Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Maak kennis met de taal en cultuur van Spanje en Latijns-Amerika

Leer de Spaanstalige wereld kennen

Tijdens de colleges besteden we veel aandacht aan alle mogelijke aspecten van de dagelijkse cultuur van Spanje en Latijns-Amerika. We bespreken ook belangrijke elementen van de geschiedenis van de Spaanstalige wereld. 

Als je de vier vakken Spaans (in totaal dus 24 EC) hebt afgerond, ben je in staat om je ook in een professionele omgeving te redden. Niet alleen kun je het Spaans als taal redelijk verstaan, spreken en lezen, maar je kunt ook bepaalde gespreksonderwerpen die verband houden met de dagelijkse cultuur van de mensen plaatsen. En je hebt een gevoel voor wat in een gesprek wel en niet kan.

Overzicht vakken

 • Spaans 1

  Het keuzevak Spaans 1 (6 EC) geeft je basiskennis van de Spaanse taal. Je bereikt actieve taalvaardigheid op niveau A1 van het CEFR. Daarmee kun je deelnemen aan eenvoudige gesprekken, eenvoudige teksten lezen en begrijpen en korte teksten over alledaagse onderwerpen schrijven.

 • Spaans 2

  Het zou natuurlijk jammer zijn om na zeven weken te stoppen met Spaans. Direct aansluitend start de cursus Spaans 2 (6 EC). Na deze cursus zit je met je Spaanse taalvaardigheid ongeveer op niveau A2.

 • Spaans 3

  Het keuzevak Spaans 3 (6 EC) brengt je op een gevorderd niveau van de Spaanse taal (B1). Je kunt communiceren, ook mondeling, in alle mogelijke, dagelijks voorkomende situaties zoals die zich onder meer in woon- en werkomgeving voordoen. Verder ben je in staat om alle mogelijke uitdrukkingen en ook iets moeilijkere zinsconstructies te gebruiken.

 • Spaans 4

  Bij het vak Spaans 4 (6 EC) gaan we weer een aantal nieuwe grammaticale onderwerpen behandelen, onder andere de subjuntivo. Verder besteden we veel aandacht aan het oefenen van het Spaans, zowel mondeling als schriftelijk.  We oefenen met mondelinge taalvaardigheid en gaan teksten lezen en samenvatten, zodat je afsluit tussen niveau B1 en B2 van het CEFR.

  Let op, dit vak valt in het tweede semester (periode 4).