Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Incompany cursussen contractenrecht en verbintenissenrecht VU Law Academy

Op zoek naar een incompany cursus of opleiding op het gebied van verbintenissen- of contractenrecht?

De docenten van de VU Law Academy zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het contractenrecht en kunnen u en uw medewerkers inzicht bieden in wetgeving, rechtspraak en literatuur. Of u nu uw basiskennis wilt opfrissen, of juist behoefte heeft aan verdiepende inzichten binnen een bepaald onderwerp.

Samen bekijken we uw wensen en formuleren we een programma dat aansluit bij uw opleidingsbehoefte. Hierbij kunnen we ons baseren op een bestaande cursus, of geheel op maat een traject samenstellen.

Welke incompany cursus past bij u?
Bekijk hieronder het overzicht met expertisegebieden en enkele mogelijke voorbeeldcursussen die toegespitst kunnen worden op uw wensen. Weet u nog niet welke cursus het beste bij uw organisatie past, zoekt u een cursus op een ander onderwerp, of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies!

Docent: prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen

Docent: prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen

Prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen is hoogleraar Privaatrecht bij de Vrije Universiteit. Zijn rechtsgebieden zijn contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en rechtsvinding. Zijn bijzondere expertisegebieden zijn verjaring, onrechtmatigheid, contractuele remedies, procedurele rechtvaardigheid, emperical legal studies, recht en cultuur, onzorgvuldige schadeafwikkeling door verzekeraars en emoties in het recht.

Lodewijk Smeehuijzen

Bekijk de mogelijkheden

 • Expertisegebieden contractenrecht

  • Algemene voorwaarden 
  • Contractuele remedies
  • Doorwerking van aanbesteding(srecht) in de contractfase
  • Doorwerking van EU-recht in het Nederlandse verbintenissenrecht 
  • (Internationaal) contractenrecht 
  • M&A contracten en financieringscontracten 
  • Onrechtmatigheid
  • Precontractuele onderhandelingen
  • Totstandkoming en uitvoering van geïntegreerde bouwcontracten op basis van de UAVgc 2005 
  • Totstandkoming van overeenkomsten
  • Verjaring
  • Wilsgebreken
 • Expertisegebieden verbintenissenrecht

  • Aanbestedingsprocedures
  • Verbintenissenrecht
  • Wisselwerking tussen aanbestedingsrecht en verbintenissenrecht in aanbestedingsprocedures
 • Voorbeeldcursussen

  • Actualiteiten contractenrecht
   In deze cursus worden de meest recente ontwikkelingen op het terrein van het contractenrecht besproken. Aan de hand van de meest in het oog springende jurisprudentie van (vooral) de Hoge Raad zal onder meer aandacht worden besteed aan leerstukken als de totstandkoming van overeenkomsten (precontractuele fase), wilsgebreken en nietigheden, uitleg, nakoming en niet-nakoming, schadevergoeding en ontbinding. Ook zal aandacht worden besteed aan de problematiek van verjaring en verval. 
  • Actualiteiten vermogensrecht
   In deze cursus worden de meest recente ontwikkelingen op het terrein van het vermogensrecht besproken. Aan de hand van de meest in het oog springende jurisprudentie van (vooral) de Hoge Raad zal onder meer aandacht worden besteed aan het contractenrecht (zoals de totstandkoming van overeenkomsten (precontractuele fase), volmacht en vertegenwoordiging, algemene voorwaarden en contractsuitleg. Ook zal aandacht worden besteed aan de klachtplicht en aan de verjaringsproblematiek. Voorts zal het onderwerp van de onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheden aan de orde komen, met o.a. aandacht voor bestuurdersaansprakelijkheid en zorgplichten
  • Algemene voorwaarden
   Na deze cursus bent u weer helemaal up to date waar het de ontwikkelingen op het gebied van algemene voorwaarden van het afgelopen jaar betreft. Aan de orde komen, na een bondige bespreking van de kernbegrippen en de ontwikkelingsgang van het leerstuk van algemene voorwaarden, recente uitspraken van de Hoge Raad op dit gebied.
  • Basis en actualiteiten algemene voorwaarden
   De cursus begint met een kort opfrissen van de basiskennis, vragen die in dit eerste deel op hoofdlijnen aan de orde komen zijn: wat zijn algemene voorwaarden, hoe worden ze onderdeel van de overeenkomst, wat zijn de vernietigingsgronden (inhoudstoetsing en informatieplicht) en hoe verhoudt het leerstuk zich tot andere leerstukken in het verbintenissenrecht? Vervolgens worden een aantal aspecten verdiepend uitgewerkt, met name de Europese invloeden op het leerstuk waaronder de inhoudstoetsing bij consumentenovereenkomst op grond van Richtlijn 93/13/EEG en elektronische algemene voorwaarden.
  • Functies van redelijkheid en billijkheid
   In deze cursus worden recente ontwikkelingen in de jurisprudentie ten aanzien van de drie functies van redelijkheid en billijkheid (uitleg, aanvulling, beperking) geschetst. Daarnaast wordt onder meer ingegaan op leerstukken als contractsuitleg, onvoorziene omstandigheden, rechtsverwerking en misbruik van recht.
  • Overheidscontractenrecht
   De overheid neemt in het contractenrecht een bijzondere positie in. Overheidscontracten bevinden zich op het snijvlak van publiek- en privaatrecht. De cursus besteedt aandacht aan het aangaan, de inhoud en de uitvoering van overeenkomsten door de overheid, met bijzondere aandacht voor de rechtsbescherming. 
  • Pacta sunt servanda, toch? Het openbreken van contracten op grond van onvoorziene omstandigheden
   In deze cursus behandelt de docent het boeiende en soms weerbarstige leerstuk van onvoorziene omstandigheden op hoofdlijnen. Aan bod komen vragen als: wat is ‘onvoorzien’? Wat is ‘hardship’? Wanneer mag ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet meer worden verwacht? Kan met een beroep op een tegenzittende economie wijziging van de overeenkomst worden bereikt?
  • Precontractuele fase en het afbreken van onderhandelingen
   In deze cursus krijgt u een helder en actueel beeld van de precontractuele fase en het afbreken van onderhandelingen. Ook leert u hoe een argumentatie in het kader van deze leerstukken wordt opgebouwd en krijgt u meer inzicht in de wijze waarop de rechter deze leerstukken toepast.
  • Wisselwerking tussen aanbestedingsrecht en verbintenissenrecht
   Wanneer een aanbesteder een aanbestedingsprocedure met goed gevolg heeft doorlopen, zal hij in de regel een overeenkomst sluiten met de inschrijver die als beste uit de bus is gekomen. Vanaf dat moment bepaalt het contractenrecht hun onderlinge rechtsverhouding. Het doel van deze specialisatiecursus is na te gaan en vast te stellen in welke gevallen het aanbestedingsrecht en het verbintenissenrecht, in het bijzonder het contractenrecht, mogelijk in onderling verband met elkaar moeten worden beschouwd bij de beoordeling van geschillen die hetzij in de aanbestedingsfase, hetzij in de contractuitvoeringsfase rijzen.

Een incompany cursus aanvragen

Wilt u weten wat de VU Law Academy voor uw organisatie kan betekenen, of heeft u al een specifieke opleidingsvraag? Neem dan contact met ons op, we maken graag een afspraak.

Ireen Schouten

Opleidingsmanager incompany cursussen
T 020 598 6255.

E  i.schouten@vu.nl

Wij bellen u terug!

Nu geen tijd om te bellen of uw vraag in een bericht te verwoorden?

Stuur ons een e-mail met de dag en het tijdstip waarop we contact met u kunnen opnemen, dan bellen wij u terug op een moment dat het u schikt.

Ben je student van een bachelor- of masteropleiding aan de VU en heb je vragen aan een docent of je faculteit?
Neem dan contact op met de studentenbalie van de VU

Contactpersoon

Portretfoto Ireen Schouten