Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Verdieping voor griffiers bij overheidsorganisaties

Versterk je strategische positionering en profilering

De Strategische Griffier is een zevendaags programma voor (plaatsvervangende) griffiers die hun strategische positionering en profilering willen onderzoeken en verder ontwikkelen, zodat zij hun werk gerichter en steviger kunnen uitvoeren. Tijdens het programma ontmoet je collega griffiers en ga je in gesprek over actuele inzichten en kennis binnen jouw vakgebied, in een besloten en veilige omgeving, met veel aandacht voor het intermenselijke aspect. Een aantal leden van opleidingscommissie van de Vereniging voor griffiers heeft de eerste leergang gevolgd. De deelnemers waren dermate enthousiast dat ze het programma van harte aanbevelen voor griffiers van zowel provincies als gemeenten.

De Strategische Griffier in het kort:

Duur: 7 dagen (altijd op vrijdag, van 9.30 – 17.00 uur op de VU); frequentie iedere 4-5 weken
Start: najaar 2024 direct naar programma
Prijs: € 3.995 (vrijgesteld van btw) minimaal 15 deelnemers

Het vak van griffier is een vak in ontwikkeling
In de turbulente omgeving van het publieke domein wordt van griffiers verwacht dat zij enerzijds vorm en richting geven aan het dagelijkse reilen en zeilen van de raad. Maar ook dat zij een leidende rol op zich nemen in het contact naar buiten toe, met de samenleving. Strategische adviestaken en beïnvloedingsvaardigheden worden steeds belangrijker, maar komen in de drukte van alledag nogal eens in de verdrukking.

Na afloop
Doel is om de deelnemers bewuster te maken van hun eigen (strategische) positionering en profilering en zo een stevig fundament onder de eigen ontwikkeling te leggen. Een belangrijk nevendoel is om met elkaar een community van ervaren (plaatsvervangende) griffiers te vormen die samen het vak verder ontwikkelen.

Vragen die bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen, zijn:

  • Welke rol neem je op welk moment en wanneer wissel je van rol? 
  • Hoe blijf je betrokken en toch op voldoende afstand van de raad? 
  • Hoe ga je om met zonnekoning-gedrag? 
  • Hoe intervenieer je in een slecht functionerende raad? 
  • Hoe stel je het functioneren van je eigen team effectief ter discussie? 
  • Hoe zorg je voor een goed samenspel tussen de B en W en de raad?
  • Hoe baken je je eigen grenzen binnen dit alles goed af?

Bij vragen of twijfel over deelname kun je contact opnemen met het secretariaat van het Zijlstra Center:

T +31 (0)20 - 598 9865
hetzijlstracenter@vu.nl

Accreditaties

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op.

Vrije Universiteit Amsterdam
Het Zijlstra Center
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Volg ons

Contactpersoon

  • Esther Siesling & Jacqueline Serry
  • Programma coördinator