Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Zorgen rond de situatie Israël en Palestijnse gebieden / update

20 oktober 2023
De situatie en ontwikkelingen in Israël en de Palestijnse gebieden, waar veel onschuldige mensenlevens verloren gaan, zijn voor ons allen reden tot grote zorg. De beelden van onbeschrijflijk leed die we in de media zien raken ons diep. VU Amsterdam neemt met kracht afstand van alle vormen van geweld tegen onschuldige burgers.

Ook binnen de VU hebben we de afgelopen week veel bezorgde en soms geëmotioneerde reacties ontvangen over de tragische ontwikkelingen in Israël en de Palestijnse gebieden. Net als velen van onze studenten en medewerkers maken wij ons grote zorgen over de situatie en de gevolgen die deze heeft. De betrokkenheid van studenten en medewerkers is groot. Het is goed om te zien dat leden van onze VU-gemeenschap zich juist nu inzetten voor verbinding.

De situatie in Israël en de Palestijnse gebieden kent een lange, complexe geschiedenis en is sterk gepolariseerd. Zoals we al eerder in onze berichtgeving hebben benadrukt, vinden wij het van groot belang om geen voeding te geven aan verdere polarisatie. Laten we er met elkaar voor zorgen dat deze tragische situatie ons niet verdeelt, maar laten we juist de verbinding zoeken met elkaar en ons best doen om er voor elkaar te zijn in deze moeilijke tijd. We kunnen en mogen het met elkaar oneens zijn, maar moeten elkaar met respect en waardigheid accepteren in al onze verscheidenheid.

Zit je met vragen of zorgen of heb je hulp of advies nodig bij een conflict? Je kunt terecht op meerdere plekken op de VU. 

Voor ondersteuning bij situaties die grote impact hebben op onze gemeenschap, raadpleeg deze pagina.

Raadpleeg deze pagina voor medewerkers en studenten voor meer informatie over verdere ondersteuning die VU Amsterdam biedt.

Studenten kunnen ook terecht bij ons fysieke Student Wellbeing Point (hoofdgebouw VU, naast de Studentenbalie) voor een luisterend oor of hulp bij doorverwijzing.

Medewerkers kunnen voor ondersteuning terecht bij hun leidinggevende of bij Bedrijfsmaatschappelijk Werk.

Ook kunnen studenten en medewerkers contact opnemen met 3D mocht er behoefte zijn aan een inhoudelijk gesprek of ondersteuning van medestudenten.