Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

De specifieke arbeidsrechtelijke positie van onderwijspersoneel

Cursus Actualiteiten jurisprudentie onderwijspersoneel

Met de cursus Actualiteiten jurisprudentie onderwijspersoneel raakt u op de hoogte van de belangrijkste jurisprudentie van het onderwijspersoneel.

Tijdens de cursus 'Actualiteiten jurisprudentie onderwijspersoneel' bespreken mr. Jochem Streefkerk en mr. Jorn de Bruin de belangrijkste jurisprudentie uit het afgelopen jaar op het gebied van onder andere gelijke behandeling, onderwijscao’s, payrolling, overgang van onderneming en overige arbeidsrechtelijke onderwerpen. Ook zullen zij de overige relevante arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen signaleren in de onderwijssector, zoals de modernisering van het Participatiefonds in het primair onderwijs. Het gaat om actualiteiten van het afgelopen jaar op het terrein van arbeidsrecht in het onderwijs die voor uw dagelijkse praktijk van belang zijn.

Een korte selectie van de te behandelen uitspraken:

  • Hoe ver reikt de vrijheid van meningsuiting van een docent, wanneer deze zich laatdunkend uitlaat over de aanpak van de coronacrisis?
  • Staat het een docent van een ROC vrij om in een boek verslag te doen van haar ervaringen op dat ROC? Hoe wordt haar recht op vrijmeningsuiting afgewogen tegen de verplichting van werkgever om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving?
  • Hoe houdbaar is de bepaling in de cao NU dat bij de bepaling van de totale en van het totale aantal opvolgende dienstverbanden, dienstverbanden tussen werknemer en verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijs geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn, buiten beschouwing dienen te blijven.

Ook staan we stil bij de recente uitspraken uit het klachtrecht:

  • Is elk fysiek contact tussen docent en leerlingen aan te merken als seksueel grensoverschrijdend?
  • Wanneer mag een leerkracht ingrijpen om de veiligheid van leerlingen te waarborgen?

Docenten
Jochem Streefkerk is advocaat en ruim tien jaar werkzaam in het onderwijsrecht. Hij werkte onder meer voor advocatenkantoor Van Doorne en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn praktijk richt zich op de brede onderwijssector. Naast zijn werk als advocaat is Jochem als toezichthouder verbonden aan Stichting Spaarnesant (Haarlem).

Jorn de Bruin beschikt over jarenlange ervaring als advocaat in de onderwijssector en is werkzaam bij AKD. Jorn publiceert regelmatig over uiteenlopende onderwerpen en is – naast zijn werkzaamheden bij de Vrije Universiteit – verbonden aan de Universiteit Leiden.  

Meer informatie over deze cursus
Inleiding
Resultaat
Data, kosten en contact

Mr. Jorn de Bruin (docent)

Mr. Jorn de Bruin (docent)

Advocaat arbeids- en pensioenrecht bij AKD.

Mr. Jochem Streefkerk

Mr. Jochem Streefkerk

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over deze cursus?

Neem contact op met Ilse Herweijer, medewerker administratie via vulaw@vu.nl
Of bel ons op: 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00). 

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Deze cursus incompany volgen?

E Wij kunnen deze cursus toespitsen op uw wensen. Neem hiervoor contact op met Ireen Schouten, opleidingsmanager incompany cursussen via i.schouten@vu.nl

T 020-598 62 55 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00).

Kijk op 'Informatie over fysiek en online onderwijs bij VULaw' voor informatie over hoe wij ons onderwijs aanbieden.

Contactpersoon

Ilse Herweijer foto
Portretfoto Ireen Schouten