Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Onderwijsprijzen

De VU hecht veel belang aan goed en inspirerend onderwijs, goede en inspirerende studenten en goede en inspirerende docenten. Om dit belang te onderstrepen reikt de VU ieder jaar Onderwijsprijzen uit aan bijzondere docenten en studenten die met recht in de schijnwerpers geplaatst mogen worden.

VU-docenten en -studenten worden in het zonnetje gezet met de Masterscriptieprijs, StudenTalentprijs, Onderwijsinnovatieprijs en DocenTalentprijs. Bekijk hieronder per prijs de criteria en winnaars van de afgelopen jaren!

Lees hier het juryrapport voor de meest recente editie van de Onderwijsprijzen (2023-2024).

Onderwijsprijzen

 • StudenTalentprijs

  De StudenTalentprijs is bedoeld voor studenten die een bijzondere maatschappelijke of culturele bijdrage leveren, grensverleggend zijn ingesteld en betrokken zijn bij de VU. Een student met organisatie-, bestuurlijk, creatief of sporttalent - die als rolmodel kan functioneren. Elk faculteitsbestuur kan één student voordragen. De winnaar ontvangt 2.000 euro en wordt gekoppeld aan een voor hem of haar interessante VU-alumnus. Alleen voltijd laatstejaars bachelor- of masterstudenten komen in aanmerking, met niet meer dan een jaar studievertraging. Hieronder vind je de prijswinnaars van de afgelopen jaren.

  2024 - Lotte Witké (School of Business and Economics) 

  2023 - Amarylle van Doorn (Geneeskunde)

  2022 - Ramla Jamac (Master Science, Business and Innovation)

  2021 - Yatou Sallah (Bachelor Cultural Anthropology and Development Sociology)

  2020 - Jardo Stammeshaus (Master Science Business and Innovation)

  2019 - Dymphe Mensink (Bachelor Rechtsgeleerdheid)

  2018 - Joyce Sombroek (Geneeskunde)

 • Masterscriptieprijs

  In het verleden reikte de VU zowel een Bachelor- als Masterscriptieprijs uit. De Bachelorscriptieprijs is met ingang van 2023 afgeschaft, alleen de Masterscriptieprijs wordt behouden.

  De Masterscriptieprijs wordt uitgereikt aan de masterstudent die het beste de (potentiële) maatschappelijke impact van diens scriptieonderzoek kan beargumenteren. Inzendingen voor de Masterscriptieprijs worden beoordeeld op (potentiële) maatschappelijke impact, wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit, relevantie voor het vakgebied en de maatschappij, en aansluiting op de VU-waarden. De winnaar van de Masterscriptieprijs ontvangt 2.000 euro en wordt gekoppeld aan een voor hem of haar interessante VU-alumnus. Hieronder vind je de prijswinnaars van de afgelopen jaren. 

  2024 - Riley Terzopoulos (Faculteit der Betawetenschappen)

  2023 - Merel Stroes (School of Business and Economics

  2023 - Charlotte Parree (Faculteit der Rechtsgeleerdheid)

  2022 - Andrew Tan (Bachelor Information Sciences)

  2022 - Tim Mocking (Master Bioinformatics & Systems Biology)

  2021 - Emily Kruidhof (Bachelor Sociologie)

  2021 - Marie de Vries (Master Bestuurskunde)

  2020 - Robin Weiler (Bachelor Computer Science)

  2020 - Leonardo Nunes (Master Spatial, Transport and Environmental Economics)

  2019 - William Harry King (Bachelor Computer Science)

  2019 - Sem Duijndam (Master Environment and resource management)

  2018 - Birgit Henrich (Bachelor Science, Business & Innovation)

  2018 - Inken Kröger (Master Accounting and Control)

 • Van der Duijn Schouten Onderwijsprijs (gediscontinueerd)

  De Van der Duijn Schouten Onderwijsprijs is in 2015 in het leven geroepen voor senior-docenten, als opvolger van de Onderwijsprijs. De docenten worden voorgedragen door de faculteitsbesturen. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt. De winnaar ontvangt zevenduizend euro (te besteden aan het eigen onderwijs). Om in aanmerking te komen voor deze prijs is een docent minimaal tien jaar aangesteld aan de VU en niet eerder voorgedragen. 

  De voorgedragen docent wordt beoordeeld op kwantitatieve gegevens zoals cursusevaluaties, nominaties voor prijzen en kwalitatieve maatstaven. De docent heeft een duidelijke visie op onderwijs en draagt in hoge mate bij aan didactische en inhoudelijke onderwijsverbetering. Daarnaast presenteert de docent de essentie van het vakgebied aansprekend en effectief, en heeft een geïntegreerde visie op de relatie tussen onderwijs, onderzoek en maatschappij. De docent prikkelt de studenten en daagt ze uit. Hieronder vind je de prijswinnaars van de afgelopen jaren. 

  2023 - Yvette Taminiau, Faculteit der Sociale Wetenschappen

  2020 - Marleen de Moor, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen.

  2018 - Ellen Bal, Faculteit der Sociale Wetenschappen

  2016 - Lodewijk Smeehuizen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  Hiervoor werd dit de Onderwijsprijs genoemd

  2015 - Meindert Flikkema, School of Business & Economics

  2014 - Sonja Zweegman, VU Medisch Centrum

  2013 - Kilian Wawoe, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

  2012 - Theo Doreleijers, VU Medisch Centrum

  2011 - Wolter Mooi, VU Medisch Centrum

  2010 - Ad Kerkhof, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (voorheen: Faculteit der Psychologie en Pedagogiek)

  2009 - Erik Scherder, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (voorheen: Faculteit der Psychologie en Pedagogiek)

  2008 - Ad Verbrugge, Faculteit der Geesteswetenschappen (voorheen: Faculteit der Wijsbegeerte)

  2007 - Ronald Griessen, Faculteit der Bètawetenschappen

  2006 - Sandjai Bhulai, Faculteit der Bètawetenschappen

 • Onderwijsinnovatieprijs

  De VU Onderwijsinnovatieprijs is bedoeld voor (interdisciplinaire of trans-facultaire) docententeams die een innovatief project ontwikkelen dat zich richt op de verbetering van de onderwijspraktijk aan de VU. Projecten die zich richten op het geven van een innovatieve invulling aan de VU-onderwijsvisie maken tevens kans op de Onderwijsinnovatieprijs. Het verband waarin de samenwerking tussen docenten plaatsvindt staat relatief vrij. Zo kunnen de docenten ook ondersteuners, studenten en maatschappelijke actoren betrekken in hun project. 

  De Onderwijsinnovatiejury wijst twee winnende teams aan. De twee winnende docententeams ontvangen elk € 15.000. Het Centre for Teaching and Learning zal kosteloos hulp aan de twee winnende teams verschaffen bij het opschalen van hun projecten.

  Met ingang van 2023 zal de Onderwijsinnovatieprijs jaarlijks worden uitgereikt (voorheen was dit om het jaar).

  2024 - Het team van Ana-Clara Cassanti, Faculteit der Betawetenschappen, met het project Diversity and Inclusion as a means of a safe learning environment within Earth Sciences and BETA programmes.

  2024 - Het team van Joris Koene, Faculteit der Betawetenschappen, met het project Digital anatomy: the anatomy lesson of the future.

  2021 - Jantien Stuifbergen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, won de innovatieprijs voor haar leerlijn Persoonlijke en Professionele Identiteit.

  2019 - Marcelle Reneman, Jan Gooijer en Kaylee Zournas, Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

  2016 - Marjolein Zweekhorst en Tjard de Cock Buning, Faculteit der Betawetenschappen (voorheen: Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen)

  2015 - Pieter van Beukering, Faculteit der Bètawetenschappen

 • DocenTalentprijs

  De DocenTalentprijs wordt uitgereikt aan de beste docent zoals bezien vanuit de studentenpopulatie en wordt gecoördineerd door de Universitaire Studentenraad. De docenten worden voorgedragen door Facultaire Studentenraden. Zowel junior- als seniordocenten mogen voorgedragen worden voor de prijs. De winnaar ontvangt 2.000 euro om te besteden aan het onderwijs. De jury stelt iedere keer een jaarthema vast en er zijn drie categorieën van subcriteria: inspirerende eigenschappen van de docent, betrokkenheid van de docent en didactische vaardigheden van de docent. Hieronder vind je de prijswinnaars van de afgelopen jaren. 

  2024 - Atze van der Ploeg, Faculteit der Bètawetenschappen

  2023 - Lachezar Yanev, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  2022 - Alexander Bijnsdorp (Faculteit Geneeskunde / Amsterdam UMC)

  2021 - 

  2020 - Johan Lievens, Faculteit der Rechtsgeleerheid

  2019 - Teun Zuiderent-Jerak, Faculteit der Bètawetenschappen

  2018 - Beatriz Gimenez Gonzalez, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

  2017 - Lidewij van Gils, Faculteit der Geesteswetenschappen

  2016 - Sjirk Zijlstra, Faculteit der Betawetenschappen (voorheen: Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen)

  2015 - Janneke Oostrom, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

 • Comenius fellows

  Het Comeniusprogramma draagt bij aan de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs in Nederland. Dit komt direct ten goede aan studenten en geeft onderwijsprofessionals de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in hun carrière.  

  Binnen het programma zijn er drie verschillende beurzen: de Teaching Fellow-, Senior Fellow- en Leadership Fellowbeurs. De beurzen stellen onderwijsprofessionals in staat om hun ideeën voor onderwijsvernieuwing in de praktijk te brengen. De toewijzing van de beurs hangt af van de ervaring van de aanvrager. 

  Alle ontvangers van een Comeniusbeurs vormen samen het ComeniusNetwerk waarbij uitwisseling en verspreiding van kennis over onderwijsvernieuwing centraal staat. Hieronder vind je de Comenius fellows van de afgelopen jaren. 

  2022 - Anne de la Croix (Senior Fellow), Faculteit der Geneeskunde

  2022 - Amanda Porter (Senior Fellow), School of Business and Economics

  2022 - Oscar van Linden (Teaching Fellow), Faculteit der Bètawetenschappen

  2022 - Mohammad Rezazade Mehrizi (Teaching Fellow), Faculteit der Bètawetenschappen

  2021 - Dora Achourioti, Amsterdam University College

  2021 - Sean Telg (Teaching Fellow), School of Business & Economics

  2021 - Nadine Blignaut- van Westrhenen (Teaching Fellow), Faculteit der Bètawetenschappen

  2021 - Madison Carr (Teaching Fellow), Faculteit der Bètawetenschappen

  2021 - Denise van Diermen (Teaching Fellow), Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

  2020 - Renske Bouwer (Teaching Fellow), Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (voorheen: Faculteit Pedagogische en Onderwijswetenschappen)

  2020 -  Carlo Ierna (Teaching Fellow), Faculteit der Geesteswetenschappen

  2020 - Chris van Klaveren (Leadership Fellow), Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

  2019 - Natalie Silvis-Cividjian (Teaching Fellow), Faculteit der Bètawetenschappen

  2019 - Erin la Cour (Teaching Fellow), Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (voorheen: Faculteit der Geesteswetenschappen)

  2019 - Hannah Leyerzapf (Teaching Fellow), VU Medisch Centrum

  2019 - Marcelle Reneman (Teaching Fellow), Faculteit der Rechtsgeleerheid

  2019 - Jonáh Stunt (Teaching Fellow), VU Medisch Centrum

  2019 - Leonore de Wit (Senior Fellow), Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenscappen

  2018 - Chiel van der Veen (Teaching Fellow), Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

  2018 - Jacqueline van Muijlwijk-Koezen (Senior Fellow), Faculteit der Bètawetenschappen

  2018 - Marjolein Zweekhorst (Leadership Fellow), Faculteit der Bètawetenschappen

  2017 - Anna van Luijn (Teaching Fellow), Faculteit der Bètawetenschappen

  2017, Maaike Muntinga (Teaching Fellow), VU Medisch Centrum

 • SURF projecten

  Onderwijsinstellingen die wilden experimenteren met open en online onderwijs, konden tot december 2021 een projectaanvraag indienen voor de Stimuleringsregeling Open en Online onderwijs die SURF coördineert. Deze regeling bestaat uit twee pijlers: 

  • online onderwijs - deelnemers worden uitgedaagd om onderwijs te verrijken of herontwerpen met online onderwijsvormen. 
  • open leermaterialen - deelnemers worden uitgedaagd om samen met andere vakdocenten collecties van open leermaterial op te bouwen en hegebruiken binnen de vakcommunity. 

  2020 - Marleen de Moor, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

  2018 - Hedwig van Rossum, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  2017 - Kees van Gestel, Faculteit der Bètawetenschappen

  2017 - Laura Rupp, Faculteit der Geesteswetenschappen

  2015 - Ines Lindner, School of Business & Economics

 • KnowVU Awards

  KnowVU – Kennisnetwerk Onderwijs VU – was een onafhankelijk kennisnetwerk dat docenten (van de VU, VUmc en ACTA) samenbrengt. Het is een initiatief van deelnemers aan de eerste editie van de Leergang Onderwijskundig Leiderschap en docenten die de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) hebben behaald. KnowVU reikte jaarlijks universitaire stimuleringsprijzen uit voor vernieuwende onderwijsideeën. Hieronder vind je de winnaars.

  2019 - Carlo Ierna, Faculteit der Geesteswetenschappen

  2019 - Danny Scholten en Maikel Wijtmans, Faculteit der Bètawetenschappen

  2017 - Trynke Hoekstra, Faculteit der Bètawetenschappen

  2017 - Knoek van Soest, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

  2016 - Agnes Willemen, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

  2016 - Loek van der Kallen, Faculteit der Bètawetenschappen

  2015 - Marijke Leijdekkers, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

 • GrassRoots

  GrassRoots waren stimuleringsprijzen voor kleinschalige ICT-projecten waarin docenten werkten aan de verbetering van hun eigen onderwijs, op een manier die aansluit bij hun persoonlijke ideeën en behoeftes. GrassRoots waren bedoeld voor docenten die geen of beperkte ervaring hebben met het toepassen van ICT in het onderwijs, en docenten die ervaring willen opdoen met nieuwe ICT-toepassingen in hun onderwijs. 

  De docent werd beoordeeld op hoe de inzet van ICT de kwaliteit van het onderwijs verbetert, hoe helder die toegevoegde waarde is, of de toepassing nieuw is voor de aanvrager, de concrete uitwerking van onderwijsmateriaal en of deze ook daadwerkelijk wordt toegepast, en de voordelen voor andere opleidingen en vakken. Elk jaar werden er maximaal vijf GrassRoots worden toegekend van elk duizend euro. 

  2019 - Renske Bouwer, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

  2019 - Jorick Houtkamp en Anneke Vuuregge, Faculteit der Bètawetenschappen

  2019 - Oscar Carreres Talens, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

 • Student Startup Competitie - Entrepreneurship

  Studenten Startup prijzen wordt uitgereikt aan initiatieven van studenten aan de VU die een grote maatschappelijke impact beloven.

  2022 - ASIF Student Startup Competition: Bamboi (VU + ASIF Best Startup), Madglove (Best Social Entrepreneurship Startup), ReAlliance (Best Sustainability Startup)