Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Ontwikkelingen Klimaatverandering en Energietransitie

Cursus Actualiteiten klimaatverandering en energietransitie

Met deze cursus gaan wij in op de actualiteiten op het gebied van klimaatverandering en energietransitie.

Het programma voorjaar 2024 wordt nog bekend gemaakt.
Om een indruk te krijgen van deze cursus kunt u hieronder de onderwerpen van de afgelopen editie (voorjaar 2023) teruglezen.

Programma 2023
13.00 – 13.30 uur: Inloop

13.30 – 13.40 uur: Opening (Lodewijk Smeehuijzen (VU; Amsterdam Center voor Climate Change and the Law)) 

13.40 – 14.40 uur: De evolutie van klimaatrechtszaken
Van zwarte zwaan naar mondiale trend: overal ter wereld worden rechtszaken gevoerd over de klimaatimpact van bedrijven en overheden. Hoe is deze trend ontstaan? Welke soorten klimaatzaken kunnen worden onderscheiden? Zijn deze zaken over het algemeen succesvol? En welke nieuwe vormen van klimaataansprakelijkheid kunnen worden verwacht? In deze presentatie worden in vogelvlucht de ontwikkelingen en verschijningsvormen van klimaatrechtszaken in beeld gebracht.

Mr. dr. Tim Bleeker is universitair docent milieuaansprakelijkheid en coördinator van de master International business Law: Climate Change and Corporations

14.40 – 15.00 uur: Pauze 

15.00 – 16.00 uur: Het energiesysteem van de toekomst 
In 2050 moet onze energievoorziening energieneutraal zijn. Dat vergt dat onze economie overstapt van aardgas en (andere) fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Dat vraagt ook grote aanpassingen in de onderliggende wetgeving. In deze presentatie wordt ingegaan op de belangrijkste wetswijzigingen die op dit vlak worden voorzien, in het bijzonder op het vlak van groene waterstof, warmtenetten en in de gas- en elektriciteitssector (o.a. de Energiewet).

Prof. mr. dr. Marjolein Dieperink, bijzonder hoogleraar ‘Klimaatverandering en Energietransitie’ aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam en partner en advocaat bij AKD Benelux Lawyers. Ook cursusleider van de leergang Klimaatverandering en energietransitie.

16.00 – 17.00 uur: ESG-rapportering, CS3D en Wvdio
Davine Roessingh zal spreken over recente ontwikkelingen op het gebied van Europese en Nederlandse ESG wetgeving en de mogelijkheden en kwetsbaarheden die dat met zich brengt. Dit betreft ten eerste de introductie van de CSRD waarin verregaande rapportageverplichtingen worden geïntroduceerd met betrekking tot duurzaamheidsaspecten, waaronder rapportage over emissies en klimaatrisico's. Ook komt het Europese voorstel voor de CSDDD aan bod met betrekking tot up- en downstream due diligence verplichtingen van ondernemingen in hun waardeketen. Uiteraard zal de link gelegd worden met soortgelijke al bestaande Europese wetgeving zoals de Franse loi de vigilance en de Duitse Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz en het Nederlandse wetsvoorstel Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen, alsook de rapportageverplichtingen die de CSRD op dit vlak al met zich brengt.

Davine Roessingh is partner/ advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek.

17.00 - 17.30 uur: Afsluiting met borrel.

Meer informatie over deze cursus
Inleiding
Inhoud
Data en contact

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over deze cursus?

Neem contact op met Ilse Herweijer, medewerker administratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Deze cursus incompany volgen?

E Wij kunnen deze cursus toespitsen op uw wensen. Neem hiervoor contact op met Ireen Schouten, opleidingsmanager incompany cursussen via i.schouten@vu.nl

T 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00).

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto
Portretfoto Ireen Schouten