In het bijzonder beantwoordt Yuri graag actuele inhoudelijke problemen in marketing voorzien van econometrische modellen. Hij werkt aan een breed scala van problemen, zoals de diffusie van nieuwe producten, toerisme en entertainmentmarketing. Geavanceerde econometrische modellen zijn een gemene deler in al deze projecten.

Vragen? Voeg Yuri toe aan je netwerk via LinkedIn

Bekijk het profiel van Yuri Peers
Yuri Peers

Drs. Hans Hylkema (extern docent)

Drs. Hans Hylkema (extern docent)

Hans Hylkema is extern docent bij de afdeling marketing binnen de School of Business and Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij doceert Strategic Marketing Integration (project).

Bekijk het profiel van Hans Hylkema
Hans Hylkema

Dr. Josephine Woltman Elpers

Dr. Josephine Woltman Elpers

Josephine is extern docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam, locatiedirecteur onderwijs aan de Hogeschool van Hall Larenstein in Leeuwarden, en executive equi-assisted coach bij haar eigen onderneming Equi Guidance. Haar adviesterreinen zijn individuele en teamontwikkeling in leiderschap. Ook is zij lid van de Raad van Toezicht van MarketingOost en lid van de governance commissie.

Zij heeft internationale ervaring in verschillende branches, zowel binnen het bedrijfsleven als het onderwijs. Haar interesses liggen met name bij leiderschap, natural horsemanship, kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek, advanced data science, multivariate statistiek en survey design. Josephine schreef diverse boeken en publiceerde in Journal of Marketing Research en Journal of Consumer Research. 

Bekijk het profiel van Josephine Woltman Elpers
Josephine Woltman Elpers

Prof. dr. Ruud Frambach

Prof. dr. Ruud Frambach

Ruud Frambach is sinds 2000 hoogleraar Marketing aan de VU en voorzitter van de deeltijd MSc in Marketing. Hij is gepromoveerd in Marketing aan de Universiteit van Tilburg. Voordat hij aantrad aan de VU, was hij verbonden aan de Universiteit van Tilburg en Universiteit Gent. In 2008 was hij 'visiting scholar' aan de University of Southern California, Los Angeles. 

Zijn onderzoek richt zich op innovatie en strategische marketing. Hij publiceerde artikelen in tijdschriften zoals het International Journal of Research in Marketing, Journal of Retailing, Journal of Marketing Research, Journal of Product Innovation Management en is co-auteur van verschillende marketingboeken. Zijn boeken 'Marketing aan de top' (met Peter Leeflang) en 'Doet marketing ertoe?' zijn bekroond met de PIM Marketing Literatuur Prijs voor het beste marketingboek van het jaar in 2009 en 2018.

Bekijk het profiel van Ruud Frambach
Ruud Frambach

Vak Marketing Strategie

Docent: Prof. dr. Mirella Kleijnen

De marketingmiddelen en vaardigheden van een bedrijf creëren waarde voor klanten en andere stakeholders en realiseren daarmee een concurrentievoordeel voor de organisatie. Het vak 'Marketing Strategy' richt zich op het effectief inzetten van deze middelen en vaardigheden op strategisch niveau.

Vanuit de invalshoek van een senior marketing executive gaat dit vak in op het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën die producten, services, kanalen en klanten in zijn geheel omvatten. Hiertoe integreren we kennis, analytische technieken en conceptuele vaardigheden van marketingtheorie en de marketingpraktijk. Thema’s zoals duurzame marketing, innovatie, businessmodellen en customer experience management zijn steeds belangrijker geworden en krijgen ruime aandacht.

Verder zien we dat marketing meer kwantitatief van aard is geworden en er meer aandacht gekomen is voor het vaststellen van haar impact, de zogenoemde marketing accountability. In het vak besteden we aandacht aan metrics die deze impact meten en relevant zijn voor de organisatie en haar stakeholders, zoals Customer Lifetime Value en aandeelhouderswaarde. Daarnaast gaan we in op hoe zulke kwantitatieve resultaten vertaald, gecommuniceerd en verspreid kunnen worden naar stakeholders. We kijken hierbij verder dan alleen de marketingtactieken toegepast op een enkel product of service.

Vak Consumer Marketing

Docent: Prof. dr. Peeter Verlegh

Marketing begint en eindigt met de consument – van het uitzoeken welke behoeften consumenten hebben tot het bepalen van waarde voor de klant. In dit vak worden diverse marketingtopics behandeld – zoals prijszetting, merkstrategie, duurzaamheid en consumentenwelzijn – met de focus op wat consumenten denken, voelen en doen. We verbinden real-life cases met belangrijke theorieën en concepten uit de consumentenpsychologie. Tijdens interactieve colleges ontwikkel je een goed begrip van consumentengedrag, en ontdek je hoe je marketingtools gerichter kunt inzetten om je doelen te bereiken.

Vak Business Marketing

Docent: Dr. Yuri Peers

Zakelijke markten nemen ongeveer twee derde van alle economische activiteiten voor hun rekening en ook het merendeel van de banen. Ondanks het belang voor de economie en de werkgelegenheid lijkt business marketing niet zo zichtbaar als consumentenmarketing. Het vak Business Marketing bespreekt welke vraagstukken en uitdagingen van bijzonder belang zijn voor ondernemingen in de zakelijke markt.

De cursus introduceert op onderzoek gebaseerde inzichten in hoe business marketing werkt en hoe deze inzichten toepasbaar zijn voor de zakelijke praktijk. Deze inzichten hebben betrekking op de behoeften en het gedrag van zakelijke klanten, hoe bedrijven op zakelijke markten opereren, en hoe zij zich verhouden tot elkaar en hun markten. We bespreken verschillende concepten en theorieën op het gebied van business marketing door middel van een selectie van artikelen.

Deze cursus koppelt theorie en praktijk aan elkaar, onder andere door middel van cases. Je leert theoretische concepten toe te passen in de praktijk (soms al direct op je eigen ervaring van de praktijk) en te reflecteren op hoe zaken aangepakt kunnen worden. Omdat dit vak dichtbij eigen ervaringen van jou en de andere studenten ligt, worden deze ervaringen tijdens de colleges ook gebruikt voor discussies.

Vak Advanced Data Science for Marketing Insights

Dr. Josephine Woltman Elpers (externe docent)

In een wereld waarin data steeds belangrijker worden, geeft het kunnen uitvoeren en interpreteren van statistische analyses een voordeel ten opzichte van concurrenten. Met behulp van dit vak leer je verschillende methodes toepassen, zoals variantieanalyses, multiple regressieanalyses en logistische regressies.

Bedrijven in verschillende sectoren passen statistische datasciencemodellen toe om hun belangrijke marketingbeslissingen te ondersteunen. Voorbeelden zijn: ING, Nestlé, Coca-Cola, eBay, Amazon, BMW, Lufthansa en 3M. Door net zoals deze bedrijven statistische analyses te leren beheren en toepassen, kun je een voordeel creëren in consultancy en marktonderzoek, of in een andere organisatie waar data mining en data science een belangrijke rol spelen.

Het vak stelt je in staat om de kracht en de beperkingen van progressieve marketingmodellen te begrijpen. De stof wordt door middel van interactieve opdrachten uit het bedrijfsleven behandeld.

Vak Strategic Marketing Integration

Docent: Drs. Hans Hylkema (externe docent)

Een echte klant, een echt probleem en dan onder hoge druk een passende oplossing vinden voor een uitdagend marketingvraagstuk. Dat is in het kort wat er gebeurt in het project Strategic Marketing Integration. Geen case uit een boekje, geen analytische betogen, maar een goed onderbouwd advies aan een directeur of managementteam van gerenommeerde organisaties.

In teams van 3-4 mensen werk je gedurende drie volle dagen aan het vraagstuk van de klant. Overdag is de competitie tussen de teams voelbaar, maar ’s avonds gaan we met z’n allen uiteten en worden de onderlinge banden versterkt. Op de slotdag volgt de eindpresentatie aan de organisatie. Het project wordt afgerond met een advies per groep, onderbouwd vanuit de theorie.

De afgelopen jaren hebben we BDO Accountants & Adviseurs, Terberg Leasing, Consolid en Humanitas DMH geadviseerd over hun marketingstrategie. En met succes, want een aantal aanbevelingen is ook echt in de praktijk toegepast. Met recht een integratievak, waarbij theorie en praktijk worden gekoppeld op alle relevante marketinggebieden.

Vak Digital Marketing and Technologies for Commerce

Docent: Drs. Emile Lancée

Sociale media en influencers. Crypto en de heilige blockchain. Digitale selfservice en personalisatie. Augmented en virtual reality. Big data en omnichannel. Of digitale technologie de redder van de mensheid wordt, valt te bezien. Maar vast staat wel dat we pas aan het begin staan van een volledig gedigitaliseerde toekomst. Noem het hyper-reality of, nog hipper, on-life. Je kunt er niet omheen, en iedereen die iets met marketing heeft of doet, wil dat ook niet, want digital is de sleutel tot het hart van de klant.

Alleen: welke sleutel moet je op welk moment gebruiken? Om die vraag juist te beantwoorden, moet je inmiddels tech savvy zijn. Deze cursus helpt je daarbij. Het ontwikkelt je kennis en inzicht door te speeddaten met relevante digitale ontwikkelingen vanuit academisch en marketingstrategisch perspectief.

Survey Design

Docenten: Dr. Josephine Woltman Elpers (externe docent), prof. dr. Marcel Zeelenberg.

Dit vak bestaat uit twee onderdelen: Survey Design en Experimental Research.

Survey Design

Het gebruik van enquêtes is nog steeds een van de meest populaire methodes om gegevens te verzamelen bij marktonderzoek. Dit komt door de voordelen van enquêtes: weinig kosten, snelle resultaten en een groot bereik.

Om uiteindelijk in staat te zijn om de juiste conclusies te kunnen trekken, is het wel belangrijk om de kwaliteit van de data te kunnen evalueren in alle fases van de enquête. Door middel van dit onderdeel van het vak stellen we je in staat om een goede enquête op te stellen door weloverwogen beslissingen te nemen.

Elke fase van de enquête wordt aan de hand van algemene richtlijnen, vuistregels en valkuilen behandeld. Uiteindelijk is het doel om jou inzichten te geven over de belangrijkste keuzes bij het maken van een enquête, zoals: steekproefgrootte, schaalontwikkeling m.b.v. factoranalyse, de vragenlijst en de steekproefpopulatie.

Experimental Research

Experimental Research

Kopen klanten meer op een website met kalmerende of opwekkende kleuren? Worden namaakproducten (producten die de verpakking van de succesvolle leidende merken imiteren) beter geëvalueerd wanneer ze meer of minder lijken op het succesvolle merk? Kopen klanten meer of minder duurzame producten tijdens een economische crisis en waarom? Dit is het soort vragen dat we onderzoeken met experimenteel onderzoek.

In dit onderdeel van het vak leer je hoe je experimenteel onderzoek moet uitvoeren. Een experiment geeft een onderzoeker de mogelijkheid om causale relaties te onderzoeken tussen een onafhankelijke variabele (bijv. mate van gelijkheid in verpakking) en een afhankelijke variabele (bijv. evaluatie van namaakproducten), door de onafhankelijke variabele te manipuleren.

Tijdens de cursus concentreren we ons vooral op twee onderdelen. Ten eerste bespreken we hoe je een goed en gedegen experiment opzet en uitvoert. Ten tweede bespreken we hoe je de resultaten van een experiment kunt analyseren door middel van SPSS en hoe je deze resultaten kunt interpreteren.

Het programma wordt afgesloten met een masterscriptie

De masterscriptie is niet alleen een afsluitend werk, maar ook een uitdagend hoogtepunt van jouw Master of Science in Marketing. Het daagt je uit om zowel marketingkennis als onderzoeksvaardigheden toe te passen die je hebt opgedaan, en om nieuwe inzichten te ontwikkelen in de marketingdiscipline. Zo bouwt je scriptie verder op voorgaande vakken en geeft je tegelijk ruimte om je inzichten toe te passen en je academische expertise verder te ontwikkelen in één specifiek domein.

In voorgaande vakken heb je kennisgemaakt met academische literatuur; nu voer je zelf individueel jouw wetenschappelijk onderzoeksproject uit op een gespecialiseerd marketingonderwerp naar keuze. In jouw scriptie ontwikkel je een conceptueel model gestoeld op kwalitatief hoogstaande literatuur. Op basis van dit conceptueel model zet je jouw methodologisch onderbouwd onderzoek op. Daarin toets je de door jou voorgestelde hypothesen op een wetenschappelijke manier.

Resultaat

Uiteindelijk resulteert jouw onderzoek in een scriptie met de structuur van een academisch artikel zoals je hebt bestudeerd tijdens het programma. Jouw werk laat duidelijk zien wat je bijdraagt aan de theorie en de praktijk. Als sluitstuk presenteer je jouw onderzoeksproject in een videopitch die de essentie van je werk in een beknopte en overtuigende manier communiceert naar een professioneel publiek.

 • Marketing Strategie & Consumer Marketing

  Vak Marketing Strategie

  Docent: Prof. dr. Mirella Kleijnen

  De marketingmiddelen en vaardigheden van een bedrijf creëren waarde voor klanten en andere stakeholders en realiseren daarmee een concurrentievoordeel voor de organisatie. Het vak 'Marketing Strategy' richt zich op het effectief inzetten van deze middelen en vaardigheden op strategisch niveau.

  Vanuit de invalshoek van een senior marketing executive gaat dit vak in op het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën die producten, services, kanalen en klanten in zijn geheel omvatten. Hiertoe integreren we kennis, analytische technieken en conceptuele vaardigheden van marketingtheorie en de marketingpraktijk. Thema’s zoals duurzame marketing, innovatie, businessmodellen en customer experience management zijn steeds belangrijker geworden en krijgen ruime aandacht.

  Verder zien we dat marketing meer kwantitatief van aard is geworden en er meer aandacht gekomen is voor het vaststellen van haar impact, de zogenoemde marketing accountability. In het vak besteden we aandacht aan metrics die deze impact meten en relevant zijn voor de organisatie en haar stakeholders, zoals Customer Lifetime Value en aandeelhouderswaarde. Daarnaast gaan we in op hoe zulke kwantitatieve resultaten vertaald, gecommuniceerd en verspreid kunnen worden naar stakeholders. We kijken hierbij verder dan alleen de marketingtactieken toegepast op een enkel product of service.

  Vak Consumer Marketing

  Docent: Prof. dr. Peeter Verlegh

  Marketing begint en eindigt met de consument – van het uitzoeken welke behoeften consumenten hebben tot het bepalen van waarde voor de klant. In dit vak worden diverse marketingtopics behandeld – zoals prijszetting, merkstrategie, duurzaamheid en consumentenwelzijn – met de focus op wat consumenten denken, voelen en doen. We verbinden real-life cases met belangrijke theorieën en concepten uit de consumentenpsychologie. Tijdens interactieve colleges ontwikkel je een goed begrip van consumentengedrag, en ontdek je hoe je marketingtools gerichter kunt inzetten om je doelen te bereiken.

 • Business Marketing & Advanced Data Science

  Vak Business Marketing

  Docent: Dr. Yuri Peers

  Zakelijke markten nemen ongeveer twee derde van alle economische activiteiten voor hun rekening en ook het merendeel van de banen. Ondanks het belang voor de economie en de werkgelegenheid lijkt business marketing niet zo zichtbaar als consumentenmarketing. Het vak Business Marketing bespreekt welke vraagstukken en uitdagingen van bijzonder belang zijn voor ondernemingen in de zakelijke markt.

  De cursus introduceert op onderzoek gebaseerde inzichten in hoe business marketing werkt en hoe deze inzichten toepasbaar zijn voor de zakelijke praktijk. Deze inzichten hebben betrekking op de behoeften en het gedrag van zakelijke klanten, hoe bedrijven op zakelijke markten opereren, en hoe zij zich verhouden tot elkaar en hun markten. We bespreken verschillende concepten en theorieën op het gebied van business marketing door middel van een selectie van artikelen.

  Deze cursus koppelt theorie en praktijk aan elkaar, onder andere door middel van cases. Je leert theoretische concepten toe te passen in de praktijk (soms al direct op je eigen ervaring van de praktijk) en te reflecteren op hoe zaken aangepakt kunnen worden. Omdat dit vak dichtbij eigen ervaringen van jou en de andere studenten ligt, worden deze ervaringen tijdens de colleges ook gebruikt voor discussies.

  Vak Advanced Data Science for Marketing Insights

  Dr. Josephine Woltman Elpers (externe docent)

  In een wereld waarin data steeds belangrijker worden, geeft het kunnen uitvoeren en interpreteren van statistische analyses een voordeel ten opzichte van concurrenten. Met behulp van dit vak leer je verschillende methodes toepassen, zoals variantieanalyses, multiple regressieanalyses en logistische regressies.

  Bedrijven in verschillende sectoren passen statistische datasciencemodellen toe om hun belangrijke marketingbeslissingen te ondersteunen. Voorbeelden zijn: ING, Nestlé, Coca-Cola, eBay, Amazon, BMW, Lufthansa en 3M. Door net zoals deze bedrijven statistische analyses te leren beheren en toepassen, kun je een voordeel creëren in consultancy en marktonderzoek, of in een andere organisatie waar data mining en data science een belangrijke rol spelen.

  Het vak stelt je in staat om de kracht en de beperkingen van progressieve marketingmodellen te begrijpen. De stof wordt door middel van interactieve opdrachten uit het bedrijfsleven behandeld.

 • Strategic Marketing Integration & Digital Marketing

  Vak Strategic Marketing Integration

  Docent: Drs. Hans Hylkema (externe docent)

  Een echte klant, een echt probleem en dan onder hoge druk een passende oplossing vinden voor een uitdagend marketingvraagstuk. Dat is in het kort wat er gebeurt in het project Strategic Marketing Integration. Geen case uit een boekje, geen analytische betogen, maar een goed onderbouwd advies aan een directeur of managementteam van gerenommeerde organisaties.

  In teams van 3-4 mensen werk je gedurende drie volle dagen aan het vraagstuk van de klant. Overdag is de competitie tussen de teams voelbaar, maar ’s avonds gaan we met z’n allen uiteten en worden de onderlinge banden versterkt. Op de slotdag volgt de eindpresentatie aan de organisatie. Het project wordt afgerond met een advies per groep, onderbouwd vanuit de theorie.

  De afgelopen jaren hebben we BDO Accountants & Adviseurs, Terberg Leasing, Consolid en Humanitas DMH geadviseerd over hun marketingstrategie. En met succes, want een aantal aanbevelingen is ook echt in de praktijk toegepast. Met recht een integratievak, waarbij theorie en praktijk worden gekoppeld op alle relevante marketinggebieden.

  Vak Digital Marketing and Technologies for Commerce

  Docent: Drs. Emile Lancée

  Sociale media en influencers. Crypto en de heilige blockchain. Digitale selfservice en personalisatie. Augmented en virtual reality. Big data en omnichannel. Of digitale technologie de redder van de mensheid wordt, valt te bezien. Maar vast staat wel dat we pas aan het begin staan van een volledig gedigitaliseerde toekomst. Noem het hyper-reality of, nog hipper, on-life. Je kunt er niet omheen, en iedereen die iets met marketing heeft of doet, wil dat ook niet, want digital is de sleutel tot het hart van de klant.

  Alleen: welke sleutel moet je op welk moment gebruiken? Om die vraag juist te beantwoorden, moet je inmiddels tech savvy zijn. Deze cursus helpt je daarbij. Het ontwikkelt je kennis en inzicht door te speeddaten met relevante digitale ontwikkelingen vanuit academisch en marketingstrategisch perspectief.

 • Advanced Research Methods

  Survey Design

  Docenten: Dr. Josephine Woltman Elpers (externe docent), prof. dr. Marcel Zeelenberg.

  Dit vak bestaat uit twee onderdelen: Survey Design en Experimental Research.

  Survey Design

  Het gebruik van enquêtes is nog steeds een van de meest populaire methodes om gegevens te verzamelen bij marktonderzoek. Dit komt door de voordelen van enquêtes: weinig kosten, snelle resultaten en een groot bereik.

  Om uiteindelijk in staat te zijn om de juiste conclusies te kunnen trekken, is het wel belangrijk om de kwaliteit van de data te kunnen evalueren in alle fases van de enquête. Door middel van dit onderdeel van het vak stellen we je in staat om een goede enquête op te stellen door weloverwogen beslissingen te nemen.

  Elke fase van de enquête wordt aan de hand van algemene richtlijnen, vuistregels en valkuilen behandeld. Uiteindelijk is het doel om jou inzichten te geven over de belangrijkste keuzes bij het maken van een enquête, zoals: steekproefgrootte, schaalontwikkeling m.b.v. factoranalyse, de vragenlijst en de steekproefpopulatie.

  Experimental Research

  Experimental Research

  Kopen klanten meer op een website met kalmerende of opwekkende kleuren? Worden namaakproducten (producten die de verpakking van de succesvolle leidende merken imiteren) beter geëvalueerd wanneer ze meer of minder lijken op het succesvolle merk? Kopen klanten meer of minder duurzame producten tijdens een economische crisis en waarom? Dit is het soort vragen dat we onderzoeken met experimenteel onderzoek.

  In dit onderdeel van het vak leer je hoe je experimenteel onderzoek moet uitvoeren. Een experiment geeft een onderzoeker de mogelijkheid om causale relaties te onderzoeken tussen een onafhankelijke variabele (bijv. mate van gelijkheid in verpakking) en een afhankelijke variabele (bijv. evaluatie van namaakproducten), door de onafhankelijke variabele te manipuleren.

  Tijdens de cursus concentreren we ons vooral op twee onderdelen. Ten eerste bespreken we hoe je een goed en gedegen experiment opzet en uitvoert. Ten tweede bespreken we hoe je de resultaten van een experiment kunt analyseren door middel van SPSS en hoe je deze resultaten kunt interpreteren.

 • Master Thesis

  Het programma wordt afgesloten met een masterscriptie

  De masterscriptie is niet alleen een afsluitend werk, maar ook een uitdagend hoogtepunt van jouw Master of Science in Marketing. Het daagt je uit om zowel marketingkennis als onderzoeksvaardigheden toe te passen die je hebt opgedaan, en om nieuwe inzichten te ontwikkelen in de marketingdiscipline. Zo bouwt je scriptie verder op voorgaande vakken en geeft je tegelijk ruimte om je inzichten toe te passen en je academische expertise verder te ontwikkelen in één specifiek domein.

  In voorgaande vakken heb je kennisgemaakt met academische literatuur; nu voer je zelf individueel jouw wetenschappelijk onderzoeksproject uit op een gespecialiseerd marketingonderwerp naar keuze. In jouw scriptie ontwikkel je een conceptueel model gestoeld op kwalitatief hoogstaande literatuur. Op basis van dit conceptueel model zet je jouw methodologisch onderbouwd onderzoek op. Daarin toets je de door jou voorgestelde hypothesen op een wetenschappelijke manier.

  Resultaat

  Uiteindelijk resulteert jouw onderzoek in een scriptie met de structuur van een academisch artikel zoals je hebt bestudeerd tijdens het programma. Jouw werk laat duidelijk zien wat je bijdraagt aan de theorie en de praktijk. Als sluitstuk presenteer je jouw onderzoeksproject in een videopitch die de essentie van je werk in een beknopte en overtuigende manier communiceert naar een professioneel publiek.

Wil je meer weten?

Neem dan gerust contact op

Vrije Universiteit Amsterdam
School of Business and Economics
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg de VU School of Business and Economics op

Contactpersoon

Floor Coenen