Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Educatieve module

VU Lerarenopleiding | binnen vijf maanden je lesbevoegdheid met de Educatieve module

Vind je het leuk om kennis over te dragen en het beste in jezelf en anderen naar boven te halen? In het onderwijs zijn er genoeg banen! Start meteen na het afronden van je bacheloropleiding met de Educatieve module, ontwikkel je didactische vaardigheden en draag bij aan het inperken van het lerarentekort in onze maatschappij.

Volg de Educatieve module en behaal in slechts vijf maanden tijd je lesbevoegdheid voor de onderbouw havo/vwo en vmbo-t. Je kunt dan meteen als docent aan de slag.

De Module Educatie start eenmaal per jaar, in september*, het onderwijs vindt plaats in het eerste semester van het studiejaar (tot en met januari). Je hebt hiervoor een wo-bachelordiploma nodig. In de bijlage van de Regeling verwantschapstabel educatieve minor van de overheid vind je welke wo-bachelors gekoppeld zijn aan onze Educatieve modules (en minors, voor beide geldt dezelfde tabel).

* Ondanks dat februari in Studielink ook terug te vinden is als startmoment bieden we de Educatieve Module niet aan in het tweede semester.

Tweedegraads lesbevoegdheid voor jouw vakgebied?
Bij de VU kun je een Educatieve module volgen voor de schoolvakken:

 • Aardrijkskunde 
 • Biologie
 • Economie
 • Engels
 • Geschiedenis
 • Godsdienst en Levensbeschouwing
 • Griekse en Latijnse taal en cultuur
 • Informatica
 • Latijnse taal en Cultuur
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde

De Educatieve module kort samengevat
De opleiding is ingedeeld in twee fases. In beide fases richt je je op de vakken Algemene didactiek en Vakdidactiek en in de tweede fase komt daar het vak Praktijkonderzoek 1 bij. De stage start meteen in de eerste week van de module en neemt 4 tot 5 dagdelen per week in beslag. De colleges worden gegeven op de VU op maandag.

Na afronding van de Educatieve module heb je recht op 30 EC vrijstelling als je later aan de universiteit de eerstegraads lesbevoegdheid in hetzelfde schoolvak wilt halen.

Onderaan deze pagina vind je een menu met uitgebreide informatie over de inhoud van de opleiding, de toelatingseisen en aanmeldingsprocedure.

Startweek

We starten de opleiding met de startweek op maandag 28 augustus, donderdag 31 augustus en vrijdag 1 september 2023. 

Voorlichtingsbijeenkomst

Meld je aan voor een online voorlichtingsbijeenkomst als je meer wilt weten over de Educatieve module, onze lerarenopleidingen, startdata en onze manier van opleiden. Je krijgt de gelegenheid om onze docenten persoonlijk te spreken.


trefwoorden: educatieve lerarenopleiding | lerarenopleiding | docentenopleiding | voortgezet onderwijs | leraar onderbouw

Deel je kennis, verander je wereld

Educatieve module-studenten zetten docenten aan het denken

'Onze collega's op de opleidingsscholen zijn over het algemeen heel blij met de educatieve module-studenten in de school. Ze zeggen over hen: deze studenten hebben een onderzoekende houding. Zij kijken goed en ze stellen kritische vragen over wat ze zien, horen en meemaken. Daarmee zetten ze de 'zittende' docenten aan het denken over het onderwijs dat ze verzorgen. Zo ontstaat er discussie in de secties en dat vinden we een goede zaak.' 

Drs. Yke Meindersma, opleidingsdocent en vakdidacticus Nederlands 

Alle informatie op een rijtje:

 • Inhoud van de studie

  Je volgt één dag per week colleges op de VU en loopt in dezelfde periode 4 tot 5 dagdelen stage op een middelbare school. De lesstof die in de colleges wordt behandeld, pas je direct toe in de praktijk en kun je vaak de week daarna al evalueren.
   
  De module is verdeeld in twee fasen die beiden draaien om de vakken: Didactiek en Praktijk. In de tweede fase komt daar het vak Praktijkonderzoek bij, over de relevantie van onderwijsonderzoek voor de onderwijspraktijk. 

  Colleges

  De colleges vinden plaats op de VU op maandag. Je volgt het vak Didactiek dat is opgedeeld in drie onderdelen: Algemene didactiek, Vakdidactiek en de peergroup. 

  Bij Algemene didactiek leer je wat er komt kijken bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs. Je krijgt handvatten om leerlingen te motiveren en verdiept je in de ontwikkelingsfasen van jongeren, en hoe je een veilig leerklimaat kunt scheppen. Samen met vakgenoten volg je het werkcollege Vakdidactiek waarbij belangrijke vakdidactische concepten en werkwijzen aan bod komen. Tijdens de peergroupbijeenkomsten werk je samen met andere studenten in kleine groepen. Hier bespreek je en analyseer je met medestudenten de ervaringen die je tijdens je stage hebt opgedaan en verbind je je ervaringen met de theorie.

  Stage

  Je begint de Educatieve module direct met oefenen in de praktijk, al in de eerste week ga je stagelopen. Maar je start niet meteen voor de klas: eerst kijk je de kunst af bij ervaren docenten. Je loopt een dag met een klas mee en gaat vervolgens in gesprek met de docenten en de leerlingen. Daarna begin je met het geven van deellessen. Je legt bijvoorbeeld een nieuw begrip uit of bespreekt een opdracht met de leerlingen. Gaandeweg krijg je meer verantwoordelijkheid voor het ontwerpen en uitvoeren van de lessen en voel je steeds zelfverzekerder als docent in het voorgezet onderwijs.

  Stageplekken via de VU

  Je hoeft je geen zorgen te maken over het vinden van een stageplek. Dit doet de VU voor je bij een middelbare school in regio Amsterdam of Noord-Holland. Je bent 4 tot 5 dagdelen per week actief op je stageschool, op dinsdag, woensdag, donderdag en/of vrijdag. Met de werkplekbegeleider op school maak je afspraken over de invulling van de stage.

  Persoonlijke begeleiding

  Voor de klas staan is pittig. De VU hecht daarom veel waarde aan begeleiding van studenten en werkt nauw samen met de begeleiders op de scholen. Iedere student heeft een mentor, vaak is dat de vakdidacticus. De lijnen zijn kort en je krijgt gerichte feedback op lesontwerp en lesgeven, aan de hand van videomateriaal en lesbezoek. Samen met de werkplekbegeleider bekijkt en beoordeelt de mentor jouw prestaties en voortgang. Studenten leren ook van elkaar en delen ervaringen in peergroups. In een informele sfeer is er gelegenheid medestudenten om advies te vragen over situaties uit de dagelijkse lespraktijk.

  Nieuwsgierig naar onze docenten en opleiders? Bekijk de profielpagina's van de medewerkers van de VU Lerarenacademie

  Onderwijs- en examenregeling

  De Educatieve module is geen aparte opleiding en kent dus ook geen onderwijs- en examenregeling. Wel is er de ‘Onderwijsregeling educatieve module’ met specifieke artikelen over het onderwijs en de beoordeling van de modules van de Educatieve module.

 • Toelatingseisen en aanmelden

  Voor het volgen van een Educatieve module heb je een wo-bachelordiploma nodig (of naar verwachting hebben behaald voordat de Educatieve module start). In de bijlage van de Regeling verwantschapstabel educatieve minor van de overheid, vind je welke wo-bachelors gekoppeld zijn aan onze Educatieve modules (en minors, voor beide geldt dezelfde tabel).

  Als jouw wo-bachelor voorkomt in de verwantschapstabel én het bijbehorende schoolvak wordt op de VU als Educatieve module aangeboden, kun je je aanmelden. Uiteraard ben je ook met een diploma van een andere universiteit van harte welkom. De aanmelddeadline voor de start in september 2023 is 1 mei 2023.

  Lang geleden een doctoraalopleiding afgerond?
  De toelatingscommissie beslist of deze opleiding de wo-bachelor in de verwantschapstabel voldoende overlapt. In dat geval is toelating mogelijk.

  Ben je VU-student?
  Check in het menu hieronder of de VU ook voor jouw bachelor een Educatieve module aanbiedt.

  AANMELDINGSPROCEDURE

  • Stap 1: Studielink
   De formele inschrijftermijn is verstreken. Meld je aan in Studielink voor de Educatieve module. Je ontvangt daarna automatisch twee e-mailberichten met inloggegevens voor jouw dashboard op de studentenportal.
   _______
   Let op!
   De gegevens die je in Studielink invult, worden automatisch gecontroleerd en doorgestuurd naar de VU en de Dienst Uitvoering Onderwijs. Indien je van Studielink bericht ontvangt dat je persoonsgegevens niet automatisch geverifieerd kunnen worden, dien je bij de gemeente een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) op te vragen. Dit document stuur je dan per post op naar de Studie- en Studentadministratie.
   _______
  • Stap 2: Dashboard
   Log in op je dashboard, klik op de Button 'Aanmelding afronden', beantwoord de vragen (o.a. om welk schoolvak het gaat) en upload de gevraagde documenten. In incidentele gevallen vragen wij inschrijvers ook een gewaarmerkte kopie van het diploma van de vooropleiding aan te leveren. Hierover ontvang je dan bericht van de Centrale Studentenadministratie (dienst Student- en Onderwijszaken).
  • Stap 3: toelatingsbeslissing en intakegesprek
   Nadat je je hebt aangemeld, laten we je binnen drie weken weten of je toelaatbaar bent. Als je wordt toegelaten, krijg je direct na 1 mei een uitnodiging voor een intakegesprek dat zal plaatsvinden in de tweede helft van mei. Tijdens dit gesprek kijken we naar je motivatie en bespreken we samen met jou of de keuze voor de Educatieve module de juiste is. De intakegesprekken zijn een verplicht onderdeel van de aanmeldingsprocedure.
 • Kosten Educatieve module

  De kosten voor de Educatieve module zijn gelijk aan de kosten van een pre-masterprogramma. Dit is de helft van het reguliere (wettelijk) collegegeld. Zie voor meer informatie: tarieven collegegeld masteropleidingen.

 • Voor welke VU-bachelors is er ook een Educatieve module?

  Hieronder vindt je de VU-bachelors waarvoor er een Educatieve module bij de VU beschikbaar is. Als de bacheloropleiding niet voorkomt in dit overzicht, is het volgen van een Educatieve module voor dit schoolvak dus helaas niet mogelijk bij de VU.

  SchoolvakBachelor
  Aardrijkskunde 
  Biologie 
  Natuurkunde 
  Scheikunde
  Wiskunde
  Informatica
  Economie
  Godsdienst en Levensbeschouwing
  Geschiedenis
  Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Latijn en KCV
  Engels
 • Waarom de Educatieve module volgen aan de VU?

  • De persoonlijke aanpak van de VU: een vaste mentor, kleine groepen en veel persoonlijk contact met docenten. 
  • Alle colleges zijn geconcentreerd op één dag, op de maandag. 
  • Vanaf de start van de opleiding wordt je opgeleid in de praktijk (4 tot 5 dagdelen per week).
  • Je stageplek wordt geregeld (en waar mogelijk rekening houdend met je voorkeuren).
  • De inhoudelijk goede kwaliteit van de opleiding: altijd up-to-date!
  • Onze hoge studenttevredenheid: veel studenten komen via mond-tot-mond-reclame binnen.

Snel navigeren website Universitaire Lerarenopleidingen

Contact opnemen

Vragen over de Universitaire Lerarenopleidingen? Ons telefonisch spreekuur is op maandag & woensdag van 10.00 - 12.00 uur via 020-5989210.

Of e-mail ons via lerarenopleidingen@vu.nl.