Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Werkwijze en tarieven juridische incompany cursussen VU Law Academy

Informatie over werkwijze en tarieven van VU Law Academy incompany cursussen.

De VU Law Academy verzorgt incompany cursussen en opleidingen voor juristen, advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, (semi) overheidsjuristen en vele andere professionals die in hun beroepspraktijk te maken hebben met juridische vraagstukken. Bij de VU Law Academy heeft u toegang tot de kennis en inzichten van een groot aantal universitaire topdocenten. Velen van hen zijn naast hun functie als docent ook werkzaam als jurist, rechter, juridisch adviseur of advocaat, waardoor u een professionaliseringsslag maakt op academisch en praktisch niveau.

Waarom de VU Law Academy?

 • kwaliteit en expertise op vele verschillende rechtsgebieden
 • topdocenten die uw kennis op academisch én praktisch niveau versterken
 • inspiratie voor uw professionele ontwikkeling
 • Uw specifieke opleidingswens staat altijd centraal.


Didactische aanpak

De incompany cursussen kunnen verschillende werkvormen in overleg worden vastgelegd:
a.    Lezing (hoorcollege), met een inventariserende bespreking van actuele wet- en regelgeving en jurisprudentie, met discussies op basis van voorbeelden uit de praktijk.
b.    Interactief werkcollege op basis van enige voorbereiding door deelnemers, met behandelingen van casussen
c.    Interactieve discussiebijeenkomst op basis van voorbereiding door de deelnemers, mede op basis van vooraf door de deelnemers ingebrachte vraagstukken en casussen.

Tarieven
Een incompany cursus of lezing is al bij acht of meer deelnemers voordeliger dan de deelnemers te laten deelnemen aan cursussen in open inschrijving. VU Law Academy hanteert twee uurtarieven:
• Tarief A voor het docentschap van hoogleraren, universitair hoofddocenten, universitair docenten en senior onderzoekers. Zij zijn in beginsel allemaal gepromoveerd en al lange tijd specialist op hun vakgebieden;
• Tarief B is een lager tarief en wordt gehanteerd voor het optreden van docenten en onderzoekers. Zij zijn nog niet gepromoveerd en verzorgen onder meer basiscursussen op hun specialisatiegebieden. 
 
Door deze verschillende tarieven stellen we u in staat om op het niveau dat u wilt de expertise van onze docenten in te roepen en daarmee kostenbewust om te gaan. De inkomsten uit incompany cursussen worden toegevoegd aan de personele exploitatie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU.

Als een incompany cursus bijzondere voorbereidingen door de docent nodig heeft (bijvoorbeeld het uitzoeken van specifieke vragen, het geven van individuele feedback buiten de cursus of het beoordelen van bedrijfsdocumenten) dan worden daar extra kosten voor in rekening gebracht. Dit wordt vooraf met de afnemer besproken.

Indien bij een incompany cursus opleidingspunten verstrekt moeten worden, worden extra kosten doorberekend voor het aanvragen en registreren van de opleidingspunten.

Het is niet toegestaan incompany cursussen digitaal op te nemen voor privé gebruik of andere doeleinden. Indien een incompany cursus online wordt verzorgd is het eveneens niet toegestaan deze op te nemen voor privé gebruik of andere doeleinden. Opname en verdere verspreiding is in strijd met de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten. Daarnaast is opname in strijd met het portretrecht van de docent alsook met de Wet bescherming persoonsgegevens, indien de docent geen uitdrukkelijke toestemming geeft.


Terug naar Home VU Law Academy

Stappenplan – maatwerk in vier stappen

 • 1. Met u in gesprek

  U heeft een opleidingswens. De wetgeving verandert, het ontbreekt u aan de juiste verdiepende kennis om uw  cliënten optimaal van dienst te zijn of uw team heeft behoefte aan een opfrisser in de basis van een bepaald rechtsgebied. Wij bespreken uw wens graag telefonisch, om een beter beeld te krijgen van uw organisatie en uw precieze opleidingsbehoefte.

 • 2. Ons voorstel

  Wij benaderen de docent(en) die u het beste bij uw vraag van dienst kunnen zijn. In onze offerte doen wij u een concreet cursusvoorstel. Daarin wordt meteen duidelijk welke investering het van uw organisatie vraagt. Na goedkeuring van de offerte krijgt u de mogelijkheid om in contact te treden met de docent om thema’s, vraagstukken en problemen beter in kaart te brengen. De verwachtingen van u, de deelnemers en de docent worden op deze manier duidelijk in kaart gebracht. Als er schriftelijk of via e-mail akkoord is gegeven op de offerte en de cursusdatum is vastgelegd, is de overeenkomst bindend. Op onze incompany cursussen zijn de algemene voorwaarden van de VU Law Academy van toepassing.

 • 3. Cursus en begeleiding

  Het onderwijsmateriaal wordt verstrekt in de vorm van een digitale syllabus, die onder de deelnemers verspreid kan worden zodat zij zich mede aan de hand daarvan kunnen voorbereiden. Van te voren worden evaluatieformulieren verstuurd met het verzoek deze tijdens de cursus onder de deelnemers te verspreiden en na afloop weer in te nemen. Uiteraard wordt u over de uitkomsten van de evaluatie geïnformeerd. De aanvrager verzorgt de accommodatie en catering. De accommodatie dient voorzien te zijn van de juiste didactische hulpmiddelen: flip-over (of een whiteboard) met stiften en een computer met beamer zodat de docent een powerpointpresentatie kan gebruiken.

 • 4. Evaluatie en nazorg

  Na afloop van de cursus vindt een digitale schriftelijke evaluatie plaats met de deelnemers, waarvan de uitkomsten naar u worden toegestuurd. Ook nemen we contact op met u op om het proces en resultaat van de cursus te bespreken.

Een incompany cursus aanvragen

Wilt u weten wat de VU Law Academy voor uw organisatie kan betekenen, of heeft u al een specifieke opleidingsvraag? Neem dan contact met ons op, we maken graag een afspraak.

Ireen Schouten

Opleidingsmanager incompany cursussen
T 020 598 6255.

E  i.schouten@vu.nl

Wij bellen u terug!

Nu geen tijd om te bellen of uw vraag in een bericht te verwoorden?

Stuur ons een e-mail met de dag en het tijdstip waarop we contact met u kunnen opnemen, dan bellen wij u terug op een moment dat het u schikt.

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Contactpersoon

Portretfoto Ireen Schouten