Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Het nieuwe VU Kenniscentrum Klimaat maakt klimaatwetenschap toegankelijk

10 oktober 2023
De Vrije Universiteit Amsterdam lanceert vandaag het VU Kenniscentrum Klimaat. Wetenschappers uit uiteenlopende onderzoeksgebieden zijn hier aangesloten om klimaatwetenschap te duiden en nieuwe kennis toegankelijk te maken voor journalisten, beleidsmakers en toekomstige partners. De wetenschappers willen met dit nieuwe klimaatcentrum de kloof tussen wetenschap en samenleving overbruggen, met als doel effectieve samenwerkingen en kennisdeling in de strijd tegen klimaatverandering.

Hoogleraar transnationaal milieubeleid en directeur van Amsterdam Sustainability Institute Phillipp Pattberg is oprichter van het centrum en benadrukt het belang van het samenbrengen van wetenschappers en het uitbreiden van het netwerk: ‘We hebben echt excellente wetenschappers rondlopen op de VU die grote bijdragen leveren aan zowel de wetenschap als beleid. Zo is een van onze experts voorzitter van het VN-klimaatpanel IPCC en hebben we met een groepje VU-wetenschappers het Ministerie van Landbouw en Milieu geadviseerd over duurzame landbouw. Ons doel is om alle expertise op het gebied van het klimaat op één plek samen te brengen, toegankelijk voor media en de maatschappij, om te laten zien waar we mee bezig zijn.’

Kennis samen brengen om klimaatactie te versnellen. Dat is de missie van het net opgerichte kenniscentrum. Wetenschappers brengen hun bevindingen op een begrijpelijke manier aan het voetlicht. Ook kunnen journalisten en potentiële partners zoals beleidsmakers, Ngo’s, universiteiten en bedrijven via het platform gemakkelijk in contact komen met de klimaatexperts van de VU.

‘We willen niet alleen meedenken met ministeries en grote organisaties, maar juist ook met kleine burgerinitiatieven en groene projecten in de buurt waarbij we niet alleen kennis delen, maar ook luisteren en leren van anderen,’ aldus Phillipp Pattberg.

Met de oprichting van het Kenniscentrum Klimaat zet de VU een belangrijke stap in de richting van een meer duurzame en rechtvaardige toekomst, waarbij kennis en expertise worden ingezet om de uitdagingen van klimaatverandering aan te gaan.

Bekijk het centrum hier: Kenniscentrum Klimaat - Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl).          

Meer weten?

Neem contact op met onze coordinator Neele van den Bongardt

Follow us on