Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

VU-wetenschappers van NEWAVE op VN-Waterconferentie

22 maart 2023
Klimaatverandering zorgt wereldwijd voor grote problemen met water. Overstromingen, watervervuiling en -tekorten maken veel gebieden onleefbaar. Op 22-24 maart tijdens de VN-Waterconferentie in New York staan de Verenigde Naties samen met wetenschappers, ngo’s en beleidsmakers stil bij de wereldwijde actie die nodig is om de mondiale waterproblemen te bestrijden. Ook VU-wetenschappers van onderzoeksnetwerk NEWAVE zijn aanwezig om diepgravende kennis over waterbeleid en -beheer te delen.

Een van de aanwezige VU-onderzoekers is dr. Jampel Dell’Angelo, universitair docent Water Governance & Politics aan het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) en coördinator van het onderzoekscluster Water Security & Justice van het Amsterdam Sustainability Institute (ASI). Hij onderzoekt waterproblematiek vanuit een politiek-economische benadering. Zo onderzocht hij hoe gemeenschappen in Kenia hun watervoorraden beheren te midden van desastreuze ontwikkelingen door klimaatverandering en bestudeerde hij de watercrisis rond de Segura-rivier in Spanje.

Dell’Angelo leidt sinds 2020 het innovatieve trainingsnetwerk NEWAVE. Een multidisciplinair en grensoverstijgend onderzoeksinitiatief dat volledig gericht is op water.

Nieuw waterbeleid en -beheer

NEWAVE – “Next Water Governance” – is een door de Europese Unie gefinancierd project dat wetenschappers vanuit verschillende achtergronden samenbrengt en promovendi opleidt om kennis over water te vergroten. Die kennis is hard nodig. Hoewel klimaatverandering hoog op de agenda staat, lopen we wereldwijd achter als het gaat om water (bron). Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen (SDG6) lijken nog ver weg. Dr. Dell’Angelo: “We kunnen de klimaatcrisis niet bestrijden zonder het over water te hebben. Waterproblemen zijn wereldwijd voelbaar en we hebben wetenschappers nodig om deze problematiek te duiden”. Als antwoord op die behoefte namen de NEWAVE-oprichters 15 promotiestudenten aan om 15 verschillende terreinen van water te onderzoeken. Zo richten zij zich onder andere op de waterschaarste in Indonesië en Oost-Afrika, de invloed van de Europese Unie op het mondiale waterbeleid en de infrastructuur van droogtebestrijding.   

Verschillende perspectieven

De wetenschappers van NEWAVE onderzoeken water vanuit verschillende disciplines. Professor Dell’Angelo, zelf sociaal wetenschapper, legt uit: “Als je waterbeleid bestudeert, dan moet je ook samenwerken met hydrologen om te begrijpen wat er gebeurt met water bij droogte. Je moet daarnaast niet alleen verschillende disciplines betrekken, maar niet-academische partners en uitvoerende specialisten meenemen om het volledige plaatje te begrijpen. Alleen zo ben je in staat om deze complexe problemen het hoofd te bieden”. Het netwerk laat een grote mate van diversiteit zien. “We begeleiden promotiestudenten uit zowel Europa als diverse andere landen zoals India, Chili, Libanon, China, Canada, Azerbaijan, Colombia, Ethiopië en de VS. Ook is 80% van onze promovendi vrouw”, vervolgt dr. Dell’Angelo.  

Uniek aan NEWAVE is de grote vertegenwoordiging van zowel academische as non-academische partners. Nu 50 in totaal. Dit zijn ngo’s zoals het Spaanse Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), internationale organisaties zoals het Global Water Partnership, maar ook private bedrijven zoals het Nederlandse Arcadis. Dell’Angelo: “Ons doel is om voor maatschappelijke verandering te zorgen en dat we door overheden en beleidsmakers gevonden worden voor advies.”

VN-Waterconferentie in New York

Dit doel neemt al concrete vormen aan. Op de VN-Waterconferentie in New York, dat georganiseerd wordt door Nederland en Tadzjikistan, is NEWAVE ook aanwezig. “Vijf van onze promotiestudenten en vijf hoogleraren zullen de conferentie bijwonen”, aldus de professor. “Deze top is een uniek evenement, aangezien de vorige editie in 1977 plaatsvond. Dat is bijna 50 jaar geleden. Ik zie dit dus echt als een historisch moment.” De wetenschappers organiseren twee workshops waarin de thema’s ‘water(on)rechtvaardigheid vanuit verschillende contexten’ en ‘de obstakels van ons wereldwijde waterbeleid- en beheer’ worden verkend.

Meer over de NEWAVE evenementen op de VN-conferentie is hier te vinden.

Meer informatie over het ASI onderzoekscluster Water Security & Justice en vind je hier.  

Meer weten?

Neem contact op met onze coordinator Neele van den Bongardt

Follow us on