Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Prestigieuze rol VU-hoogleraar Bart van den Hurk in VN-klimaatpanel IPCC

17 augustus 2023
VU-hoogleraar Klimaatverandering- en Adaptatie, Bart van den Hurk, is gekozen als nieuwe covoorzitter van werkgroep II van het IPCC (Het Intergovernmental Panel on Climate Change). IPCC is het klimaatpanel van de Verenigde Naties (VN). In deze rol gaat Van den Hurk zich bezighouden met de gevolgen van klimaatveranderingen en de oplossingen die nodig zijn op wereldniveau.

Trots
De klimaatwetenschapper, tevens verbonden aan kennisinstituut Deltares, klinkt enorm trots als hij vertelt dat de benoeming plaatsvond tijdens de plenaire vergadering van het IPCC op de thuisbasis van het VN-Milieuprogramma in Nairobi, Kenia. En dat het zeer speciaal is, klopt wel degelijk. Naast dat het panel bestaat uit 195 landen, dateert de laatste benoeming van een Nederlandse onderzoeker tot covoorzitter uit 2007. “Internationaal is Nederland gerenommeerd om haar expertise op het gebied van watermanagement en aanpassing aan klimaatverandering. Er deed zich een kans voor om weer een Nederlander voor te dragen en de regering heeft mij daarvoor gekozen”, aldus Van den Hurk.

Omdat een IPCC-werkgroep wordt geleid door twee covoorzitters, deelt Van den Hurk het voorzitterschap met wetenschappelijk collega Winston Chow, hoogleraar Stedelijk Klimaat aan de Singapore Management University. De IPCC Werkgroep II (WGII) die de wetenschappers gaan leiden beoordeelt de gevolgen van klimaatverandering, van een wereldwijde tot een regionale kijk op ecosystemen en biodiversiteit, en op mensen en hun diverse samenlevingen, culturen en woonplekken.

Klimaatverandering in steden
Een van de vraagstukken die Van den Hurk gaat onderzoeken is de klimaatverandering in steden. De focus komt hierin te liggen op het aandeel van kwetsbare samenlevingen en belanghebbenden en ervoor zorgen dat kennis op de plek komt waar het nodig is. Vooropgesteld is er veel kennis nodig, maar om daadwerkelijk in de praktijk aan de slag te gaan, heb je vaak ook te maken met bijeffecten van implementaties om klimaatverandering aan te pakken. Denk aan ethisch dilemma/ social justice, maar ook het belang van synergie tussen de noden op korte en lange termijn. Het IPCC levert waardevolle rapporten op om klimaatvraagstukken op te lossen. Maar de actie loopt vaak achter.

Van den Hurk: “Ik zie sterke noodzaak om de boodschap zodanig te vertellen dat de kennis die ontbreekt maatschappelijke actie teweegbrengt. Want je ziet dat respons vanuit de maatschappij wat achterblijft op wat we eigenlijk zouden moeten doen. Zowel op vlak van mitigatie - het terugdringen van wereldwijde emissies - als adaptatie - landen helpen zich voor te bereiden op een toenemend aantal nadelige gevolgen van klimaatverandering. En ik zou eigenlijk op zoek willen gaan naar de bottle necks hierin. Dus welke kennis is nog nodig om deze actie in gang te brengen.”

Over IPCC
Het IPCC is het VN-orgaan dat de wetenschap met betrekking tot klimaatverandering toetst. Duizenden mensen van over de hele wereld dragen bij aan het werk van het IPCC. Voor de evaluatierapporten bieden experts vrijwillig hun tijd aan als IPCC-auteurs om de duizenden wetenschappelijke artikelen te beoordelen die elk jaar worden gepubliceerd.

Technical Support Unit
In Nederland krijgt Van den Hurk een technisch ondersteunend bureau. Deze unit wordt medegefinancierd door vier ministeries. Op het moment zijn er verkennende gesprekken gaande om te bepalen waar deze unit wordt gevestigd.