Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Krijg meer inzicht waarom we doen wat we doen

Wekelijks verschijnen er artikelen en boeken met baanbrekende inzichten over de werking van onze hersenen en het effect hiervan op ons gedrag. Deze kennis verandert de wereld, met steeds sterk wordende effecten op marketing, rechtspraak, technologie, computers, onze voeding en de economie. Het geeft ons inzichten in waarin en waarom we van elkaar verschillen, en helpt ons bepaalde groepsprocessen in de maatschappij te verklaren. Kennis over de psychologie en ons brein zijn een must voor iedereen die wil begrijpen waarom we doen wat we doen.

De Engelstalige minor Psychologie en het Brein laat je kennismaken met de vakgebieden die gedrag en brein onderzoeken. Er wordt basiskennis verwacht van biologische processen. Je krijgt in de minor een overzicht van de psychologie, verwerven kennis over de evolutionaire en biologische processen die gedrag be├»nvloeden, en leren over de invloed van genen op gedrag en de gevolgen van verstoorde hersenprocessen. 
Deze minor is niet toegankelijk voor de studenten uit de bachelor psychologie.

Meer informatie over de minor vind je op de Engelstalige website. 

Verander je wereld, volg de minor Psychologie en het Brein

Studeren aan de VU