Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Honours Programma Geneeskunde

Wil je als Geneeskundestudent aan de VU méér uit je studie halen? Dan is het Honours Programma echt iets voor jou.

Heb jij goede prestaties tijdens het eerste semester van het eerste jaar geneeskunde en zoek je extra uitdaging? Wil jij je horizon verbreden en ben je geïnteresseerd in het wetenschappelijk onderzoek? Dan kun je solliciteren voor een plek in het Honours Programma (HP) van Geneeskunde. Als je alle onderdelen van het programma succesvol hebt afgerond ontvang je een Bachelor Honours Degree. 

Dit extra programma volg je gedurende jaar twee en drie van je bacheloropleiding Geneeskunde. Het programma bestaat uit het volgen van extra vakken bij andere faculteiten en een verdieping in de wetenschap waarmee je je kunt voorbereiden op het doen van wetenschappelijk onderzoek binnen de faculteit opleiding geneeskunde. VUmc staat met onderzoek op de eerste plaats van alle universitair medische centra in Nederland. Dé plek dus om je te verdiepen in het wetenschappelijk onderzoek. Voor ongeveer 10 procent van de eerstejaars studenten is plaats in het Honours Programma van Geneeskunde.

Meer informatie over het programma

 • Voor wie?

  Het Honours Programme is voor ambitieuze studenten die niet bang zijn voor een uitdaging. Er zijn elk jaar ongeveer 35 plaatsen voor het Honours Programme geneeskunde. 

  Ben je gemotiveerd om meer te doen naast jouw geneeskunde vakken? Heb je goede resultaten gehaald in het eerste semester van het eerste bachelorjaar en kun je dat niveau behouden voor zowel geneeskunde als het Honours Programme? Vind je het interessant om studenten van andere faculteiten te ontmoeten en samen met hen cursussen te volgen? Ben je nieuwsgierig en boeit wetenschappelijk onderzoek jou? Dan is dit programma zeker iets voor jou.

  Het Honours Programme zorgt voor een verrijking van jouw geneeskunde opleiding.

 • Opbouw en inhoud Honours Programma

  Het Honours Programma (HP) volg je naast het gewone onderwijs. Tijdens het HP investeer je meer in je studie én verbreed je je horizon buiten de geneeskunde. Je verzamelt tijdens het Honours Programma in bachelorjaar twee en drie in totaal dertig extra studiepunten (30 EC), zie:
   

  Research track

  Jaar 1 semester 1 

  Jaar 1 semester 2

  • Mogelijkheid om al een verbredend HP vak te volgen. (6 EC)
  • Sollicitatie HP

  Jaar 2 semester 1

  • Verbredend HP vak (6 EC)
  • Verdiepende GNK HP (3 EC; hele jaar door):
    • Masterclass volgen & organisatie
    • Participatie congressen

  Jaar 2 semester 2

  • Verbredend HP vak (6 EC)
  • Verdiepend GNK HP:
    • Masterclass volgen & organisatie
    • Participatie congressen
  • Verdiepende research minor + bachelor thesis (inclusief protocol, artikelvorm en presentatie) Verdiepend geneeskunde HP (3 EC)

  Jaar 3 semester 1

  • Research minor
  • Cursus Scientific Writing in English (3EC)
  • Verdiepende research minor + bachelor thesis
  • Masterclass volgen

  Jaar 3 semester 2

  • Verbredend HP vak (6 EC)
  • Cursus naar keuze onderzoek/ persoonlijke ontwikkeling (3EC)
  • Masterclass volgen

  Maatschappelijk/ bestuurlijk track

  Jaar 1 semester 1 

  Jaar 1 semester 2

  • Mogelijkheid om al een verbredend HP vak te volgen. (6 EC)
  • Sollicitatie HP

  Jaar 2 semester 1

  • Verbredend HP vak (6 EC)
  • Verdiepende GNK HP (3 EC; hele jaar door):
    • Masterclass volgen & organisatie
    • Participatie congressen

  Jaar 2 semester 2

  • Verbredend HP vak (6 EC)
  • Masterclass volgen & organistatie
  • TED (3 EC):
  • Cursus naar keuze maatschappelijk/ bestuurlijk gericht /persoonlijke ontwikkeling (3 EC)

  Jaar 3 semester 1

  • Verbredend HP vak (6 EC)
  • Masterclass volgen
  • Minor (o.a. buitenland)

  Jaar 3 semester 2

  • Masterclass volgen
  • Journalistiek schrijven en debatteren (3EC)
  • Organisatie HP-symposium

  *de planning van de verbredende vakken over de semesters is aan de student zelf. Een student die tijdens de minor in het buitenland verblijft, draagt zelf de verantwoordelijkheid om de vereiste 30 EC in andere semesters te verzamelen.

  Keuze uit twee tracks

  Je hebt de keuze uit twee tracks: 

  • Maatschappelijk/bestuurlijke track: deze track biedt diepgang aan de ontwikkeling als arts met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Geneeskunde is een dynamisch vak dat onderdeel uitmaakt van de maatschappij. Als arts in spé wil je je ontwikkelen tot een volwaardige gesprekspartner. Lees hieronder meer. 
  • Research track: deze track vormt de ideale opmaat voor een MD/PhD traject en/of een carrière als arts-onderzoeker. Als arts in spé zoek je meer academische vorming en ervaring dan aangeboden in het reguliere Geneeskunde traject. HP biedt de kans om tijdens je bachelor zelf onderzoek te doen en wellicht zelfs een wetenschappelijk artikel te schrijven. Lees hieronder meer. 
 • Maatschappelijk/bestuurlijke track

  De HP maatschappelijk/bestuurlijk track streeft naar de ontwikkeling van dokters met een constructief kritische houding en een duidelijke visie op het maatschappelijk debat. Het vormt daarmee een uitstekende opmaat naar een carrière als arts in een dynamische samenleving.

  Het verdiepende Geneeskunde onderwijs bestaat uit een cursorisch deel: 1) ‘TED, the Entrepreneurial Doctor‘, een cursus verzorgd vanuit de VU School of business & Economics, waarin de student kennis, skills en attitude op het gebied van ondernemerschap ontwikkelt (3EC); 2) journalistiek schrijven & debatteren; het eerste deel betreft journalistiek schrijven, waarbij de studenten intensieve feedback krijgen van docenten en werken aan een column of opiniestuk en het tweede deel betreft debatteren, waarbij de studenten zich bekwamen in argumentatie en betoog, dat wordt afgesloten met en een debat tijdens het eindsymposium (3EC).

  Het tweede deel van de maatschappelijk/bestuurlijk track omvat actieve participatie in organisatie van bijeenkomsten en deelname aan wetenschappelijke en maatschappelijke bijeenkomsten waaronder (3EC):

  1. Masterclasses, in totaal 8 masterclasses per jaar, welke verplicht zijn om bij te wonen. De HP studenten organiseren deze masterclasses zelf onder leiding van de mentor binnen de mentorgroep. De studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het uitnodigen van een spreker en het voorbereiden van de masterclass (voertaal Engels). De studenten nemen met de spreker door wat er geleerd en besproken zal worden, en schrijven vooraf een draaiboek en na afloop een verslag van de bijeenkomst. De 8e masterclass wordt als afsluiter van het jaar door de studenten van de maatschappelijk/bestuurlijk track georganiseerd. Deze afsluitende masterclass is grootschaliger en het onderwerp is breder (draait meer om maatschappelijk debat). De maatschappelijk/bestuurlijk masterclasses zijn open voor alle geneeskunde studenten en de HP studenten zijn verantwoordelijk voor alle communicatie en organisatie omtrent deze masterclasses. 
  2. Actieve deelname aan symposia, congressen of werkbezoeken. De student verricht hand- en spandiensten zoals registratie, uitdelen badges, begeleiden sprekers, en woont tevens het congres bij. Het bijwonen van deze congressen is op basis van beschikbaarheid en inschrijving en de student woont tenminste 3 dagdelen van diverse symposia bij. Na afloop maakt de student een verslag, dat wanneer mogelijk gepubliceerd wordt (bijvoorbeeld via website congres organisatie).
  3. Eindsymposium (voertaal Engels): De organisatie is in handen van de studenten van de maatschappelijk/bestuurlijk track en zij participeren ook actief in de debat sessie en/of presenteren hun opiniestuk. Aanwezigheid en actieve participatie is verplicht.

  Het derde deel van de maatschappelijk/bestuurlijk track omvat persoonlijke ontwikkeling (3 EC). Dit deel kan de student naar eigen inzicht invullen op basis van goedgekeurde cursussen: bijvoorbeeld presentatievaardigheden, persoonlijke effectiviteit, time management, sociologie, politicologie of management. Voor invulling van dit deel kan ook gekozen worden voor een maatschappelijk relevante stage of summer course. De maatschappelijk/bestuurlijk track is niet gekoppeld aan een minor. Derhalve biedt deze track bij uitstek de mogelijkheid om HP te combineren met een minor in het buitenland.

 • Research track

  De research track richt zich op persoonlijke ontwikkeling tot onderzoeker door middel van het zelf uitvoeren van onderzoek, afgerond met een verslag in de vorm van een wetenschappelijk artikel. Het vormt daarmee de ideale opmaat naar een MD/PhD traject en/of een carrière als arts-onderzoeker. 

  Het eerste deel van de HP research track bestaat uit het doen van onderzoek. Om deel te nemen aan de HP research track is het een voorwaarde dat de student kiest voor de research minor in het derde jaar. De HP student zal extra HP uren maken voor de research minor, door het onderzoeksvoorstel te schrijven vóór aanvang van de minor, door zelf meer onderzoek te doen voorafgaand en tijdens de minor, door extra begeleidingsuren vanuit het HP te ontvangen, met als doel een Engelstalig, publicabel, wetenschappelijk artikel aan het einde van de minor (3 EC). Om dit doel te bereiken zal de student ook ondersteund worden middels een intensieve cursus writing and pitching your research in English, waarbij de student schrijftechnieken en spreektechnieken leert en feedback krijgt van docenten (3 EC).

  Het tweede deel van de research track omvat actieve participatie in wetenschap (3EC). Studenten in de research track nemen actief deel aan wetenschappelijke bijeenkomsten waaronder:

  1. Masterclasses, welke 8 keer per jaar plaatsen vinden en door de studenten zelf georganiseerd worden en verplicht zijn om bij te wonen. Het publiek bestaat uit de HP studenten en andere genodigden. De studenten zijn tevens aanwezig bij alle HP masterclasses.
  2. Actieve deelname aan symposia of congressen naar keuze. De student verricht hand- en spandiensten zoals registratie, uitdelen badges, begeleiden sprekers, en woont tevens het congres bij. Het bijwonen van congressen is op basis van beschikbaarheid en inschrijving. De student woont tenminste 3 dagdelen van een congres bij. Na afloop maakt de student een reflectieverslag.
  3. Eindsymposium (voertaal Engels): alle studenten van de HP research track presenteren hun eigen onderzoeksresultaten. Aanwezigheid en actieve participatie is verplicht.

  Het derde deel van de research track omvat persoonlijke ontwikkeling (3 EC). Dit deel kan de student naar eigen inzicht invullen op basis van goedgekeurde cursussen: bijvoorbeeld wetenschappelijke discipline verdiepend, presentatievaardigheden, persoonlijke effectiviteit, time management. 

 • Afronding van het Honours Programma

  Na de succesvolle afronding van alle onderdelen van het Honours-programma (30 EC) ontvang je een Bachelor Honours Degree. 

  Tijdens een feestelijke ceremonie wordt de afronding van jouw traject uitgebreid gevierd. Je ontvangt een erkend Honours Programma-certificaat. Dit certificaat toont de extra onderwijsonderdelen die jij behaald hebt naast je studie, met een totale extra studielast van dertig studiepunten. Met dit Honours Programma Certificaat kun je je uitstekend profileren en onderscheiden.

 • Aanmelden

  Wil je meedoen aan het Honours Programma? Meld je aan via het aanmeldformulier

  Voorwaarden

  Om mee te mogen doen met een VU Honours Programma moet je alle 60 studiepunten van het eerste studiejaar hebben gehaald met een cijfergemiddelde van minimaal 7,5 zijn.

  Deadline 

  Aanmelden kan tot 1 mei van je eerste studiejaar. Na half mei hoor je of je voorwaardelijk bent toegelaten. Definitieve toelating vindt plaats nadat de resultaten van bachelorjaar één en het eerste semester van jaar twee bekend zijn.

  Meer weten?

  Lees alles over het Honours Programma en de vakken die je kunt volgen bij andere faculteiten.

  Contact

  Wil jij meer informatie over het Honours Programma van Geneeskunde? Neem dan contact op met het secretariaat van het Honours Programma:

Wil je meer weten over het honoursprogramma van Geneeskunde?

Neem dan contact op met Wiesje van der Flier.