Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Incompany cursussen strafrecht VU Law Academy

Op zoek naar een incompany cursus of opleiding op het gebied van strafrecht?

De docenten van de VU Law Academy zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van strafrecht en kunnen u en uw medewerkers inzicht bieden in wetgeving, rechtspraak en literatuur. Of u nu uw basiskennis wilt opfrissen, of juist behoefte heeft aan verdiepende inzichten binnen een bepaald onderwerp.

Samen bekijken we uw wensen en formuleren we een programma dat aansluit bij uw opleidingsbehoefte. Hierbij kunnen we ons baseren op een bestaande cursus, of geheel op maat een traject samenstellen.

Welke incompany cursus past bij u?
Bekijk hieronder het overzicht met expertisegebieden en enkele mogelijke voorbeeldcursussen die toegespitst kunnen worden op uw wensen. Weet u nog niet welke cursus het beste bij uw organisatie past, zoekt u een cursus op een ander onderwerp, of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies!

Docenten: Marianne Hirsch Ballin, Lonneke Stevens, Klaas Rozemond

Docenten: Marianne Hirsch Ballin, Lonneke Stevens, Klaas Rozemond

Prof. dr. Marianne Hirsch Ballin is hoogleraar straf- en strafprocesrecht bij de VU. Haar bijzondere expertise is de geïntegreerde normering van strafrechtelijke bewijsvergaring.

Prof. mr. Lonneke Stevens is hoogleraar strafrecht bij de VU. Haar rechtsgebieden zijn strafrecht en strafprocesrecht.

Klaas Rozemond is universitair hoofddocent Strafrecht bij de VU. Zijn rechtsgebieden zijn materieel strafrecht en internationaal en Europees strafrecht.

Marianne Hirsch Ballin Lonneke Stevens en Klaas Rozemond

Bekijk de mogelijkheden

 • Expertisegebieden

  • Expertisegebieden strafrecht
  • Algemene leerstukken van het materiële strafrecht
  • Bestuursstrafrecht 
  • Betekenis en toepassing van deelnemingsvormen in nationaal en internationaal strafrecht
  • Betekenis en toepassing van internationale misdrijven
  • Betrouwbaarheid van getuigen
  • Bewijsminimum regels
  • Bewijswaardering en betrouwbaarheid van bewijs 
  • Bijstand bij verhoor 
  • Bijzondere delicten van het materiële strafrecht
  • Casuïstiek als rechtvindingsmethode 
  • Deelnemingsvormen
  • Internationaal en Europees strafrecht
  • Invloed van psychische stoornis op subjectieve bestanddelen opzet en voorbedachte raad
  • Levenslange gevangenisstraf en mensenrechten
  • Noodweer en noodweerexces
  • Opleggen en tenuitvoerleggen van straffen en maatregelen
  • Resocialisatie van ex-gedetineerden
  • Recht getuigen te ondervragen
  • Rechtsvinding door de nationale en internationale strafrechter
  • Risicotaxatie
  • Strafrechtelijk beslag
  • Strafuitsluitingsgronden
  • Toepassing van internationaal strafrecht door nationale rechter
  • Totstandkoming en ontwikkeling van internationale strafhoven 
  • Vrijheidsbenemende sancties (gevangenisstraf, tbs-maatregel, isd-maatregel)
 • Voorbeeldcursussen

  • Actualiteiten internationaal strafrecht
   In deze cursus bespreken we de meest recente ontwikkelingen op het gebied van het internationaal strafrecht. We reflecteren kritisch op de rechtspraak van de verschillende internationale strafhoven over bijvoorbeeld internationale misdrijven, (collectieve) deelnemingsvormen, slachtofferparticipatie en fair trial rechten. Daarnaast gaan we in op belangrijke politieke en maatschappelijke gebeurtenissen die de voortgang van internationale strafzaken beïnvloeden.
  • Actualiteiten straf(proces)recht
   Het strafrecht is voortdurend in beweging. Voor procesdeelnemers is het van groot belang om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie. Deze kennis is immers onmisbaar voor het deugdelijk onderbouwen van verzoeken en verweren en het nemen van juiste beslissingen door rechters en officieren van justitie. Tijdens deze cursus worden de belangrijkste ontwikkelingen over een afgesproken periode besproken. Daarbij kan aandacht worden besteed aan materieel strafrecht, formeel strafrecht, sanctierecht en mensenrechten. Een cursus kan ook worden beperkt tot één of meer van deze thema’s.
  • Basiscursus internationaal strafrecht
   In deze cursus maakt u kennis met het internationaal strafrecht. Er wordt onder andere ingegaan op de betekenis van internationale misdrijven, deelnemingsvormen en rechtsmachtbepalingen. Daarbij zal steeds de relatie worden gelegd met het nationaal strafrecht en de rol van Nederland bij de vervolging van internationale misdrijven.
  • Bewijs van veelvoorkomende delicten
   Deze cursus beoogt politiemensen inzicht te geven in wat nodig is voor het bewijs van delicten die vaak door de strafrechter worden beoordeeld – diefstal, heling, geweld. Er wordt ingegaan op de bestanddelen van de delicten en naar welke informatie in een concrete casus gezocht moet worden.
  • De (juridische) normering van daderidentificatieprocedures
   Tijdens de cursus wordt ingegaan op relevante sociaalwetenschappelijke inzichten, en de wijze waarop de uitvoering van identificatieprocedures nadelig kan zijn voor de waarheidsvinding. Voorts zal worden ingegaan op de juridische normering van identificatieprocedures, en zal de problematiek van de bewijswaardering van identificatieprocedures worden belicht.
  • De toepassing van het bewijsminimum van art. 342 lid 2 Sv
   Tijdens de cursus zal worden ingegaan op (recente) rechtspraak van de Hoge Raad. Er zal uitgebreid stil worden gestaan bij de feiten en de bewijsconstructies, opdat nader inzicht wordt verkregen in de toepassing van het criterium van voldoende steun. In een interactieve discussie zal – samen met de deelnemers – onderzocht worden hoe het verschil tussen zaken waarin sprake was van voldoende steun en zaken waarin geoordeeld werd dat er sprake was van onvoldoende steun, verklaard kan worden. Mogelijke verklaringen zullen – bijvoorbeeld in het licht van de oorspronkelijke waarborgende functie van het bewijsminimum – worden geproblematiseerd.
  • Finesses van het ondervragingsrecht
   Tijdens deze cursus zullen eerst de hoofdlijnen van het Straatsburgse en Nederlandse ondervragingsrecht uiteen worden gezet en zal vervolgens op detailniveau worden aangegeven op welke manier de toepasselijke regels kunnen worden gebruikt om verzoeken en verweren in te kleden dan wel te beoordelen. Deze cursus is al diverse malen verzorgd en zeer positief beoordeeld. De docent is gepromoveerd op een proefschrift met betrekking tot het ondervragingsrecht.
  • Het beoordelen van de betrouwbaarheid en de waarde van bewijs, in het bijzonder getuigenverklaringen
   In deze cursus leert u hoe u bewijsmiddelen in een strafdossier kunt beoordelen op hun betrouwbaarheid en bewijswaarde, hoe u die kennis kunt aanwenden voor het effectief onderbouwen van standpunten en beslissingen inzake de betrouwbaarheid van getuigenbewijs, het oproepen en horen van getuigen, en inzake standpunten en beslissingen inzake de bewijsminimumregel.
  • Internationaal strafrecht voor niet-juristen
   In deze cursus krijgen niet-juristen een algemene introductie in het internationaal strafrecht. We bespreken onder andere de relatie tussen de internationale strafhoven en nationale gerechten, de verplichtingen van staten ten opzichte van de internationale strafhoven, de betekenis van internationale misdrijven, en de positie van slachtoffers in het internationaal strafrecht. Daarbij zal steeds worden aangehaakt bij de meest recente rechtspraak en ontwikkelingen.

Een incompany cursus aanvragen

Wilt u weten wat de VU Law Academy voor uw organisatie kan betekenen, of heeft u al een specifieke opleidingsvraag? Neem dan contact met ons op, we maken graag een afspraak.

Ireen Schouten

Opleidingsmanager incompany cursussen
T 020 598 6255.

E  i.schouten@vu.nl

Wij bellen u terug!

Nu geen tijd om te bellen of uw vraag in een bericht te verwoorden?

Stuur ons een e-mail met de dag en het tijdstip waarop we contact met u kunnen opnemen, dan bellen wij u terug op een moment dat het u schikt.

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Contactpersoon

Portretfoto Ireen Schouten