Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Hoe draagt religieus erfgoed bij aan de identiteit van een plaats

Religieus Erfgoed in Amsterdam

In deze minor ga je in gesprek met specialisten, wetenschappers, studenten van andere instellingen en beheerders en beleidsmakers op het terrein van religieus erfgoed.

Naast het opdoen van de nodige inhoudelijke kennis in de collegezaal, ben je ook regelmatig off campus, in Amsterdam, op locatie bezig met onderzoek. Je leert om het erfgoedbeleid kritisch te evalueren en levert een bijdrage aan het debat over (nieuw en/of multifunctioneel) gebruik van religieus erfgoed. Tenslotte kun je religieus erfgoed attractief en (ook digitaal) voor een duidelijk omschreven doelgroep presenteren.

Overzicht vakken

 • 1.1 Religieus Erfgoed - een inleiding (niveau 300)

  In de eerste module krijg je zicht op de verschillende concepten en benaderingen inzake (religieus) erfgoed, op de ontwikkelingen in het onderzoek naar dat erfgoed en het beleid ten aanzien van religieus erfgoed vanuit overheden en maatschappelijke partners. Ook krijg je in deze module de noodzakelijke tools aangereikt om religieus erfgoed zowel in de historische context te kunnen plaatsen, als ook in de huidige gebruikscontext te kunnen onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken.

  Cursuscode: G_BATRSAL017

 • 1.2 Kleine materiële en ruimtelijke geschiedenis van Amsterdam (niveau 300)

  De tweede en derde module zijn verdiepende modulen. In de tweede module staat de ontwikkeling en geschiedenis van de stad Amsterdam centraal.

  Cursuscode: G_BATRSAL018

 • 2.1 Amsterdam immigrantenstad (niveau 300)

  Deze module houdt zich specifiek bezig met de plaats en invloed van migranten in Amsterdam.

  Cursuscode: G_BATRSAL041

 • 2.2 Religieus Erfgoed op de kaart (niveau 300)

  In de vierde en vijfde module staat het religieus erfgoed in Amsterdam centraal. In de vierde module zullen plenair verschillende plaatsen, instellingen, bewaarplaatsen en uitingen van religieus erfgoed worden bezocht en met beheerders/gebruikers van dat erfgoed worden gesproken. Daarnaast bestuderen studenten één specifiek religieus object/gebouw/collectie in Amsterdam en leveren als eindresultaat een bijdrage aan de website Religieus Erfgoed op de kaart volgens een gegeven (digitaal) format.

  Cursuscode: G_BATRSAL042

 • 3.1 Religieus erfgoed en storytelling (niveau 300)

  In de vijfde module werk je in teamverband heel concreet aan één advies/project. Samen formuleer je een advies of ontwerp met betrekking tot een concreet project, en in samenwerking met maatschappelijke partners. In deze module besteden we ook aandacht aan de popularisering van erfgoed.

  Cursuscode: G_BATRSAL080