Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is opgeslagen in Mijn Studiekeuze.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.
Er is iets fout gegaan bij het uitvoeren van het verzoek.

Een oproep tot verbinding en begrip: open brief van het College van Bestuur

16 november 2023
Een oproep tot verbinding en begrip: open brief van het College van Bestuur


Beste studenten en collega's,

De hartverscheurende gebeurtenissen in Israël en de Palestijnse gebieden laten diepe sporen na, ook binnen onze VU-gemeenschap. We voelen als College van Bestuur de noodzaak om ons, naast ons eerdere statement hierover, uit te spreken. We zien binnen onze gemeenschap dat daarmee ook de diverse standpunten rondom deze situatie steeds sterkere emoties oproepen. Naast de zorgen over de voortdurende oorlog, voelen velen van jullie een diepe betrokkenheid, en een verlangen naar veiligheid. Deze situatie raakt ons, zowel persoonlijk als collectief.

We vinden het belangrijk dat studenten en medewerkers zich gezamenlijk inzetten voor verbinding. Hoe we deze verbinding tot stand brengen, verschilt van persoon tot persoon. Waar sommigen kiezen voor open gesprekken, worden anderen op dit moment overweldigd door emoties en hebben vooral behoefte aan steun en erkenning van hun verdriet. Voor al deze verschillen is ruimte en respect. Ons uitgangspunt hierbij is dat we ons als gemeenschap moeten inzetten om polarisatie, in welke vorm dan ook, te voorkomen, en om er voor elkaar te zijn in deze moeilijke tijd. Om te voorkomen dat deze oorlog ons verdeelt.

Als academische gemeenschap met een diepgewortelde maatschappelijke betrokkenheid begrijpen we dat velen van jullie, gebaseerd op jullie academische kennis en ervaring, iets willen doen en juist deze expertise willen inzetten om een positieve verandering teweeg te brengen. We vinden het dan ook belangrijk om ruimte te creëren om hier met elkaar over in gesprek te gaan. Maar dit kan, gezien de verdeeldheid, soms ook een dilemma zijn. Waar er in de publieke ruimte plaats is voor activisme, willen wij ons binnen de muren van de universiteit richten op een dialoog die gericht is op het delen van kennis, op het vergroten van wederzijds begrip, door te luisteren naar elkaar. Hierbij is het waarborgen van (sociale) veiligheid en het voorkomen van verdere polarisatie binnen onze academische gemeenschap een fundamentele randvoorwaarde. Activiteiten moeten niet bijdragen aan onveiligheid, maar juist aan verbinding en steun te midden van deze moeilijke tijd. Het bewust afwegen van deze randvoorwaarden vergt tijd, wat kan betekenen dat bepaalde bijeenkomsten uiteindelijk geen (of later) doorgang kunnen vinden. Dit is geen onwil of censuur, omdat we hierin een gezamenlijk doel hebben: een inhoudelijk, veilig en leerzaam academisch debat. We zoeken hierin graag gezamenlijk naar een oplossing.

In diverse gremia houden we nauwlettend toezicht om ervoor te zorgen dat de academische omgeving een veilige en respectvolle plek blijft, waar openheid en diversiteit voorop staat. Zo heeft ons Centre for Teaching and Learning (CTL) een handreiking voor docenten opgesteld, die concrete handvatten biedt om de balans te bewaren en ruimte te geven aan diverse standpunten, met als doel een constructief gesprek in de collegezaal te bevorderen. Ook is er een aanvullende richtlijn opgesteld voor (onderwijs-)bijeenkomsten; om deze op een waardige en respectvolle wijze te laten plaatsvinden, waarbij de focus ligt op academische kennis.

Zit je met vragen of zorgen of heb je hulp of advies nodig? Raadpleeg deze pagina voor medewerkers en studenten voor meer informatie over verdere ondersteuning die VU Amsterdam biedt. Ook kunnen studenten en medewerkers contact opnemen met NewConnective mocht er behoefte zijn aan een inhoudelijk gesprek of ondersteuning van medestudenten.  

Juist in deze tijd roepen we op tot begrip en verbondenheid. Onze universiteit is een plek waar iedereen zich gehoord moet voelen, en waar respect voor diversiteit centraal staat. We rekenen daarin op jullie.

Margrethe Jonkman, Jeroen Geurts en Marcel Nollen
College van Bestuur VU Amsterdam