Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Incompany cursussen staats- en bestuursrecht VU Law Academy

Op zoek naar een incompany cursus of opleiding op het gebied van staats- en bestuursrecht?

De docenten van de VU Law Academy zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van staats- en bestuursrecht en kunnen u en uw medewerkers inzicht bieden in wetgeving, rechtspraak en literatuur. Of u nu uw basiskennis wilt opfrissen, of juist behoefte heeft aan verdiepende inzichten binnen een bepaald onderwerp.

Samen bekijken we uw wensen en formuleren we een programma dat aansluit bij uw opleidingsbehoefte. Hierbij kunnen we ons baseren op een bestaande cursus, of geheel op maat een traject samenstellen.

Welke incompany cursus past bij u?
Bekijk hieronder het overzicht met expertisegebieden en enkele mogelijke voorbeeldcursussen die toegespitst kunnen worden op uw wensen. Weet u nog niet welke cursus het beste bij uw organisatie past, zoekt u een cursus op een ander onderwerp, of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies!

Docenten: Richard Neerhof, Frank van Ommeren en Pim Huisman

Docenten: Richard Neerhof, Frank van Ommeren en Pim Huisman

Prof. dr. Richard Neerhof is hoogleraar bestuursrecht bij de Vrije Universiteit.
Prof. mr. Frank van Ommeren is hoogleraar Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder publiek- private rechtsbetrekkingen bij de Vrije Universiteit.
Mr. dr. Pim Huisman is universitair hoofddocent Staats- en bestuursrecht bij de Vrije Universiteit. 

Richard Neerhof, Frank van Ommeren en Pim Huisman

Bekijk de mogelijkheden

 • Expertisegebieden staats- en bestuursrecht

  • Algemene wet bestuursrecht
  • Besluitbegrip en rechterlijke competentieverdeling
  • Bestuurlijke bevoegdheden burgemeester 
  • Bestuurlijke handhaving: toezicht, herstelsancties en bestraffende sancties
  • Bestuursstrafrecht 
  • Certificering, accreditatie en normalisatie in relatie tot het publiekrecht
  • Gemeentelijke verordeningen
  • Gemeenterecht
  • Grens publiek- en privaatrechtelijk overheidshandelen 
  • Interbestuurlijk toezicht
  • Law and Governance-benadering in het recht
  • Mandaat en delegatie
  • Ministeriële verantwoordelijkheid
  • Overheidsorganisatierecht
  • Personenvervoerswetgeving   
  • Regelgevende bevoegdheid gemeenteraad
  • Toezicht en handhaving 
  • Verzelfstandiging en privatisering
  • Wetgevingskwaliteit
  • Wetgevingstechniek
  • Zelfstandige bestuursorganen
 • Expertisegebieden bouwrecht, publiekrecht, wetgevingsbeleid en gemeenterecht

  • Bestuurlijke bevoegdheden burgemeester 
  • Publiekrechtelijk bouwrecht
  • Regelgevende bevoegdheid gemeenteraad
  • Totstandkoming en uitvoering van geïntegreerde bouwcontracten op basis van de UAVgc 2005
  • Rechtsstaat
  • Wetgevingsvraagstukken
  • Wetgevingsinstrumenten en zelfregulering 
 • Expertisegebieden openbare orderecht

  • Drank- en horecawetgeving 
  • Evenementenbeleid 
  • Openbare orderecht
  • Private partijen en openbare orde
  • Toezicht publiek toegankelijke plaatsen, 174 Gemeentewet
  • Voetbalwet
 • Expertisegebieden drank- en horecawetgeving

  • Evenementenbeleid 
  • Openbare orderecht
  • Private partijen en openbare orde
  • Publiekrechtelijk bouwrecht
  • Toezicht publiek toegankelijke plaatsen, 174 Gemeentewet
  • Totstandkoming en uitvoering van geïntegreerde bouwcontracten op basis van de UAVgc 2005
  • Voetbalwet
 • Expertisegebieden kerkelijk recht

  • Ecclesiologisch Jansenisme
  • Kerkelijk recht
 • Voorbeeldcursussen

  • Actualiteiten bestuursrecht
   In deze cursus raakt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het algemeen bestuursrecht, zoals de kernbegrippen van de Awb, het Awb-besluitvormingsrecht, het bestuurlijk handhavingsrecht, het bestuursprocesrecht en het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Op basis daarvan kunt u in uw dagelijkse (advies)praktijk tot beter onderbouwde oordelen komen over juridische risico’s die aan (voorgenomen) besluiten van bestuursorganen kleven en de succes- en faalkansen in een procedure bij de bestuursrechter. 
  • Basiscursus onderwijsrecht
   In deze cursus vergroot u uw inzicht in en kennis van het stelsel van onderwijswet- & regelgeving, relevante geschillenprocedures, actuele (voorgenomen) wetswijzigingen en recente jurisprudentie. U wisselt uw ervaringen met die wet- en regelgeving uit met andere deelnemers en de docent.
  • De burgemeester en de handhaving van de openbare orde
   Er bestaat inmiddels een groot aantal wettelijke bevoegdheden op het terrein van het openbare orderecht. In deze cursus worden de belangrijkste daarvan behandeld. Aan de orde komen: preventief fouilleren, bevelsbevoegdheid, gebieds-, groeps- en stadionverbod (Voetbalwet), demonstratieverbod en sluiting van (drugs)panden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden komen de verschillende instrumenten en de juridische grenzen aan bod die bij de inzet daarvan in acht genomen moeten worden.
  • De integrale organisatie en van evenementenhandhaving 
   Het aantal evenementen dat jaarlijks in Nederland georganiseerd wordt, groeit al jaren en is naast de reguliere horeca een populaire vorm van vrijetijdsbesteding geworden. De cursus richt zich op de juridische aspecten van de organisatie van publieksevenementen, zowel grootschalig als kleinschalig van aard. 
  • De overheidswerkgever als eigenrisicodrager
   In deze cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij het eigenrisicodragerschap van de overheidswerkgever in WW en de op dit punt relevante jurisprudentie. Daarnaast wordt ingegaan op de re-integratieverplichtingen van de overheidswerkgever en -werknemer in de WW, Wet WIA en Ziektewet. Ten slotte wordt het eigenrisicodragerschap in verband gebracht met het ambtenarenontslagrecht. Hierbij wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden bezien welke financiële gevolgen bepaalde rechtspositionele beslissingen kunnen hebben voor de overheidswerkgever.

Een incompany cursus aanvragen

Wilt u weten wat de VU Law Academy voor uw organisatie kan betekenen, of heeft u al een specifieke opleidingsvraag? Neem dan contact met ons op, we maken graag een afspraak.

Ireen Schouten

Opleidingsmanager incompany cursussen
T 020 598 6255.

E  i.schouten@vu.nl

Wij bellen u terug!

Nu geen tijd om te bellen of uw vraag in een bericht te verwoorden?

Stuur ons een e-mail met de dag en het tijdstip waarop we contact met u kunnen opnemen, dan bellen wij u terug op een moment dat het u schikt.

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Contactpersoon

Portretfoto Ireen Schouten