Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Pak de complexe gezondheidsuitdagingen van de toekomst aan

Jouw voorbereiding op de master Health Sciences aan de VU

De pre-master Health Sciences is een eenjarig Nederlandstalig deeltijdprogramma (30 EC) waarin studenten vijf cursussen van elk 6 EC volgen. Er is één contactdag per week (hierbij wordt uitgegaan van een 21-urige studieweek, overige uren zijn zelfstudie). De contacturen zijn gepland op dinsdag of op vrijdag, dit kan per pre-mastercursus verschillen.

Pre-mastervakken

Als pre-masterstudent Health Sciences volg je drie cursussen Methodologie en Toegepaste Biostatistiek, één cursus Kwalitatief Onderzoek en één specialisatiecursus, die je voorbereidt op één van de vijf specialisaties binnen de master Health Sciences. Door de pre-mastervakken loopt een leerlijn voor de ontwikkeling van academische vaardigheden, zoals wetenschappelijk schrijven, mondeling presenteren en informatievaardigheden.

Verplichte vakken

  • Methodologie en toegepaste biostatistiek I
  • Methodologie en toegepaste biostatistiek II
  • Kwalitatief onderzoek
  • Gezondheidseconomie
  • Infectieziekten
  • Preventie en volksgezondheid
  • Voedingsleer en onderzoek
  • Volksgezondheid in internationale context
  • Methodologie en toegepaste biostatistiek III

Meer over de pre-masteropleiding Health Sciences en vakbeschrijvingen lees je in de studiegids.