Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Ontwikkel je visie op historische steden en landschappen

Relevante vaardigheden voor de toekomst

Bij de minor Erfgoed en Ruimte leer je:

 • kennis toepassen op urgente en actuele ruimtelijke vraagstukken;
 • bewuste keuzes te maken over hoe je omgaat met erfgoed van de toekomst;
 • interdisciplinair samenwerken zoals dat ook in de praktijk gebeurt;
 • toegankelijk communiceren over erfgoed met professionals en het brede publiek.

Overzicht vakken

 • Erfgoed en Ruimte: inleiding op concepten en praktijken

  In dit vak maak je kennis met de actuele ruimtelijke erfgoedpraktijk. Erfgoedprofessionals, architecten, planners en beleidsmakers integreren erfgoedobjecten, - verhalen en – waarden in ruimtelijke projecten voor klimaatadaptatie, herbestemming en gebiedstransformaties. Vanuit het meekijken in de praktijk maak je kennis met de belangrijkste concepten en actuele benaderingen van ruimtelijk erfgoed. Dit vak wordt gegeven in periode 1 en wordt gecoördineerd door de Reinwardt Academie, in samenwerking met een docent van de VU.

 • Urbanism and Landscape Architecture

  In deze cursus bestuderen studenten de geschiedenis en betekenis (sociale, politieke, religieuze, etc.) van stedebouw en landschapsarchitectuur. Vanaf het eerste millennium tot aan het heden kijken we naar de belangrijkste ontwikkelingen en ontleden we kenmerkende voorbeelden uit de geschiedenis. Het ma­te­ri­aal dat daarvoor gebruikt wordt bestaat uit primaire en secundaire literatuur, kaarten en af­beel­dingen. Dit vak volg je in periode 1 in het Engels en wordt gecoördineerd door een VU-docent in samenwerking met een docent van de Reinwardt Academie.

 • Landschappen in transitie

  In dit vak maak je kennis met landschap als erfgoed, waarbij we zoveel mogelijk naar buiten gaan. Zo bevragen we erfgoedconcepten, historische gelaagdheid en principes van beheer, behoud en transformaties in directe relatie tot de praktijk. Daarbij gaan we in op verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en hun relatie tot het landschap, zoals klimaatverandering, bevolkingsgroei en opkomend toerisme. Dit vak volg je in periode 2 wordt gecoördineerd door de Reinwardt Academie in samenwerking met een docent van de VU.

 • The Architecture of the Building

  In dit vak maak je kennis met de geschiedenis van Westerse architectuur door de bestudering van belangrijke historische achtergronden, theoretische principes en bronteksten. We onderzoeken met een kritische lens het architectuurhistorisch canon, dat bestaat uit zowel Nederlandse als internationale voorbeelden. Tenslotte oefenen studenten met het doen van een visuele analyse van gebouwen en gebouwtypen. Dit vak volg je in periode 2 in het Engels en wordt gecoördineerd door een VU-docent in samenwerking met een docent van de Reinwardt Academie.

 • Erfgoed van de toekomst: afsluitend seminar

  In dit laatste minorvak, pas je je kennis en ervaring toe in een project voor een opdrachtgever over een actueel, ruimtelijk erfgoedvraagstuk. Je werkt nauw samen in kleine teams, waarbinnen studenten elkaar aanvullen door hun uiteenlopende achtergronden (hbo en wo). Aan de hand van deze ervaring word je uitgedaagd te reflecteren op je eigen motivatie en mogelijkheden om je verder te ontwikkelen in het ruimtelijk erfgoedveld. Dit vak heeft de vorm van een korte, intensieve cursus in periode 3 en wordt door de VU en de Reinwardt Academie gezamenlijk gecoördineerd.