Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Maak een reis door de boeiende wereld van de oudheid

Cultuur van de Antieke Wereld

Tijdens deze minor verdiep je je in de geschiedenis, de filosofie, de literatuur én de godsdiensten van de oudheid. Daarnaast leer je te reflecteren op de betekenis die deze oude tradities nog steeds hebben voor de wereld van vandaag. Zo komen oude verhalen tot leven als we samen een museum bezoeken.

De minor Cultuur van de Antieke Wereld biedt zowel brede als verdiepende kennis over de verschillende dimensies van de antieke wereld. Er is aandacht voor de historische context van het oude Mesopotamië, het hellenisme en het Romeinse rijk. Antieke filosofische tradities worden uitgediept en tegelijkertijd onderzoeken we hoe deze doorwerken in de post-klassieke periode. Dat geldt ook voor klassieke mythen en Bijbelse verhalen: we bespreken niet alleen hun inhoud, maar ook de manieren waarop deze in de cultuurgeschiedenis hebben uitgewerkt, bijvoorbeeld in de kunsten. Ten slotte besteden we apart aandacht aan de vele uiteenlopende religieuze tradities die in de oudheid voorkwamen: de staatsreligie van Babylon, het monotheïsme van het oude Israël, de keizercultus, hellenistische godsdiensten en het vroege christendom. 

Tijdens periode 3 bezoeken we in het kader van het vak Klassieke Mythen en Bijbelse Verhalen het Rijksmuseum, waar de betrokken docenten een rondleiding geven en de studenten opdrachten uitvoeren. Het museum is een plek waar we vanuit de wereld van vandaag contact kunnen leggen met de wereld van de oudheid. Zo leren we reflecteren op de doorwerking van het verleden in het heden en kunnen we de relevantie daarvan ontdekken. 

Alle vakken behalve ‘Klassieke Mythen en Bijbelse Verhalen’ worden in het Engels aangeboden/All courses are taught in English apart from ‘Klassieke Mythen en Bijbelse Verhalen’. Het vak Religion in Antiquity vindt plaats bij de UvA, waar je je ook intekent voor dit vak. Je hebt daarvoor een bijvakregistratie bij de UvA nodig. 

Kies in totaal 30 ec (5 vakken) uit onderstaand aanbod. Kies je voor de Latijn vakken dan dien je aanvullend minimaal één vak op niveau 300 te volgen (Ancient Christianity en/of Klassieke mythen en bijbelse verhalen). Kies je niet voor de Latijn vakken, dan dien je zowel Ancient Christianity als Klassieke mythen en bijbelse verhalen te doen (beiden niveau 300).  

Overzicht vakken

 • Great Minds I

  Dit college behandelt de westerse wijsbegeerte van de 6e eeuw v. Chr. tot en met de 14e eeuw n. Chr. Het biedt een inleiding in de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte aan de hand van het gedachtegoed van filosofen als Plato, Aristoteles, Boëthius en Thomas van Aquino. Daarnaast besteden we aandacht aan Arabische en een aantal vrouwelijke filosofen. We concentreren ons op de relatie tussen wereld, kennis en taal (metafysica, epistemologie, logica).

 • Ancient History I

  Je wordt ondergedompeld in de geschiedenis van West-Azië, Egypte en de Griekse wereld gedurende de periode van ca. 3200 v. Chr. tot het begin van onze jaartelling. We behandelen onder andere: het ontstaan van complexe samenlevingen in Mesopotamië en Egypte, de Griekse stadstaten, het Perzische wereldrijk, Alexander de Grote, het Parthische rijk en de Romeinse Republiek. Aan het eind van deze periode was het Middellandse Zeegebied politiek verenigd onder Romeinse heerschappij. Steeds komen ook structurele aspecten aan de orde: sociaal-economische betrekkingen, klassentegenstellingen, politieke instellingen, oorlogvoering, religieuze voorstellingen en rituelen.

 • Klassieke mythen en Bijbelse verhalen

  De cultuur van vandaag is doordrenkt van Bijbelse verhalen en Grieks-Romeinse mythen. Filmmakers, kunstenaars en schrijvers laten zich hier vaak door inspireren.  Denk aan de film ‘Troy’ op Netflix en ‘Oedipus’ op het toneel. Guus Kuijer schreef De bijbel voor ongelovigen, waarover een recensent schreef: ‘ontzettend smakelijke lectuur, die met veel vaart en humor is geschreven’. In deze cursus leer je over Griekse-Romeinse mythen en Bijbelse verhalen. De colleges gaan over het ontstaan, de context en de functie van deze verhalen in de Oudheid en daarna. De rode draad zijn receptie-voorbeelden uit verschillende cultuurhistorische contexten en in diverse media: literatuur, beeldende kunst, toneel, film en muziek. We ronden het vak af met een bezoek aan het Rijksmuseum.

 • Ancient Christianity

  This course traces the development of ancient Christianity in context. Historically, the period from the first to the fourth centuries CE will be addressed. In class, primary sources in translation will be discussed: in this way we are able to hear the voices of early Christians first-hand. As we go along, different dimensions will be highlighted in conjunction: political, social, and cultural.Defining conflicts that played out during the first centuries will be analysed as well as the formation of innovative literary genres and new forms of visual expression.

 • Ancient History II

  Centraal staat de opkomst van Rome als grote stadstaat in Midden-Italië die uiteindelijk de Mediterrane wereld veroverde. In de eerste eeuw v. Chr. bezweek de Republiek in een serie burgeroorlogen en rond het begin van onze jaartelling werd de Romeinse staat geregeerd door een alleenheerser (‘keizer’). Gedurende de eerste twee eeuwen n. Chr. omvatte het Romeinse Rijk ook een aanzienlijk deel van Noordwest-Europa; er was stabiliteit, waaraan in de derde eeuw een einde kwam. In de Late Oudheid moest het West-Romeinse Rijk plaats maken voor Germaanse koninkrijken. In het oostelijke Middellandse Zeegebied bleef het bestaan: het Byzantijnse Rijk.

 • Religion in Antiquity (UvA, vakcode 138221036Y)

  This course deals with the main points and issues of religion in Ancient Mesopotamia and the Greco-Roman world. The lectures give an overview of the deities, religious life, rituals, and customs in each of these regions. In discussing the various theoretical approaches towards religion, students will learn theoretical assumptions in the scholarly literature, and gain insight into the coherence between religious changes and societal developments.

  Deze cursus wordt in het kader van ACASA (Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology – een gezamenlijk initiatief van VU & UvA) in de binnenstad gegeven.

 • Elementary Latin I en II

  Elementary Latin 1 & 2 will introduce you to the basics of Latin grammar, syntax, and morphology. You will acquire a basic vocabulary and get used to resources used in Latin studies (glossaries, dictionaries, grammars, annotation guidelines, etc.). We will read different types of historical sources, both literary texts and documents. Upon completion of the courses, you will be able to translate elementary Latin texts from Antiquity and the Middle Ages.